Vakantieblog 2021 vanuit Naarden

De mooie sportzomer zit er weer bijna op. Alleen de Grand Prix in Zandvoort nog. Het Europees kampioenschap voetbal, Wimbledon en de Tour de France trokken veel televisiekijkers. De Olympische Spelen 2020, gehouden in 2021, verliepen voorspoedig voor ons land en vooral voor de atleten zelf die door hard trainen die mooie resultaten behaalden. Jammer dat er een groot tijdsverschil bestond tussen Europa en Japan. Ook het feit dat er geen publiek aanwezig kon zijn deed wel wat afbreuk aan de gehele beleving. Parijs over 3 jaar wordt heel erg mooi. Iedereen die het promotiefilmpje gezien heeft en kennis heeft genomen van de plaatsen waar de evenementen plaats vinden, zal dat alleen maar kunnen beamen. Ga maar vast sparen dan kunnen jullie het met eigen ogen gaan aanschouwen.

In augustus valt er over het algemeen weinig te melden. Bijna iedereen is op vakantie. Omdat bijna iedereen veel vrij heeft gehad de afgelopen maanden zijn er erg weinig vakantiedagen opgenomen en dat resulteert in erg lange vakanties. Er zijn mensen die zeggen dat het komt omdat er tijdens corona weinig gelegenheid was om op vakantie te gaan en vakantiedagen op te nemen. Ook een argument. Ik laat iedereen de keus. Feit is dat er vanaf begin juli tot en met eind augustus niets gebeurt op het gemeentelijke politieke of bestuurlijke vlak. Ook daarbuiten overigens niet. Dat is ook wel rustig natuurlijk. Ook binnen de FIN is dat zeker te merken.

Helaas ook in de landelijke politiek. Er gebeurt weinig tot niets tijdens het reces. Zelfs de oppositie ziet geen aanleiding meer om de collega’s met spoed naar Den Haag terug te roepen. Over een nieuw kabinet hoeven we het helemaal niet te hebben. Er is bij niemand enige haast en straks komen er misschien wel nieuwe verkiezingen omdat men maandenlang niets is opgeschoten. Meestal komt er na nieuwe verkiezingen een uitslag die op de vorige lijkt en dan gaan we rustig opnieuw aan de gang. Nieuwe verkiezingen houden is dus waarschijnlijk geen serieuze oplossing. Laten we met zijn allen hopen dat het zo ver niet hoeft te komen en dat het landsbelang bij de formerende partijen eindelijk op de voorgrond gaat treden.

De eerste FIN bijeenkomst na de vakantieperiode zal op woensdag 1 september plaats vinden bij Dermaesthetics op de Brinklaan in Bussum. Een fantastisch mooi nieuw bedrijfspand van ons lid Clara Visscher en haar zoon Koen. Mede tot stand gekomen door interieuradviezen van ons lid Agnes Otten. Ik zou zeggen komt allen kijken. Zeker ook voor de dames is het zeer interessant. Het wordt gezellig en er is ook veel te zien. Uit betrouwbare bron heb ik van Rene Pas gehoord dat de catering goed verzorgd is.

Nu met zijn allen maar duimen dat een koel najaar niet zorgt voor stijgende Covid besmettingscijfers. Ik persoonlijk geloof er niet erg in maar als ik Diederik Gommers af en toe hoor, hoop ik maar dat hij er met zijn steeds geuite zorgen en paniek zaaien, behoorlijk naast zit. Niemand zit te wachten op het verlengen of weer invoeren van de beperkingen maar iedereen lijkt er wel van overtuigd dat we niet meer kunnen en moeten doen dan we nu doen.

Als FIN bestuur staan we nog steeds open voor input van de leden. Wat moeten en kunnen we nog doen met onze beperkte middelen en welke vrijwilligers melden zich voor welke taken aan. We kunnen nog wel wat input op het gebied van PR en nieuwe media gebruiken. Mensen die zich daar als vrijwilliger voor willen inzetten. Werk- en borrelgroepen zijn ook een idee maar dat moet wel getrokken worden en er moet wel interesse voor zijn. Verder hebben we tijdens corona wel wat leden verloren dus doe allemaal jullie best om het ledental weer op het oude peil te krijgen. Naar verwachting zijn er weer meer mensen bereid contributie te betalen als we weer activiteiten kunnen organiseren, dus gebruik dat als verkoop argument. Ik hoop jullie allemaal op 1 september of anders kort daarna weer te zien en te spreken. Ik heb ook nog steeds een e-mailadres en ben dus altijd voor jullie bereikbaar: vandort@vandortadvocatuur.nl.

augustus 2021

Deel dit bericht