Spitfire vlieger bij FIN in NH Jan Tabak

Op woensdag 1 mei 2013 vond de maandelijkse FIN vergadering plaats in Jan Tabak in Bussum. Het was een vakantieperiode, een afwijkende plek, het onderwerp was op het laatste moment aangepast en het was mooi weer. Ondanks dit alles, verschenen ongeveer 60 FIN leden ter vergadering. Het bestuur is daar buitengewoon tevreden mee en mag constateren dat de leden het ook leuk vinden om steeds meer leden regelmatig op bijeenkomsten te kunnen begroeten. Hoofdspreker was de luchtmacht commodore buiten dienst Chris Lorraine die tot 1 mei als enige Nederlander op een Spitfire mocht vliegen. Dit toestel uit de Tweede Wereldoorlog waarvan er zo’n 20.000 gemaakt zijn, vliegt nog in kleine getale rond. Het gaat om een propeller vliegtuig met een motor die niet erg lang meegaat. Dat was gezien de levensduur van dit soort vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog nooit een probleem. Chris gaf ons een enorm goed inzicht in het vliegen van een dergelijk vliegtuig of kist, zoals hij dat zelf noemt. Het komt er op neer dat je nul zicht hebt, allerlei onhandige handelingen moet verrichten bij het opstijgen en landen en dat zijn toch al de meest gevaarlijke activiteiten en dat het dus heel moeilijk is om het vliegtuig lang heel te houden. Ook de organisatie achter het in de lucht houden van dit soort vliegtuigen werd nog even belicht. Het was een hele goede vergadering. Chris kon alle vragen beantwoorden en vertelde zo enthousiast dat niemand echt op de tijd lette. 

De vergadering zelf was ook al iets langer dan gebruikelijk, omdat ik als uw voorzitter de ruimtelijke ordeningsproblemen op met name Gooimeer Zuid ter sprake bracht. Er komen steeds meer aanvragen voor bedrijven die buiten het geldende bestemmingsplan om bedrijfsactiviteiten willen ondernemen. Het gaat dan om detailhandel, grootschalige detailhandel en ook bijvoorbeeld om allerlei soorten dienstverlening. Ik heb u aangegeven dat onze mening bij het tot stand brengen van het bestemmingsplan heel duidelijk was. Het terrein is met name voor bedrijvigheid. De gemeente wilde op de buitenste randen ook grootschalige detailhandel of perifere detailhandel toestaan. Daar zijn wij als FIN mee akkoord gegaan, voor een gedeelte morrend. Ook bestaande situaties die reeds geruime tijd gedoogd werden, konden niet worden aangepakt en die hebben dus een bijzondere bestemming. Het komt er echter op neer dat steeds meer andersoortige bedrijven denken dat er op industrieterreinen goedkoop ondernomen kan worden. Er is vrij grote leegstand en dan ga je op zoek naar concurrentievoordeel. Krijg je bij vestiging van echte detailhandel nog allerlei provinciale commissies over je heen, bij zakelijke dienstverlening is dat niet het geval. 

Het standpunt van het bestuur werd door de vergadering nog steeds gedeeld. Er is niet officieel gestemd en het onderwerp was niet geagendeerd. Er is dus ook geen echt besluit genomen, maar duidelijk is dat het bestuur niet is teruggefloten en niet als algemene aanwijzing heeft meegekregen dat we er inmiddels soepel mee moeten omgaan. Henk Lanting was aanwezig en die heeft de boodschap begrepen. Die heeft ook aangegeven dat de gemeente zelf helemaal niet graag wil meewerken en normaal gesproken ook tot handhaving zal overgaan. Dat moet natuurlijk wel kunnen in bepaalde situaties. 

Afgesproken is dat er gekeken gaat worden of er binnen FIN een Werkgroep Ruimtelijke Ordening kan worden ingericht. Die houdt zich dan met name bezig met de industrieterreinen / bedrijventerreinen in Naarden en Bussum en natuurlijk niet met de Vesting en allerlei woongebieden. De wethouder heeft het FIN bestuur ook uitgenodigd voor een onderhoud over deze kwestie. Ik zal daar dus nader over rapporteren. 

Na afloop van de vergadering was er de gebruikelijke borrel. Ook in Jan Tabak smaakt een wijntje of biertje heel goed. Het eten was goed verzorgd. Er waren meer deelnemers dan ooit. Die hebben zich het eten goed laten smaken. We konden met plezier zien dat manager Donald Engelman hard meewerkte om het de FIN leden naar de zin te maken. Het was een heel geslaagde bijeenkomst. De bijeenkomst maakt duidelijk dat er ook buiten NH Hotel Naarden heel goed vergaderd kan worden. 

Tot slot meld ik voor onze leden die niet in Naarden of Bussum wonen, of de lokale krant in ieder geval niet lezen, dat per 2 juli 2013 de heer Henk Heijman (62) nu nog burgemeester van de gemeente Oost Gelre, zal worden benoemd als de nieuwe burgemeester van Bussum. De heer Heijman is van CDA huize en heeft roots in deze omgeving en heeft ook ervaring met regionale samenwerking en fusies. Het FIN bestuur is er van overtuigd dat we hem binnenkort beter zullen leren kennen.

 

Deel dit bericht