logo

Organisatie FIN

De FIN heeft een dagelijks bestuur en secretariaat alsmede een aantal ondersteunende commissies:
– Ledencommissie
– Commissie R.O. (Ruimtelijke ordening)
– Evenementencommissie

Het Bestuur
Het bestuur bestaat uit 7 leden en heeft tot taak het leiden van de vereniging in de meest uitgebreide zin des woords alsmede om de doelstellingen van de vereniging zoals verwoordt in artikel 2 van de statuten zo goed mogelijk uit te voeren. Deze doelstellingstellingen zijn (enigszins verkort):
– Het onderhouden van goede contacten met alle groepen van mensen die invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken van de bij de verenigingen aangesloten bedrijven
– Het voorlichten van alle doelgroepen, maar vooral van haar leden op zakelijk en maatschappelijk gebied en daarover naar de samenleving te communiceren
– Het formuleren van standpunten richting overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijs, lokale bevolking en andere daarvoor in aanmerking komende instanties
– Het ondernemen van acties en activiteiten, waaronder het organiseren van regelmatige ledenbijeenkomsten
Om deze doelstellingen goed te kunnen realiseren heeft het bestuur een ledencommissie, een evenementencommissie en een commissie ruimtelijke ordening in het leven geroepen. Deze commissies adviseren en ondersteunen het bestuur in de betreffende aangelegenheden.

Dit zijn onze bestuursleden (en hun nevenfuncties in relatie tot de FIN):

Joop van DortVoorzitter: Mr J.J. (Joop) van Dort
Advocaat
Ben EssinkPenningmeester: B.J. (Ben) Essink
Lid Commissie RO
Lid Parkmanagement
Bestuurslid: Y. (Yvette) de Vries
Ecryve Communicatie 
René PasBestuurslid: R.L.M (Rene) Pas
Directeur eigenaar Weda B.V.
lid Evenementen commissie
Gijs KlokBestuurslid: G.N. (Gijs) Klok
Directie Gijs&Van Cleef B.V.
lid Evenementen commissie
John van LambalgenBestuurslid: J.R. (John) van Lambalgen
Volvo Buitenweggroep
Luuk KuiperBestuurslid: L.Th. (Luuk) Kuiper
Adviseur MKB MTH Accountants & Adviseurs

 

Secretariaat
Het secretariaat zorgt voor de correspondentie, factureert, notuleert en is tevens aanspreekpunt en vraagbaak. Het secretariaat is bereikbaar via email (info@fin.nl) of telefonisch 035-6922868.

LiesbethSecretariaat: E. (Liesbeth) Hogenbirk
Webmaster

Commissies
Een aantal commissies zorgt voor rechtstreeks contacten met belanghebbenden en adviseert het bestuur. Ook niet bestuursleden kunnen daar deel van uit maken.

Ledencommissie
Deze commissie ondersteunt het bestuur inzake bepaalde leden aangelegenheden, zij fungeren als de gastheren /vrouwen van de FIN. Hun werkzaamheden bestaan uit:
– Het organiseren van de ledenbijeenkomsten, sprekers, ontvangen van (nieuwe) leden, uitreiken van badges
– Het organiseren van bedrijfsbezoeken bij leden
– Het organiseren van netwerkborrels
– Werven van nieuwe leden
– Het begeleiden van nieuwe leden tijdens bijeenkomsten
– Het adviseren van het bestuur in alle zaken die zij wenselijk achten

De ledencommissie bestaat uit:

Maarten van der AartVoorzitter: Maarten van der Aart
Van der Aart Schoonmaakbedrijf

Eric Cornelissen

Eric Cornelissen

lid: Eric Cornelissen
Cornelissen Marketing
lid: Erik Reilink
Vesting Accountants
Paul van Paridonlid: Paul van Paridon
Vanparidon.nl
adriaanschmallid: Adriaan Schmal
Berckenwouden Executive Search en Intermmanagement
Kicky Hamerlid: Kicky Hamer
Hamer Advocaten
Machiel Middelburglid: Ruud Starreveld
Vermogensbeheer
Machiel Middelburglid: Machiel Middelburg
OAKM

 

Commissie R.O. Ruimtelijke Ordening.
Deze commissie adviseert het bestuur inzake Ruimtelijke Ordening zaken op de bedrijventerreinen zoals nieuwe bedrijfsvestigingen, bestemmingsplannen etc.
De commissie bestaat uit vier leden t.w. de heren
Jan van Landsaat voorzitter, Ben Essink, Eugene Zwerink, John van Lambalgen

Evenementen commissie
Deze commissie organiseert alle festiviteiten en speciale evenementen.
Zij bestaat uit 2 leden tw. de heren René Pas en Gijs Klok