Nog steeds geen wethouder Ruimtelijke Ordening

Erg snel zijn ze niet bij de VVD Gooise Meren. Het is moeilijk en liever zorgvuldig zoeken dan te snel beslissen. Het is vast een juiste werkwijze, maar het duurt inmiddels wel wat erg lang. Als je dan ook nog iemand vindt die zijn baan moet opzeggen tegen het einde van een maand, dan ben je vanaf nu alweer twee maanden verder. Jammer want ondanks het feit dat de portefeuille natuurlijk verdeeld is over de andere vier wethouders, zal je niet kunnen zeggen dat de output van het college erg vergroot is. RO is een onderwerp dat best wat extra aandacht kan krijgen. Dat zeg ik dan uit eigen ervaring maar ook omdat het uit krantenartikelen en gesprekken die ik voer, wel duidelijk blijkt. Een goede man of vrouw dus. Met kennis van zaken en lokaal geworteld. Als FIN gaan we er echter niet over, dus we wachten af.


Wel lijkt duidelijk dat het nieuwe bestemmingsplan dat we nog steeds niet gezien hebben, binnenkort komt. Met alleen cosmetische aanpassingen. Als dat juist is, dan vinden wij dat als FIN een gemiste kans en erg teleurstellend en zullen we in dat geval dan ook bij de gemeenteraad aandringen om het concept bestemmingsplan naar de prullenbak te verwijzen. Het gaat dan niet om de technische aanpassingen met betrekking tot de milieu- en geluidszones, maar om de modernisering en de aanpassing van de bestemmingen, de bouwhoogtes en dat soort zaken. Er is in tien jaar een hoop gebeurd en in de Gooi en Vechtstreek moet er op het gebied van de economie echt wat gebeuren. Een achterover leunen van de gemeente met een beroep op een gebrek aan menskracht en tijd, is wat ons betreft niet acceptabel.

De afscheidsreceptie van wethouder Jan Franx op 25 april was geanimeerd. Er werden door de burgemeester en door hem zelf, over en weer lovende woorden gesproken. De sfeer tussen de raad, burgemeester en wethouders en de belangrijkste ambtenaren, lijkt goed te zijn en dat komt de samenwerking ten goede.
Samenwerking blijft alle aandacht vragen. Ook binnen de regio. De regionale samenwerkingsagenda (RSA) heeft ieders aandacht en er wordt hard gezocht naar mogelijkheden om meer bedrijvigheid mogelijk te maken. Deskundigheid is extern ingehuurd. Ook wonen krijgt extra aandacht en dat betekent ook dat er meer dan voorheen gedacht gaat worden aan hoger bouwen. Niet iedereen zal dat even leuk vinden, maar het algemeen belang gaat toch voor het private belang.
Danja van Rijn gaat een ondernemersplan schrijven en zal daarbij om onze input vragen. Als het FIN bestuur behoefte heeft aan input zal ik die aan jullie vragen. Gelijke verzoeken gaan uit naar de OVGM, OVNV en Muiden Boeit.

Binnen de Federatie wordt nog steeds gezocht naar een model waarbij meer betrokkenheid kan worden gerealiseerd. Het aantal mensen dat zich daadwerkelijk wil inzetten voor de belangen van de ondernemers, is nog steeds niet erg groot. Met de mond wordt steun beleden, maar in daden valt het nog wel tegen. We zullen als ondernemers binnen de regio onze rol moeten pakken en daarmee onze belangen behartigen.

De mei bijeenkomst vond plaats in het NH. Het bestuur zou graag op locatie hebben vergaderd. Dat is echter niet gelukt. Er zijn relatief weinig leden die over de ruimte beschikken om als gastheer/vrouw van een bijeenkomst van een man of 70 te kunnen optreden. Voor september en november zijn de vooruitzichten wel goed. Twee vertegenwoordigers van de gemeente spraken op de bijeenkomst van mei over ondermijning en wat we daaraan als ondernemers kunnen doen. Interessant en belangrijk. Het relatief falen van politie en justitie waar het gaat om kennisdelen en het gebrek aan middelen van de burgemeesters bleef echter ten onrechte buiten beschouwing. Ronald Voorsluijs (36) van Milieu Service Nederland (MSN) BV gaf een mooie korte presentatie over zijn jonge en steeds groeiende bedrijf. Samen met zijn iets oudere broer voert hij de directie. MSN is een waardig opvolger van ons lid Paul van Paridon waar het gaat om het collectief ophalen van afval. Toon de Mol van Otterloo van Energy Wake Up presenteerde zijn energieadvies tool en meldde wat hij voor ons kon betekenen. Er zijn 62 aanbieders. Kiezen met de tool is makkelijk en overstappen is erg eenvoudig. Ondanks de mei vakantie was de opkomst goed. Het blijft jammer dat er nog steeds leden zijn die alleen voor de borrel komen. Het is mooi dat ook het informele samenzijn mensen trekt en soms ben je om een goede reden te laat en dan heeft het weinig zin nog bij de vergadering naar binnen te stappen. Het bestuur heeft met NH inmiddels wel afgesproken dat het niet de bedoeling is dat er consumpties genuttigd worden op rekening van de FIN voordat de vergadering is afgelopen. Soms moet je een beetje streng zijn.

Op 5 juni is de jaarvergadering ook in het NH Naarden. Dat zal zoals gebruikelijk een korte vergadering zonder sprekers zijn. Er zijn wat gedachten over een ander soort bestuursvorm en die zullen op de bijeenkomst gepresenteerd worden. Na afloop is er de gezamenlijke maaltijd voor de mensen die zich vooraf hebben aangemeld. Er moet eten worden ingekocht dus zonder afzeggingen op de dag zelf, is te laat inschrijven geen optie. Houd daar dus rekening mee.

Deel dit bericht