PIETER WINSEMIUS

 

In de Gooi- en Eemlander heeft u kunnen lezen dat Pieter Winsemius die het Gewest adviseert over ‘bestuurlijke knelpunten en oplossingen` bezig is met zijn ronde langs de velden. Hij heeft alvast duidelijk laten weten, als hij tenminste juist geciteerd wordt, dat het noodzakelijk is dat er maatregelen worden genomen om een vuist te kunnen maken tegen de omliggende grote gemeentes. Zijn eerste stelling is dat je nergens aan tafel komt, omdat je niemand bent. Verder noemt hij ons gebied knettergek en stelt hij vast dat de regio versnipperd is en dat er een curieuze indeling van het gebied is. Kort en goed; ik ben benieuwd wat uiteindelijk zijn advies zal worden. Gooistad zou je zeggen. Gebeurt er niets, dan blijven de discussies over bijvoorbeeld HOV lijnen, aansluiting op de A1, wegen over of onder de hei, invulling van Crailo etc. ons gebied verdelen. We lopen dan zelfs het risico dat er een soort samenwerking komt als bij de BEL gemeentes. In zijn uitlatingen laat Winsemius al weten dat hij dat wel een van de meest slechte en onvolwassen vormen van samenwerking vindt die er bestaan.

 

Met de herindeling van de gemeentes en de provincies lijkt het niet te vlotten. Dat is een beetje het probleem van democratie. Een verandering is bijna niet door te voeren. Opeens hebben mensen interesse voor provincies. Leden van provinciale en gedeputeerde staten roeren zich. Nooit heeft iemand enige aandacht aan ze geschonken en nooit heeft iemand een goed woord over gehad voor de provincies, maar opeens zijn de bestaande provincies heilig. Vreemd. Wat zich bij gemeentelijke herindelingen altijd wreekt, wreekt zich ook hier. Er worden van te voren geen goede plannen en berekeningen gemaakt en vervolgens wordt te veel rekening gehouden met de mening van partijen die een eigen belang nastreven of die toch al tegen iedere verandering zijn. Ik hoop dat u iets positiever bent over de werking van de democratie in Nederland en dat u er een andere mening op nahoudt.

 

Een heel ander chapiter en niet erg regionaal gebonden is dat we in de krant konden lezen dat werkgevers aan de bel trekken in verband met de misbruik van elektrische auto’s in leasecontracten. Het is onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid de aanschaf van dit soort auto’s als auto van de zaak stimuleert en vervolgens op geen enkele wijze een beleid geformuleerd heeft. Tot verrassing van de krant vragen werknemers hun werkgever om een dure elektrische auto te kopen. Dit scheelt hen zelf in de bijtelling. Vervolgens moeten ze met de auto gaan rijden en komen ze tot de conclusie dat het allemaal wel heel erg matig is. De meeste mensen die een dergelijke auto rijden en alle kosten toch kunnen doorbelasten, doen geen enkele moeite meer om elektrisch te gaan rijden en tanken net zoveel benzine als andere leaserijders. De werkgever de klos, de overheid haalt haar doelen niet. Onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid dit soort zaken bij het afkondigen van (indirecte) subsidies niet in haar mening betrekt. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de inmiddels legendarische nationale hypotheekgarantie. De overheid vindt het echt heel vreemd dat er de laatste tijd meer een beroep op deze regeling wordt gedaan en vindt het ook heel vreemd dat opeens heel veel mensen gaan scheiden om vervolgens snel hun nu slecht verkoopbare woning met verlies te verkopen. Dat is de manier om van je huis af te komen in deze tijd en het is ook de manier om vervolgens weer gezellig en met veel lagere lasten te gaan samenwonen met je voormalige echtgenote. Ook dit misbruik heeft de overheid kennelijk op geen enkele wijze zien aankomen. De banken en de eigenaren van woningen onder de hypotheekgarantie zijn maar wat blij met dit gebrek aan vooruitziende blik.

 

Tot slot: u komt toch ook op de Gooise Bedrijvendag op maandagmiddag 11 maart in Spant! te Bussum? Er is een leuk programma en FIN leden krijgen korting. In een ander geval hoop ik u in ieder geval te zien op onze volgende bijeenkomst bij Erco Lighting in Naarden en wel op woensdag 6 maart.

 

Deel dit bericht