Nieuwjaars speech van de voorzitter

NIEUWJAARSRECEPTIE FIN 2018

Geachte aanwezigen,

Welkom hier in het mooie Spant. Bij een gerespecteerd lid. Ons eigen cultuurpaleis. Paul en Bert, dank het is top hier.

Ik zal kort ingaan op het FIN-jaar en op het economisch jaar in de regio en onze gemeente. Het laatste wat meer als persoon dan als uw voorzitter.

De gemeentepolitiek was roerig en druk. Te druk zou ik willen opmerken. Er moest heel veel werk gedaan worden om zaken in elkaar te schuiven. De ambtenaren lijken daar wat laat mee begonnen. Niet handig maar gezegd moet worden dat er enkele partijen in Bussum geweest zijn die al het voorwerk ernstig hebben trachten te frustreren. In het eerste jaar van de nieuwe gemeente werd het voorwerk gedaan en was de klacht dat er te weinig van de grond kwam. In 2017 is er door iedereen hard gewerkt en kwam er ook veel (bijna) gereed. Het was niet makkelijk en de ambtenaren en de raadsleden maar zeker ook de wethouders, hebben misschien wel te hard moeten werken. De hoeveelheid werk was zeer aanzienlijk en eigenlijk ook wat te veel voor raadsleden die ook nog gewoon werken. Ik moet iedereen bedanken voor hun inzet. Zijn we er al? Nee helaas niet. In een recent rapport van K + V waarbij Amsterdam met Gooise Meren vergeleken werd, ten behoeve van de besluitvorming over de fusie in Weesp, leek het er wel op alsof wij in een ontwikkelingsgebied woonden. Het heeft me bevreemd dat niemand het rapport ter discussie heeft gesteld. Het zou een beproefde methode van vergelijken zijn, maar onvoldoende werd in mijn visie toch meegenomen dat GM nog bezig was te hergroeperen na een fusie.
De fusie met Weesp lijkt nu ver weg. In mijn visie is dat jammer. Weesp is een prachtige gemeente met veel perspectief. Het past naadloos bij GM. Het besluit van Weesp is slecht voor de Regio G + V en helaas deels het gevolg van een opstelling van de voorlaatste Raad in Bussum. Als ik het toch over de Raad heb. Dat gaat niet goed. Het presidium heeft onwerkbare afspraken gemaakt. Raadsvergaderingen duren daardoor oneindig lang. Helaas wordt ondanks voorvergaderingen alles plenair nog vele malen herhaald. Voor wie is de vraag. Een nieuwe raad heeft een mooie taak om het proces te verbeteren.

Regionaal ligt het ook allemaal niet zo duidelijk. De samenwerking is echt wel verbeterd maar niet zodanig dat gemeentes als Blaricum, Laren en Wijdemeren tijdig tot werkbare besluiten over fusie of samenwerking konden komen. De provincie heeft nu beslist en naar alle waarschijnlijkheid zullen er straks 3 gemeentes overblijven. Dat dat er mogelijk nog twee te veel zijn is gebleken in de besluitvorming inzake Crailo. De provincie vreesde het jaren geleden al en hoopte dat het nu beter zou gaan, maar het aankoopproces heeft duidelijk gemaakt dat lokale belangen veel te veel de overhand hebben. Gelukkig heeft de raad in GM in meerderheid het goede besluit genomen, maar we zijn er nog lang niet. Er moet nog veel uit onderhandeld worden. Als dan binnen de periode van afronding duidelijk is dat de regio ophoudt te bestaan en is opgegaan in één gemeente dat weten we dat veel gekissebis onnodig is geweest.

Ben ik niet optimistisch genoeg? Misschien. Als ik ook de Mirt discussie en besluitvorming daarover zie en de wijze waarop de huidige raad omgaat met de economie bijvoorbeeld op Crailo dan is het NIMBY effect overduidelijk. De urgentie om met Gooi en Vechtstreek voor te sorteren op een leefbare en levendige toekomst is op dit moment nog ver te zoeken. Ieders inzet is geweldig maar we moeten vaststellen dat politiek niet echt leeft. De belangstelling voor hele kleine deelonderwerpen is best groot maar naar het grotere geheel kijkt bijna niemand. Het positieve nieuws is wel dat er in onze gemeente geen gebrek aan belangstelling bestaat om raadslid te worden. Dat is op bepaalde plekken in ons land anders.

De FIN heeft in 2017 een goed jaar gehad. Niet spectaculair. De bijeenkomsten werden goed bezocht. De gemeente, de regio en ook diverse politieke partijen zijn geïnteresseerd in onze mening. Het bestuur heeft die gevraagd en ongevraagd gegeven. De leden kregen de mogelijkheid tot deelneming en inspraak maar hebben die in mijn visie nog onvoldoende gepakt. Het bestuur blijft er aan werken en vraagt ook uitdrukkelijk om jullie participatie. Als FIN zijn we nauw betrokken bij de participatiewet en het inclusief ondernemerschap. Ook doen we mee met Gooi on Stage. Ik roep iedereen op dit soort initiatieven op werkgelegenheidsgebied nog meer te steunen. Sociaal hadden we goede contacten. De maandelijkse bijeenkomsten, de borrels en andere gelegenheden werden goed bezocht en de relaties zijn nog beter dan voorheen. We doen zaken met elkaar, zeker nu het economisch beter gaat. Het kan nog beter maar ik twijfel er niet aan dat dat in 2018 ook gebeurt. We kopen als consument meer lokaal en de plaatselijke middenstand profiteert daarvan. Ook bij non-food gaat het inmiddels beter. Uit eigen observaties leid ik af dat het ook in de horeca weer drukker wordt. Allemaal goede tekens voor 2018. Om af te sluiten: samen zijn en blijven we als FIN sterker. Dat is ons motto. Ik hoop dat jullie er aan mee werken om dit ook breed uit te dragen. Graag toast ik met jullie op een persoonlijk en zakelijk gezond 2018!

Deel dit bericht