Parkmanagement Bedrijventerreinen Gooimeer Noord en Zuid

Voor de bedrijventerreinen Gooimeer Noord en Zuid is in 2006 een convenant afgesloten tussen de FIN, Gemeente Gooise Meren (destijds Gemeente Naarden), Brandweer, Politie en verschillende diensten van de Gemeente om te komen tot een integraal parkbeheer van de beide bedrijventerreinen.

Dit convenant heeft geresulteerd in het verkrijgen van het KVO-B certificaat (Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen) voor deze bedrijventerreinen in november 2006, afgegeven door het certificeringbureau KIWA. En in de jaren daarna is er steeds met succes hercertificering plaatsgevonden. Dus het beheer van de bedrijventerreinen is in goede handen!

Het parkmanagementbeheer richt zich op het volgende:

  • Het (groot-)onderhoud van alle elementen van de openbare ruimte en de onbebouwde ruimte van alle bedrijven op Gooimeer Noord en Zuid.
  • Het doen samenwerken en samenbrengen van bedrijven, zodanig dat tot activiteiten gekomen wordt die de kwaliteit en de meerwaarde van de terreinen en de deelnemende bedrijven ten goede komt. Dit geldt met name voor veiligheid, parkeeroverlast, vervuiling.

Vaste afspraken:

De leden van de beheergroep vertegenwoordigen hun organisaties. De FIN heeft 4 mensen aangesteld, de brandweer heeft er 1, de politie heeft er 2 en de gemeente heeft er 3, waaronder de wethouder economische zaken. We denken dat de sleutel tot het succes van het parkmanagement ligt in het samenwerken met iedereen en het creëren van draagvlak bij de betrokken ondernemers. Gezamenlijk beheer is geen vrijblijvende activiteit, bedrijven en gemeente zullen elkaar aanspreken op de geleverde inspanningen. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een beheerplan.

Continuïteit:

Bij elke hercertificering hebben we een plan opgesteld om de veiligheid en werkomgeving op de bedrijventerreinen te blijven verbeteren. De beheergroep parkmanagement houdt toezicht op het uitvoeren van dit plan. Elke drie maanden komen we bij elkaar om te bespreken wat we al hebben gedaan en welke maatregelen we hebben genomen. De collectieve beveiliging is geactiveerd en we hebben de contracten met de afvalverwerkers opnieuw bekeken en afgesloten.

In de afgelopen periode hebben we en diverse bedrijven op de terreinen veel gedaan om de openbare en onbebouwde ruimtes op te knappen. Elke twee jaar houden we ook een enquête onder alle bedrijven (niet alleen FIN-leden) om te kijken of we genoeg hebben gedaan met het oorspronkelijke plan en wat er leeft onder de ondernemers. Op basis van de uitkomsten van de enquête maken we weer een nieuw plan om nieuwe doelen te stellen.

Daarnaast houden we elke drie maanden een inzamelingsactie voor oude gebruikte pallets. Dit doen we om te voorkomen dat oude pallets rondslingeren of buiten de panden opgeslagen worden. Na elke actie ziet het bedrijventerrein er weer ‘pallet-schoon’ uit.

We houden alle ondernemers op de bedrijventerreinen elke drie maanden op de hoogte van wat het Parkmanagement doet via een nieuwsbrief die we persoonlijk bij de bedrijven afgeven.

Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Gooimeer Noord en Zuid

In 2009 is voor de bedrijventerreinen een bestemmingsplan vastgesteld. Bij de samenstelling van het bestemmingsplan heeft de FIN een actieve rol gespeeld. Niet alle op- en aanmerkingen van de FIN zijn gehonoreerd. Het complete bestemmingsplan kunt u hier nalezen.