VNO-NCW ’t Gooi revisited

Zoals jullie waarschijnlijk weten heeft VNO-NCW korte tijd een afdeling ’t Gooi gehad. Wegens een gebrek aan enthousiasme en met name een gebrek aan leden is deze afdeling uiteindelijk opgeheven en opgenomen in de afdeling Metropool Amsterdam. Omdat het Gooi toch in zeker opzicht ver af staat van Groot Amsterdam kan gerust gesteld worden dat VNO-NCW in het Gooi geen stem meer heeft.  

VNO-NCW heeft de belangenbehartiging van de bedrijven en de bedrijvenverenigingen in het Gooi over de afgelopen jaren wat nonchalant behandeld. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat alle bedrijvenverenigingen in het Gooi hun lidmaatschap aan VNO-NCW hebben opgezegd. Dat gold ook voor de FIN.

 VNO NCW heeft echter de hand in eigen boezem gestoken en is naar ons toegekomen. VNO-NCW heeft een bijeenkomst georganiseerd en daarbij vertegenwoordigers van de bedrijvenvereniging uitgenodigd. Directeur Bert Moonen van VNO-NCW West zat de vergadering voor. VNO-NCW vertegenwoordigt het bedrijfsleven in heel Nederland en daar hoort het Gooi zeker ook toe. Het Gooi heeft aangegeven ook wel behoefte te hebben aan belangenbehartiging op boven lokaal niveau. Regionaal is de belangenbehartiging al lastig, maar regionaal is weer ingebed in bovenregionaal en landelijk. Met name de contacten van het Gooi met de provincie Noord Holland kunnen beter. Verder ligt het Gooi tussen de Metropool Area Amsterdam-Almere-Utrecht-Amersfoort. Omdat wij nog steeds verbonden zijn aan Amsterdam en ook nog steeds deel uitmaken van de provincie Noord Holland, is het ook in het belang van de FIN en haar leden om tegen een acceptabele prijs toch gehoord te worden in Haarlem, Amsterdam en Den Haag. Zelf zijn we daar niet toe in staat. Een belangenbehartiging door VNO-NCW ligt dan ook voor de hand. VNO NCW heeft aangegeven haar uiterste best te willen gaan doen om ook het Gooi een stem te geven in alle wat er in deze regio gebeurt en met name in alles wat er over deze regio buiten de regio wordt beslist.

 Afgesproken is dat er een werkdocument met een programma van aanpak en een voorstel voor de contributie komt. Uitgegaan zal worden van een lidmaatschap van de bedrijvenverenigingen. Omdat bedrijvenverenigingen geen lid kunnen worden zal het dan gaan om een drietal bestuursleden per bedrijvenvereniging. We hopen dat de belangenbehartiging op bovenlokaal niveau daarmee weer op gang komt. Het geeft ons ook mogelijkheden om waar gewenst gehoord te worden en mogelijkheden om informatie te verkrijgen. Dit laatste is wellicht wel noodzakelijk omdat de Kamers van Koophandel door overheidsbezuinigingen een wat andere rol gaan spelen. Helaas heeft het VNO-NCW daar zelf een behoorlijk negatieve rol bij gespeeld en dat is iets wat hen in het Gooi nog steeds wel wordt nagedragen.

 Iets totaal anders is dat a.s. woensdag 6 juni de FIN jaarvergadering plaatsvindt. Er wordt nog niet gevoetbald, zodat ik er van uit ga dat vele leden acte de présence geven. Ik hoop dat jullie allen hebben gelezen dat het wel de bedoeling is dat je je even van te voren opgeeft en je eventueel afmeldt wanneer je later toch niet kan. Een plaatsvervanger sturen kan dan natuurlijk ook. Het gaat ons er niet om voortaan registratie vooraf te verkrijgen, maar wel om de keuken van NH Hotel Naarden van te voren te informeren hoeveel eters er komen. Ook voor de penningmeester van de FIN is dat vanzelfsprekend van belang. Het wordt een goede vergadering met een kort formeel gedeelte en vervolgens een lang sociaal gedeelte waarbij de kosten van de avond voor de drank en het eten uit de contributie voldaan worden. Een extra reden om te komen. Ik hoop u allen te zien.

Deel dit bericht