WAT OVERPEINZINGEN

  Februari is vaak een koude maand. Dan zit iedereen rillend voor de centrale verwarming. Dat is althans het algemene beeld en zo zou het vroeger geweest zijn. Ik ben er voor een deel vroeger bij geweest en herinner me zelfs de kolenkachel. Inderdaad lijkt het er op dat het vroeger kouder was dan de laatste jaren. Ik begrijp echter dat deze herinnering nog geen vaststaand feit is en dat de laatste jaren nog geen voorspellend karakter voor de komende jaren geeft.

Feit is dat er ook wat tijd voor overleg en reflectie is en dat mensen tijd hebben na te denken over zaken die hun woonomgeving betreffen. Het is natuurlijk heel goed dat mensen naast over hun werk en hun gezin ook denken aan hun omgeving. Ik zie dat zelfs als een morele plicht. Bij participatietrajecten zie ik daar helaas toch te weinig van. Je kunt de mensen die naar zo’n bijeenkomst komen uittekenen. Steeds dezelfde mensen die dezelfde groepen zeggen te vertegenwoordigen. Omdat het intern bij deze groepen ( ja ook bij de FIN) ook al zo is dat slechts een kleine groep zich laat horen, is altijd de vraag wie er nu eigenlijk participeren en wat de waarde daarvan precies is. Nog belangrijker is de vraag welke groepen bereiken we in ieder geval helemaal niet. Zijn dat alleen de jongeren en allochtonen of gaat het veel verder.  

Met de nieuwe Omgevingswet ww.aandeslagmetdeomgevingswet.nl gaat dit een steeds belangrijker rol spelen. Die is net aangenomen en zou in 2021 van kracht moeten worden. Participatie staat heel hoog in het vaandel. Er moet voor 2029 heel erg veel werk verricht worden voor een omgevingsvisie, omgevingsplannen en uitvoeringsprogramma’s. De rijksoverheid en min of meer gedwongen, de gemeentes, streven naar veel participatie. Of dat echter te bereiken valt en vooral hoe de participatiegraad veel hoger kan komen te liggen dan op dit moment, is echter de grote vraag. Iedereen is er mee bezig. Vaak al jaren. Inspraak krijgt een andere naam maar het echt bereiken van de inwoners is er helaas niet bij. Het ligt natuurlijk niet allemaal aan de overheid. De gemeente zit dicht op de burgers maar slaagt er ook niet in brede input te krijgen. Soms een beetje van echt directe belanghebbenden, maar ja de raad vertegenwoordigt met name het algemeen belang en hoe los je dat op. In de nieuwe Omgevingswet moet er na participatie een dik verslag geschreven worden en dan moet de uitvoerder ingaan op alle gemaakte opmerkingen en gedane suggesties. Dat wordt als we niet uitkijken heel veel werk voor hele particuliere belangen. Als ik met een serieus gezicht opper een openlucht zwembad te openen op het Raadhuisplein of een windmolen op het Wilhelminaplein te plaatsen, dan moet de gemeente daar serieus met argumenten schriftelijk op in gaan. Ik mag hopen dat er in dat geval ruimte overblijft voor echt werk.  
Een tweede punt dat mij ook als voorzitter van GooiTV deze dagen bezighoudt, is het (tanende) belang van de lokale pers. Ik kan hier gaan uitleggen waarom het belangrijk is dat de inwoners weten wat er in hun (naaste) omgeving speelt en dat voor veel mensen met name de signaleringsfunctie toch moet komen van lokale media. Dat lijkt in het kader van een blog overdreven. Misschien heeft traditionele televisie zijn belangrijkste tijd gehad en wordt het een medium voor ouderen. Misschien is dat op termijn zelfs zo voor gedrukte media zoals kranten. Als we dan in de gemeente Utrecht (en Amsterdam en Rotterdam) bijvoorbeeld zien dat lokale huis aan huis bladen dreigen te verdwijnen door een ondoordachte ja/ja sticker voor brievenbussen in te voeren, dan mag ik toch hopen en hier uitspreken, dat we die oerdomme gedachte in een kleine gemeente als Gooise Meren uit ons hoofd moeten zetten. De milieuonderbouwing in Amsterdam en Utrecht is flinterdun en het grote belang van de vrije pers en de nieuwsgaring wordt wel heel eenvoudig aan de kant gezet. Als je ja moeten zeggen tegen lokaal nieuws in je brievenbus, scheelt dat alleen al door luiheid een groot deel van de oplage en daarmee uiteindelijk van de advertentie-inkomsten van de krant. In een kleine gemeente kunnen we ons dat niet permitteren want daar komt het nieuws niet snel langs een andere weg tot je. Ik roep de gemeente Gooise Meren en alle gemeentes in de regio dan ook op hier in niet mee te gaan. Komt er een groepering in een raad met een dergelijk voorstel, stem het dan met een korte en resolute verwerping voor een aantal jaren naar de prullenbak. Enter en haar aandeelhouder BDU hebben het al moeilijk genoeg en zijn al hard op zoeken naar andere bedrijfsmodellen maar laten wij als gemeente Gooise Meren nu niet het laatste zetje geven. Voortbordurend op dit onderwerp en een beetje terzijde. André Verheul is vertrokken als hoofdredacteur bij Enter Media. Na een jarenlange inzet betreur ik dat als lezer en kritisch volger. André blijft werkzaam binnen de groep en ik wens hem daarbij veel succes. Adri de Bruijn als zijn tijdelijk opvolger bij zijn eigen krant, wens ik veel wijsheid.  

Tot slot. De FIN februari bijeenkomst in het NH was een groot succes. Iets minder mensen dan normaal maar nog steeds een goede opkomst. Een goed en duidelijk verhaal van Roel Willems, bestuurslid van onze zusterorganisatie Bijzonder Laren over het belang van en de mythes rond 5G. Miriam van Meerten praatte ons bij over de politieke agenda van de provincie Noord Holland. De aanwezigen lieten weten veel geleerd te hebben van de beide korte spreekbeurten.

In maart gaan we op bezoek bij CityWorkSpace in Naarden. Gooimeer 1. Directeur Tjeerd van de Polder zal ons de faciliteiten laten zien en vertellen wat de voordelen van korte en flexibele huur kunnen zijn. De catering gaan we als gast alvast proberen.

Deel dit bericht