Verkiezingsdebat bij de FIN

Op woensdag 5 februari jl. vond ik NH Hotel Naarden een debat plaats tussen de vijf grote partijen in Naarden en Bussum. Er waren drie partijen uit Naarden vertegenwoordigd en twee uit Bussum. Uit Naarden waren aanwezig Wil de Vries – Kempes, Olaf Vroom en Miriam van Meerten. Uit Bussum waren aanwezig Pieter Hoekstra van de PvdA en Jos de Lange van het CDA. Daarnaast waren er nog een aantal politici te gast. Zo was de lijsttrekker van het CDA uit Bussum aanwezig en bijvoorbeeld de nummer 2 van Groen Links van Naarden en waren ook de wethouder Paul Barneveld van Bussum en Henk Lanting en Marcel Andriani van Naarden aanwezig. De discussie werd geleid door Jan-Willem Hoogendoorn van de ABN Amro bank in onze regio. De geluidsinstallatie was verzorgd door Martin Kersbergen namens de FIN. Er waren van tevoren een aantal vragen verzameld. Zoals wel te verwachten viel waren er gelukkig geen grote onenigheden over het economisch beleid binnen Naarden en Bussum. Naarden en Bussum zitten wat dat betreft ook op één lijn en duidelijk is dat de regionale samenwerking, zeker op economisch terrein, nog vele stappen kan maken en dat de partijen in Naarden en Bussum daar een groot voorstander van zijn. Ze zijn bijvoorbeeld blij met de oprichting van de Economic Board. Iets meer tegenstelling ontstond bij de vraag over de aanstaande fusie. Naarden ziet het als een positieve zaak die alleen in een heel bijzonder geval niet doorgaat. Zoals wel te verwachten viel is men in Bussum voorzichtiger. Daar ziet men vooralsnog steeds nieuwe beren op de weg hoewel langzaam ook de berusting in Bussum schijnt toe te slaan. Bussum is wel opgeschrikt door het plotselinge opstappen van de beoogd lijsttrekker van D66 die naar een nieuwe partij Hart voor Bussum ging. Hart voor Bussum maakt zich sterk voor het zoveel mogelijk tegengaan van de fusie. Hart voor Bussum heeft ook nog wat andere uitgangspunten waarmee ze zich tot de echte oppositiepartij in Bussum probeert te profileren. Of dat echt veel stemmen gaat opleveren staat nog lang niet vast. In onze regio is geen traditie van plaatselijke partijen. Landelijk is die traditie er natuurlijk wel en zijn dat soort partijen vaak verzekerd van heel veel stemmen. 

19 Maart wordt met name voor de deelnemers aan de verkiezingen een spannende dag. Voor de stemmers zal er denk ik niet heel veel veranderen hoewel dat dus in Bussum nog niet helemaal zeker is. Naar verwachting zullen de coalitie gesprekken ook alleen maar problemen gaan opleveren wanneer Hart voor Bussum echt een grote partij zou worden en bijvoorbeeld een wethouder zou willen leveren. We moeten er allemaal vanuit gaan dat het nieuwe college maar een jaar of anderhalf effectief zit en de tussentijd ook niet veel kan doen. Als de fusie op 1 januari 2016 voltooid moet zijn, zullen er voor die tijd al verkiezingen moeten worden gehouden. 

Namens de FIN heb ik alle deelnemers aan het debat en enkele andere enthousiastelingen bedankt voor hun inzet. Van de politieke vertegenwoordigers kreeg ik alleen maar positieve reacties. Ik neem aan dat hetzelfde geldt voor de leden van de Ledencommissie. 

Voor alle ondernemers in persoon hoop ik dat ze een goede verkiezingsuitslag gaan neerzetten. Ze hebben er allemaal hard voor gewerkt, de meesten toch minstens een zittingsperiode en ze hebben er allemaal nog steeds veel zin in. Zij verdienen onze steun en aandacht en het is jammer dat we maar op één persoon mogen stemmen en dat stemmen is voorbehouden aan inwoners van de gemeente en niet bijvoorbeeld ook aan eigenaren of bestuurders van bedrijven in de regio. 

Deel dit bericht