Nog steeds geen coalitieakkoord in Gooise Meren

De kop zegt genoeg, Het duurt en het duurt en dat blijf ik in de omstandigheden van het geval buitengewoon vreemd vinden. Ik heb dat in mijn vorige blog al aangekaart. In de krant mocht ik lezen dat inwoners hun vragen en verzoeken aan de onderhandelaars konden doorgeven. Het werd gepresenteerd als iets nieuws. Alsof je normaal geen brieven aan het college de individuele wethouders of de raadsleden mag sturen. Nu is tijdens het sms debat in de tweede kamer inmiddels gebleken dat je beter kunt telefoneren dan schrijven of appen omdat telefoontjes niet onder de WOB (thans WOO) vallen.  

Op zaterdag 7 mei was de regionale veteranen dag in Naarden. 77 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. De dag was er overigens om alle veteranen uit alle oorlogen en vredesmissies te huldigen. Er was een optocht van veel oude militaire voertuigen met ook nog een static show. Er vlogen oude vliegtuigen over en er was muziek. Een geslaagd evenement. Er scheen een heel prettig zonnetje en er waren leuke activiteiten. Er waren veel mensen op de been. Blij dat het gewoon weer kon. Ik neem aan dat de plaatselijke horeca ook een goede dag had.   Deze week wordt er door de gemeente een samenwerkingsconvenant gesloten. Met de ondernemingsverenigingen. Namens de FIN zal ik tekenen. Ook de OVGM en OVNV zijn van de partij. Heel veel schokkends staat er niet in maar het legt wel vast dat we elkaar zullen informeren en naar elkaar zullen luisteren. Kortom hoe we met elkaar omgaan. Ieder natuurlijk met behoud van zijn eigen verantwoordelijkheid.    

De volgende FIN bijeenkomst staat weer voor de deur. Het gaat om onze jaarvergadering. De ALV. Een belangrijk moment en ook het moment om voorstellen te doen. Alle leden hebben de agenda reeds ontvangen. Na afloop is er een etentje voor de leden. Plaats van handeling is NH Hotel Jan Tabak in Bussum. Iedereen zal dat weten te vinden. Er is daar vrij veel parkeergelegenheid dus ik moedig jullie allemaal aan te komen. Voor het eten kunt zich aanmelding bij Liesbeth via info@fin.nl De bijeenkomst voor de borrel en het eten zal kort zijn. Het bestuur wordt gekozen en de jaarstukken worden gepresenteerd. Penningmeester Kees Koopmanschap komt met een voorstel de contributie te vereenvoudigen. Hij zal dat ter vergadering toelichten. De bijeenkomst kon in verband met de aanstaande sluiting van NH Naarden zoals bekend niet in ons gebruikelijke gebouw plaatsvinden. Mensen die nog snel lid kunnen worden verwijs ik naar de website of anders naar Liesbeth via info@fin.nl.  

De mei bijeenkomst bij Bouw- en Installatiemensen te Bussum was geslaagd. Dit ondanks dat het mei vakantie was en ook nog eens de dag van de Dodenherdenking. Onze bijzondere dank gaat uit naar Michiel van Cleef die namens Bouwbedrijf Gijs en Van Cleef samen met dochter Sharon de organisatie en inleiding verzorgde en die ook zorgde voor de goede catering. Een mooi gebouw en het verzorgen van allerlei opleidingen voor praktisch geschoolden in de huidige arbeidsmarkt is erg noodzakelijk. Fijn dat de samenwerking met het ROC in Hilversum goed verloopt.  

Ik zie jullie graag woensdag 1 juni in Jan Tabak.

Deel dit bericht