Sinterklaas rende langs. Nu de rendieren van de kerstman

Sinterklaas ligt weer achter ons. Dat ging snel voorbij. Helaas is het toch zo dat Sinterklaas als kinderfeest wat terrein moet inleveren ten gunste van Kerstmis als familiefeest. In Bussum hebben de ondernemers wel hun best gedaan om naast de traditionele intocht, wat te organiseren. Toch wordt een Nederlandse traditie steeds meer ingewisseld voor een nogal Amerikaans verschijnsel. Voordeeltje voor veel kinderen is wel dat ze nu vaak tweemaal kadootjes krijgen.

Op woensdag 6 december kwam de FIN bij elkaar in Hotel Jan Tabak. Spreker was Jim Tehupuring van 1Vermogensbeheer uit Bussum. Hij wist de vele aanwezigen weer geboeid te houden met een interessant overzicht van de oude en nieuwe gebeurtenissen in beleggingsland. Wat doet de rente, wat doet de inflatie of deflatie en wat zijn de kansen om er voor te zorgen dat je nog enig rendement behaalt op je vermogen. De lage rente op spaargeld, de inflatie en de belastingmaatregelen maken het er niet makkelijker op. Jim met zijn verhaal over vermogensbeheer wist ons toch positief te stemmen. Voor 40 aanwezigen had hij een leuk boekje met gebundelde blogs klaarliggen. De mensen die net naast de aanwezige exemplaren grepen kunnen het boekje bij hem aanvragen via info@1vermogensbeheer.nl. Namens de FIN was er voor iedere aanwezige een lekkere banketstaaf van een bekende lokale banketbakker.

Vanuit de gemeente valt weinig te melden. Er wordt gedacht over een ander plan voor het Hocrasterrein. De realisatie van de nieuwe school zou te lang gaan duren. Helaas is de inleidende brief van de scholen met hun voorstel niet openbaar. Je vraagt je af of de projectontwikkelaar van het voormalige Tergooi terrein in Blaricum wel veel behoefte heeft aan die misschien toch niet zo tijdelijke invulling. Je mag toch hopen dat de scholen dit eerst goed onderzocht hebben. De brief schijnt nogal vaag te zijn.

Ook een ander gebied in de gemeente is weer in het nieuws. Het gaat dan over de golfbaan en de terreinen er om heen. Ik krijg daar regelmatig vragen over. Ik ben niet betrokken en krijg ook geen stukken. Eigenlijk ben je bij mij dus aan het verkeerde adres. De gemeente heeft tijdens, een naar het schijnt, al lopende (incasso)procedure beslag gelegd op die terreinen. Dit ten laste van Michael van de Kuijt, althans een of meerdere BV’s. Alles is en blijft geheim dus het blijft gissen naar de achtergronden. Van de Kuit (Naarderbos Ontwikkeling BV)heeft een kort geding tot opheffing aangekondigd. Als dat KG doorgaat kunnen de media mogelijk eindelijk eens relevante informatie ophalen door te gaan luisteren naar de openbare mondelinge behandeling. Conservatoir beslag is wat gezocht lijkt me. (Gepachte) grond loopt niet zomaar weg dus het gevaar voor verduistering lijkt erg klein. Het kan echter zijn dat het contract een overdracht zonder toestemming van de gemeente mogelijk maakt. Dat zou een blunder zijn, maar het is niet uit te sluiten. Van de Kuit kan de BV altijd failliet laten verklaren en dan vervallen de beslagen van rechtswege. De gemeente heeft dan ook geen voorrang op de opbrengsten. Dat kan tot elk moment voor de tenuitvoerlegging van een vonnis dat nog lang op zich kan laten wachten. Wel komt er dan een curator en dat biedt de gemeente mogelijkheden. De gemeente lijkt ook eigenaar te zijn van het grootste deel van de gronden. Een vorige keer liet Van de Kuit het zover overigens niet komen en trok hij een eigen verzoek tot faillietverklaring toch maar snel in. Alles bij elkaar blijft natuurlijk wel te hopen dat er op korte termijn een oplossing voor dit langdurige probleem komt.

In de landelijke politiek wordt het helaas geduld betrachten. Een nieuwe coalitie is er nog lang niet. Eerst gaan de partijen en dan vooral de VVD en NSC de rechtsstatelijkheid van diverse PVV verkiezingsbeloften goed bekijken. Je zou zeggen dat de grondwet en de grondrechten, ook neergelegd in verdragen, onwrikbaar zijn maar daar lijken NSC en VVD toch aan te twijfelen. Er wordt gestreefd naar een kabinet op rechts maar het verschil tussen rechts en vermeend rechts is nog behoorlijk groot. Ik ben niet positief gestemd. De alternatieven lijken, gehoord ook de uitlatingen van diverse partijen, echter ook ver te zoeken. Rechts heeft gewonnen dus die moeten ook maar gaan regeren is een kreet die vaak gehoord wordt. Is dat terecht? Daar kun je echt wel verschillend over denken. Afwachten dus.
Na een hopelijk mooie kerst en een fijne jaarwisseling organiseert de FIN op woensdag 10 januari haar jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. In het voormalige stadhuis van Naarden. Een delegatie van B&W heeft aangekondigd te zullen komen. Aanvang 17.00 uur. Let op, zoals inmiddels gebruikelijk, de tweede woensdag van januari. Op de eerste woensdag zijn er nog te veel leden en gasten op vakantie.

Joop van Dort december 2023

Deel dit bericht