Ontwikkeling Crailo blijft zware bevalling

Zoals jullie weten heeft de provincie destijds voor de ontwikkeling van Crailo het heft in handen genomen. Men had er geen fiducie in dat de drie gemeentes, Laren, Gooise Meren en Hilversum er samen uit zouden komen. Dit gebeurde net in de periode van economische teruggang. Het terrein is echter na het maken van tal van inventarisaties braak blijven liggen. De provincie wilde geld zien. Met dit doel voor ogen werd besloten om de grond weer terug te verkopen aan de omliggende gemeentes. Die vonden de mogelijkheid tot exploitatie van de grond aantrekkelijk.

De gemeentes gingen aan de slag, spendeerden heel veel geld aan onderzoeken en ontwerpen en maakten samen een goed plan met een deugdelijke onderbouwing. Na hard onderhandelen met de provincie, die niet te veel geld wilde inleveren, kwam er een koopsom uit: EUR 33,2 miljoen.
Crailo ligt voor 55% op het grondgebied van de gemeente Hilversum, voor 35% in Gooise Meren en 10% in Laren. Hilversum zou 55% van de grond kopen, 55% van de zeggenschap krijgen en ook het grootste gedeelte van de opbrengst ontvangen. Rekening moest wel gehouden worden met de gewenste totaal inrichting en de verschillende opbrengsten van natuur en bouwgrond. Om de opbrengsten zo hoog mogelijk gemaakt werd zoals in deze regio gebruikelijk lekker geknabbeld aan de hectaren bedrijven terrein. Alles hebben we over voor sociale woningbouw, en die is ook hard nodig, maar vooral als het maar ten koste gaat van bedrijvigheid en niet van het quotum duurdere huizen en de totale inkomsten maar gelijk blijven.

De Colleges van de drie gemeenten werden het vrij snel eens. Zoals wel te verwachten viel ondervonden vervolgens de wethouders, in ieder geval die in Gooise Meren, veel tegenstand van de raad. Waarom hebben wij maar 35% van de zeggenschap, als we veel minder betalen dan Hilversum? Het zou volgens mij logischer zijn om Gooise Meren meer zeggenschap te geven. Er komt immers een woonwijk pal naast een Bussumse wijk en dan wil je toch de meeste invloed hebben. De raad vond dat wel een logische stelling. Ik ben benieuwd of Hilversum die mening deelt. Verder vond de raad dat de participatie onvoldoende was geweest en daardoor werden Bussumse inwoners getroffen. Op zich overigens twee belangrijke en ook verdedigbare standpunten maar het schiet daardoor met de besluitvorming weer niet op. Regionaal denken ontbreekt zoals altijd.

Alle partijen vinden overigens de plannen prachtig en die zijn ook uniek. Echt een heel goed en doortimmerd stuk werk en het zou toch wel doodzonde zijn als de grond aan derden verkocht zou worden. Krijgen drie gemeenten het echter voor 1 januari niet rond dan kan de provincie aan een andere partij verkopen. Of dat een slechte stap is weet ik niet. Mogelijk biedt dit ook wel meer en dan kan die ontwikkelaar of kunnen die ontwikkelaars met drie gemeentes in de slag. Ik ben benieuwd naar de uitkomst. Dat er inmiddels nauwelijks nog ruimte voor economie is kun je bij een gemeente als Gooise Meren op je vingers natellen. Met de mond wordt altijd heel iets anders beleden dan in de praktijk.

In de raad van Gooise Meren werd ook hard gestreden over het verkeerscirculatieplan voor het centrum van Bussum. Zoals gebruikelijk bij dit onderwerp worden de plannen van de gemeente niet echt gedeeld door de omwonenden en de ondernemers. Vervolgens komt de raad dan weer terug op eerder ingenomen standpunten en afgegeven instructies. Ja, wat is veilig? Geen auto’s of treinen en geen voetgangers en/of fietsers. Maakt het invoeren van een eenrichtingsverkeer op de Vlietlaan het kruispunt met de Generaal de la Reijlaan, dat van alle kanten druk is, opeens wel veilig? Komen er dan nooit meer onvoorzichtige automobilisten stil te staan op het spoor? Wie het weet mag het zeggen. Wel is duidelijk dat het al extreem drukke en onveilige kruispunt Generaal de la Reijlaan en Brinklaan bij deze ingreep nog drukker en gevaarlijker wordt en dat het verkeer in de spits nog langer stilstaat. Het lijkt er op dat eenrichtingsverkeer op de Vlietlaan in de raad gaat sneuvelen en dat de gemeente voor de zoveelste keer weer veel tijd heeft gespendeerd en kosten heeft gemaakt voor ontwikkelingen die maar weinig mensen in Bussum wensen.

De vraag die steeds boven komt is: voor welk probleem zijn dit nu oplossingen? Persoonlijk vraag ik me af of het openhouden van de Vlietlaan wel zo’n enorm voordeel oplevert, maar anderzijds vraag ik me ook af wat het echte voordeel is. Zeker als de extra nadelen verder op in de laan ook worden meegewogen. Gelukkig zit ik niet in de raad en kan ik het resultaat van de discussie gewoon afwachten. De leden van de FIN zullen de uitkomst in ieder geval in de krant kunnen lezen.

Tot slot het sociale aspect. Op 17 november hadden we bij Bel Ami ons jaarlijkse galafeest. Echt prachtig dat er 80 mensen van een niet al te grote vereniging jaarlijks op een formeel feest aanwezig zijn. Wij zijn in de regio op dit punt uniek. Met dank aan onze onvolprezen evenementencommissie. Het aangetrokken entertainment mocht er weer zijn. Een enorm compliment aan het adres van de mensen van Bel Ami in Bussum. Heel goed georganiseerd en eten van grote klasse. De dame die het regelde is waarschijnlijk geen advocaat maar anders zou ik haar zo aannemen. Alle keren dat ik haar aan het werk heb gezien, top! Jammer dat Bel Ami geen FIN-lid is.

Op woensdag 6 december is de bijeenkomst in het NH. 1Vermogensbeheer zal een presentatie geven over vermogensbeheer en beleggen. Jullie zijn allemaal van harte welkom.

Deel dit bericht