ZOMERPERIKELEN 2013

Tijdens de stille vakantieperiode heb ik tijd gehad om het lokale nieuws dat er was op de voet te volgen. In Naarden blijft het rustig. Af en toe een festiviteit en een leuk terrasje, en bewoners die dan weer vinden dat dat overlast veroorzaakt, maar verder geen spannende zaken. In Bussum is de zomer iets heter. Er wordt nog steeds gediscussieerd over het centrumplan. Hoewel niemand zal ontkennen dat er in de toekomst minder meters voor fysieke winkels nodig zullen zijn, lijken veel mensen te vergeten dat dat natuurlijk niet betekent dat je bij bestaande winkelcentra op je handen moet gaan zitten. Er wordt geconstateerd dat er in Bussum qua aanleg en routing toch een behoorlijk probleem is in het centrum en er worden plannen ontwikkeld om tot aanpassingen te komen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er een groter kooplek ontstaat in Bussum. Het zou prettig zijn om mensen uit omliggende gemeente naar Bussum te trekken maar het zou erg worden wanneer de bestaande klanten naar andere gemeentes trekken. Het is dus goed dat de gemeente Bussum wel degelijk nadenkt over de toekomst van het winkelcentrum en inziet dat het huidige centrum aantrekkelijker moet worden gemaakt. 

In Bussum wordt er ook gediscussieerd over het aanleggen van glasvezel. Er zijn mensen die daar tegen zijn. Een reden heb ik eerlijk gezegd niet kunnen lezen. Er zijn mensen die het te duur vinden en onnodig. Dat kan zijn maar die hoeven glasvezel dan ook niet aan te schaffen. Duidelijk zal zijn dat dit waarschijnlijk dezelfde groep is die tegen de komst van de mobiele telefoon was en bijvoorbeeld tegen de komst van internet. Deze mensen zitten echt niet meer met een vaste telefoon en gebruiken ook de fax niet meer. Binnen een aantal jaren heeft iedereen glasvezel en is iedereen er blij mee. Grotere ondernemingen of ondernemingen met internationale contacten hebben wel degelijk glasvezel nodig, dus laten we er in ieder geval naar streven dat er in Bussum glasvezel komt en dan kan iedereen zich aansluiten wanneer hij of zij daarvoor voelt. 

Bussum is een gemeente die zich erg bemoeit met de zondagopening. De Bussumse gemeenteraad is van mening dat het voor eigenaren en personeel in winkels slecht is wanneer er op zondag gewerkt moet worden. Bussum is echter geen eiland. In Muiden is de Maxis iedere zondag open en in Bussum zijn inmiddels grote borden te vinden waaruit blijkt dat de Albert Heijn op de Hilversumse Meent het Bussums publiek op zondag graag verwelkomt. Een ieder die wel eens op zondag in een supermarkt geweest is, weet dat zondagopeningen een groot succes zijn. Dit zijn ontwikkelingen die niet tegen te houden zijn. Door zich zo op te stellen als de gemeenteraad van Bussum dat doet, verliest Bussum als winkelplaats haar aantrekkelijkheid en komt zij niet tegemoet aan de wensen van haar (winkelende) burgers. Ook Bussum zal er aan moeten wennen dat er in het weekend gewoon boodschappen gedaan kunnen worden en dat winkels in de toekomst langer open zullen zijn. Dat is per definitie goed voor de werkgelegenheid hoewel het helaas zo zal kunnen zijn dat kleine ondernemingen nog eerder dan nu al het loodje leggen. Dat is echter niet iets dat Bussum kan tegenhouden of veranderen. 

Op iets groter niveau hebben we met gelijksoortige problemen te maken. Nederland moet voor de EU de CO2 uitstoot tegengaan. Er wordt dan op een enorme manier allerlei alternatieve energie gesubsidieerd. Alle subsidies zijn eigenlijk slecht, maar in dit geval is dat wel overduidelijk. Windmolens draaien op subsidie, stellen de meeste deskundigen, Nederland is bovendien qua ligging wel interessant voor windmolens maar bijvoorbeeld niet voor zonnepanelen. Het zijn ook zaken die het landschap zeer ontsieren. Bovendien zijn de investeringen die we thans plegen over een aantal jaar waarschijnlijk technisch al verouderd. Of de kosten zonder subsidie ooit kunnen worden terugverdiend is maar zeer de vraag. De vraag die dan gesteld kan worden is waarom wij gewoon niet zon- en windenergie kunnen kopen uit landen die heel veel meer grondgebied hebben en ook veel eenvoudiger aan de eisen van de EU kunnen voldoen. Per saldo gaat het toch om de hele EU en de uitstoot in de hele EU en handel tussen de lidstaten is toch wat we graag willen. In dit soort zaken is de EU echter buitengewoon star. Dat is ten onrechte. 

Verder zijn er volgens het VNO blad Forum aanwijzingen dat de Nederlandse overheid zeer inefficiënt werkt. Er zou 17 miljard op jaarbasis kunnen worden bespaard als de overheid tegen dezelfde kostprijs zou werken als 10 jaar terug. Voor alle duidelijkheid; dit gaat alleen over de diensten die een efficiency slag kunnen maken. Het gaat niet om kosten zoals ontwikkelingssamenwerking, de JSF of de EU bijdrage. De overheidsuitgaven zijn volgens het onafhankelijke adviesbureau Roland Berger de laatste 11 jaar met 62% gestegen. Op deze stijging zijn allerlei correcties toegepast bijv. waar het de inflatie betreft. De kostprijs per dienst blijkt flink te zijn gestegen. Wanneer dit cijfer wordt vergeleken met de productiviteitsontwikkeling en efficiency in de marktsector dan kan geconstateerd worden dat de zakelijke dienstverlening wel veel productiever is geworden. In totaal loopt dan het verschil op tot 22 miljard. 

Nu zijn onderzoeken niet zaligmakend en wellicht zijn er bureaus die tot heel andere conclusies komen, maar de bevindingen zijn wel een reden tot zorg. Vooral waar de overheid het nog steeds heeft over bezuinigen. Een ieder weet inmiddels wel dat bezuinigen bij de overheid zeker niet betekent dat er minder wordt uitgegeven. Voor de overheid gelden in Nederland, zoals bekend, andere normen dan voor de individuele huishoudingen. Steeds minder mensen zijn daar gelukkig mee, maar steeds minder mensen kunnen ook aangeven hoe er dan daadwerkelijk bezuinigd moet worden. Het gaat hier om een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. Die gaan wij als FIN niet oplossen en ik als voorzitter van de FIN zeker niet. Toch wilde ik jullie er even mee lastig vallen.

 

Deel dit bericht