(Voormalig) wethouder Gerben Struik (44) overleden

Op 4 maart is voormalig wethouder Gerben Struik van GroenLinks overleden. Hij werd slechts 44 jaar. Zijn plaats als wethouder werd als het ware opengehouden en tijdelijk vervuld door zijn partijgenote Barbara Boudewijnse. Onlangs werd zij al definitief benoemd. Als FIN hadden we wat minder met hem en zijn portefeuille te maken. Als onze vertegenwoordiger bij werknemersvraagstukken en dan vooral waar het ging om werknemers met een achterstand op de arbeidsmarkt, heb ik hem echter regelmatig meegemaakt. Ook als trouw bezoeker van raadsbijeenkomsten. Een goede en vriendelijke kerel. 44 is veel te jong. Het is vreselijk voor zijn vrouw en twee jonge kinderen. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte.

Verder is er inmiddels wat tumult over Speelpark Oud Valkeveen. De gemeente heeft met behulp van een leger adviseurs volgens de bezwaarschriftencommissie toch verkeerde beslissingen genomen. De gemeente keert terug op haar schreden. De krant staat er vol mee en er zijn veel raadsvragen gesteld over de gang van zaken. Ik ben benieuwd hoe zoiets kan gebeuren. Het is afwachten. De bezoekers zullen blij zijn, de omwonenden een stuk minder. Dat nieuwe moderne attracties publiek gaan aantrekken, lijkt me voorspelbaar. Goed voor de investeerder. Waar die bezoekers dan gaan parkeren is een wat lastiger te beantwoorden vraag.

En een beetje op hetzelfde vlak. Meerdere malen is een concept bestemmingsplan Gooimeer Zuid toegezegd. Begin februari tijdens onze bijeenkomst zelfs met datum er bij. Het conceptplan is echter voor ons nog steeds niet beschikbaar. Wij kunnen u dus nog niet informeren. Het duurt inmiddels al vreselijk lang. Dit terwijl de wijzigingen naar zeggen van de gemeente minimaal zouden zijn. Er zou ook een oplossing komen voor het parkeerprobleem bij de nieuw aan te leggen passantenhaven. Ook op dat terrein is er nog niets bekend. Wij gaan de gemeente als FIN wel houden aan de meermaals gedane keiharde toezegging. Geen oplossing geen haven.

Met de gemeente gaan we aan de slag met het energiebesparingsproject zoals dat op onze februari bijeenkomst werd toegelicht. Inmiddels is ook Gooimeer Noord toegevoegd. De FIN zal met tenminste twee vertegenwoordigers deelnemen.

Op 20 maart mogen we weer gaan kiezen. De grote partijen zijn dagelijks op televisie. Niemand heeft het over provincies en voor de plannen van de partijen in de provincies is ook regionaal en lokaal geen aandacht. Het gaat uitsluitend over de Eerste Kamer. De reflectiekamer van weleer. Het zou anders moeten zijn. Over de Waterschappen is iedereen het wel eens. Onzinverkiezingen. Miljoenen uitgeven voor een PR campagne en dan alleen maar tonen hoe belangrijk waterschappen zijn, zegt natuurlijk helemaal niets over de vraag waarom je zou moeten gaan stemmen en waarom het onafhankelijke publiekrechtelijke lichamen moeten zijn. Maar goed het gaat gebeuren. Ik zou zeggen lees alle programma’s en probeer dan bewust te kiezen. Het schijnt dat al die lelijke borden met posters van de partijen jullie helpen een keus te maken. Ben ik nu echt die enige die daar helemaal niets van gelooft?

Op woensdag 4 maart waren we te gast bij de Tinfabriek. Volvo Buitenweg. Een prachtig gebouw met prachtig opgepoetste auto’s. Voor ieder wat wils. Dat onze leden van interessante architectuur of van auto’s of van beide houden was duidelijk. Ondanks dat de carnavalsvierders ontbraken was de opkomst groot. Een woord van dank gaat uit naar Willem-Jan van der Burg en zijn team. Dank ook voor de algemene goede verzorging. Ons nieuwe lid, de fotograaf Fred Blaas, bezoek vooral zijn tentoonstelling in de Utrechtse Poort, maakte een aantal leuke foto’s. Deze zijn voor iedereen in te zien middels deze link, klik hier. https://myalbum.com/album/zB0n3bwNj8ke

Op woensdag 3 april komen we weer bij elkaar. In het NH Hotel Naarden. De agenda is nog niet gereed. Het wordt ongetwijfeld weer boeiend en gezellig. Neem een geïnteresseerde collega ondernemer mee om kennis te maken met onze vereniging. De lokale belangenbehartiger en netwerkclub voor ondernemers in Gooise Meren.

Maart 2019

Deel dit bericht