Zomer 2024

De zomer 2024 schijnt begonnen te zijn. Ik ben in Nederland gebleven en heb er nog heel weinig van gemerkt. Laten we hopen dat dit binnenkort toch verandert. In de zomer gebeurt er bij de FIN weinig en ook in het kader van de belangenbehartiging zijn het stille dagen. Iedereen gaat op zomerreces.

Over de FIN jaarvergadering heb ik de leden, met name zij die niet aanwezig waren, in een speciale blog reeds geïnformeerd. Voor de niet leden meelezers meld ik dat na heel veel jaren de bestuursleden René Pas en Gijs Klok zijn afgetreden en zijn vervangen door Jan Jaap Splinter en Rutger Gassner.
Rene en Gijs werden hartelijk bedankt voor hun enorme inzet. Ze werden in de bloemen gezet en zullen nog een afscheidsetentje aangeboden krijgen. De twee nieuwe bestuursleden draaien al een tijdje mee zodat de overgang geruisloos zal verlopen. Jan Jaap gaat zich toeleggen op evenementen en Rutger op de bedrijventerreinen. De penningmeester heeft aangegeven rond het eind van het jaar zijn functie te willen neerleggen. Kandidaten om hem op te volgen kunnen zich derhalve bij het bestuur melden.

Als laatste activiteit voor de zomer organiseert de FIN een zogenaamde zomerborrel. Maarten van der Aart van het gelijknamige schoonmaakbedrijf aan de Kobaltstraat 5a Naarden, zal onze gastheer zijn. Het belooft informeel en gezellig te worden. De borrel vindt plaats op donderdag 11 juli vanaf 17.00 uur. Ik zou zeggen komt allen.

Het lijkt er toch echt op dat we een nieuw kabinet hebben. De formatie heeft schandelijk lang geduurd maar over links zou het waarschijnlijk net zo lang geduurd hebben. De voortgaande polarisatie en het spelen op de persoon is daar debet aan. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die verwachten dat deze combinatie de hele rit gaat uitzitten. Er lijken toch wel grote verschillen te bestaan tussen de diverse partijen. Wel beschikt het aanstaande kabinet over grote meerderheden in de Eerste en de Tweede Kamer, dus dat kan de politieke levensvatbaarheid wel iets verlengen. Misschien ben ik wat pessimistisch maar ik persoonlijk zie geen coherente groep.

Via het Werkgevers Servicepunt (WSP) en het UWV ontving ik als de regiovertegenwoordiger voor de MKB werkgevers een vooraankondiging voor een evenement (Werkfestival) dat zal plaatsvinden op donderdag 19 september op het marktterrein in Hilversum. Het is de bedoeling dat werkgevers en werknemers elkaar daar ontmoeten. Er wordt een dagvullend programma samengesteld. Er worden zo’n 500 werkzoekenden verwacht. Werkgevers die belangstelling hebben hun bedrijf daar te presenteren kunnen hier alles over lezen op de website www.baantalentgv.nl. Bedrijven die nadere informatie wensen kunnen mij ook benaderen. Ik heb wat promotiemateriaal dat reeds digitaal voorhanden is. Ondanks dat de arbeidsmarkt goed is, bestaat er zeker ook in onze regio nog een relevant verschil tussen de gevraagde en beschikbare werknemers. Vraag en aanbod sluiten niet goed op elkaar aan. Zet deze datum alvast in jullie agenda.

Via MKB Nederland ontvingen we bericht dat de Tweede Kamer op 11 juni heeft ingestemd met het afschaffen van het verpandingsverbod. Het wordt daardoor verboden dat inkopers van producten bijvoorbeeld middels algemene inkoopvoorwaarden verbieden dat leveranciers hun vorderingen op hen verpanden. Betaalt de koper niet dan kunnen zij voortaan dus geconfronteerd worden met juridische acties van bijvoorbeeld banken, factormaatschappijen etc. Dat is voor de leveranciers een hele vooruitgang omdat het de financiering van de verkochte producten veel eenvoudiger maakt. Dit is een goed wetsvoorstel waar MKB Nederland en VNO-NCW lang op aangedrongen hebben.

De gemeente Gooise Meren organiseert in Bussum op vrijdag 5 (avond) en zaterdag 6 juli (middag en avond) een zomerfestival met veel muziek. Coverbands en lokale verenigingen zullen zich laten horen. Er zal voldoende eten en drinken te verkrijgen zijn. Dit festival kan vanzelfsprekend ook ontspanning bieden aan onze ondernemers en hun familieleden. Als het weer een beetje meewerkt wordt het vast gezellig. Voor meer informatie kijk op de website van Ontdek Gooise Meren (www.ontdekgooisemeren.nl).

Tot slot iets over het groenonderhoud op de bedrijventerreinen. Die wordt door veel leden als storend beschouwd. Aan mij werd gevraagd dit aan de orde te stellen bij de gemeente.
De gemeente hanteert uit hoofde van een besparing een beperkt groenbeleid. Er is na diverse raadsvergaderingen gekozen voor tweemaal maaien per jaar. Onderhoudsniveau B. Voor meer is gewoon geen budget. Daar komt bij dat meerdere gemeentes in Nederland het beleid hebben met name in mei niet te maaien, officieel niet uit besparingsoogpunt maar omdat dit goed zou zijn voor de biodiversiteit. Wat daar ook van mogen zijn, het leidt inderdaad tot een schokkend verwaarloosde aanblik, verkeersonveiligheid, dumping van vuil in het hoge gras, onbegaanbaarheid van paden en ziektes voor mens en dier die door het ongemaaide terrein gaan lopen. In Naarden blijven de toeristen weg en zij die komen spreken schande van de toestand die ze aantreffen. Misschien moet men bij gemeente toch eens goed gaan nadenken wat de echte kosten van het ingezette beleid zijn.

17 juni 2024

Deel dit bericht