Voorzittersoverleg na 2013.

De periode van de zomervakantie is weer aangebroken. Veel van onze leden zullen met hun gezinnen genieten of binnenkort gaan genieten van een fijne vakantie. Ik hoop dat die brengt wat jullie ervan verwachten. Bijvoorbeeld zon en wat geestesrust. De vakantieperiode betekent ook dat de FIN niet bij elkaar komt. In september beginnen we weer. Wel heeft het bestuur nog een bijeenkomst gepland. We hebben dan iets meer tijd om alle lopende zaken en plannen te bespreken. Dat gesprek zal plaatsvinden op 6 augustus. Als jullie nog punten willen inbrengen, laat het mij dan even weten. Liesbeth is twee weekjes op vakantie, dus het secretariaat reageert mogelijk iets minder snel dan normaal. 

Op 16 juli vond het voorzittersoverleg georganiseerd door de Kamer van Koophandel plaats. De Kamer van Koophandel (met Syntens) staat voor een ingrijpende reorganisatie. Van de 2400 banen komen er per 12 januari 900 te vervallen. De taken worden ook anders en de Kamer zal zich als gevolg daarvan meer gaan bezighouden met de individuele ondernemers en minder met belangenbehartiging richting de overheid. Dat heeft gevolgen voor het voorzittersoverleg. Er zal gezocht moeten worden naar een nieuwe vorm omdat alle ondernemersverenigingen in het Gooi toch van mening zijn dat regionaal overleg en regionaal netwerken in deze tijd zeker van belang zijn. De organisatorische aspecten verdienen aandacht omdat het kantoor ven de KvK in Hilversum inmiddels gesloten is en de KvK niet langer de secretariële taken zal kunnen vervullen. De rol van VNO-NCW en MKB Nederland zal wat groter worden. Er bestaat vertrouwen dat dat goed zal lukken. Ik wens onze vrienden van de Kamer in deze moeilijke periode veel sterkte toe. 

Over het Regionaal Economisch Overleg (REA) en de Regionale Economische Agenda (REA) schreef ik al. Door de opstelling van de gemeente Huizen en later Hilversum zijn alle goede plannen getorpedeerd. Besloten was om zonder Huizen verder te gaan en besloten wat ook dat er met 6 stemmen voor beslist zou worden op de belangrijke onderwerpen. Nadat Hilversum is teruggekomen op de gemaakte afspraken is de voortgang ernstig vertraagd. Hilversum vertegenwoordigt ongeveer 50% van de economie in ons gebied en zonder Huizen en Hilversum kan geen vuist richting de overheid en de vier grote steden om ons heen, gemaakt worden. De Kamer heeft zich teruggetrokken, de aangezochte vertegenwoordigers voor de Economic Board (belangrijke ondernemers uit het Gooi) voelen zich geschoffeerd of misbruikt en de besluiteloosheid van het Gewest is wederom aangetoond en zal de komende jaren naar te vrezen valt voortduren. De provincie ziet dit met lede ogen aan en heeft de ondernemerskringen in het Gooi gevraagd toch maar zelf het voortouw te nemen. Het voorzittersoverleg heeft na een gesprek met de gedeputeerden Talsma en Van Run deze handschoen opgepakt en zal meer dan voorheen rechtstreekse contacten gaan zoeken met de provincie en haar eigen plannen ontwikkelen. De gewestgemeenten zoeken naar een oplossing voor de ontstane problemen maar lijken de belangrijke rol die de ondernemers volgens afspraak zouden gaan spelen, niet langer te willen accepteren.

 

Deel dit bericht