Nieuwe politieke stroming in Gooise Meren

Alle gemeentes in Nederland bereiden zich inmiddels voor op de raadsverkiezingen van 21 maart 2018. Veel lijsttrekkers zijn al bekend en de groslijsten met kandidaten zijn in ieder geval intern bij alle partijen wel bekend. In Gooise Meren hebben drie kleine fracties in de gemeenteraad de handen in een geslagen en samen al voor de verkiezingen een nieuwe fractie gevormd onder de naam Goois Democratisch Platform. Het GDP is een vereniging met leden. Goois is wat misleidend want in eerste instantie moet dat toch wel gelezen worden als Gooise Meren. De samenwerkende fracties staan ook niet bekend als aanhanger van een Gooistad of zelfs een fusie met alleen Weesp. Ons lid Jelmer Kruijt mag gelden als oprichter. Raadsleden Jan Kwekkeboom en Erik Pieter Vlaanderen zijn mede initiatiefnemers. De geruchten dat de drie met elkaar in onder handeling waren gingen al weken en werden onlangs bewaarheid. Het initiatief met als doelstelling de democratie dichter bij de inwoners te brengen, zal de lokale verkiezingen interessanter maken. De website ziet er gelikt uit.

De herindeling van de Gooi en Vechtstreek nadert een eerste beslissend moment. Wat voor keuzes maken de gemeentes en wat zal de provincie met die keuzes doen. Gaan ze ver genoeg en kunnen ze leiden tot een grotere bestuurskracht of worden eerste voorzichtige stappen misschien beloond met een uitstel van de beslissing. En als de provincie toch op of kort na 7 november beslist wordt er dan echt een strijd gevoerd om de Tweede Kamer te overtuigen of wordt het hoofd in de schoot gelegd? Ik heb het idee dat we er kort na 7 november nog niet helemaal uit zullen zijn en dat het de politiek in ieder geval tot de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zal beheersen. Voor Gooise Meren zal dat overigens minder spelen omdat onze gemeente niet al te veel belang lijkt te hechten aan een samenwerking met Weesp. Ze zijn van harte welkom en het zou goed voor ons en de regio zijn maar voor onze gemeente lijkt het geen heilig moeten te zijn.

De economische beleidsvisie bevindt zich in de afrondende fase en zal binnenkort naar verwachting door de Raad worden goedgekeurd. Ik blijf onze leden oproepen zich waar mogelijk in te zetten bij de (voorbereiding van) besluitvorming. Dat komt het democratisch gehalte ten goede. Voor het collectieve FIN belang of anders ook voor het eigen belang. Ik wijs ook op de herziening van het bestemmingsplan Gooimeer Zuid en op de discussie over de regionale werklandschappen. Op dat laatste terrein is inspraak gevraagd aan de Federatie Bedrijvenverenigingen Gooi en Vechtstreek en via hen aan alle ondernemers in de regio. Binnenkort zal de vraag om mee te denken ook komen over de recreatie, het toerisme en de economische implicaties daarvan. Tot slot is duidelijk dat er in het kader van de Mirt besluiten zijn genomen over de voortgang. Alle betrokken partijen lijken het eens te zijn geworden over het zoeken van oplossingen voor de mobiliteit door een versterking van met name het openbaar vervoer. Hoe en op welke termijn is nog onderwerp van nadere studie maar er zal op vrij korte termijn gestart gaan worden met een uitvoering op bepaalde gebieden. Ook over deze oplossingen zal nog veel gesproken worden en ook op dat gebied zullen de ondernemers en de inwoners van de regio zeker gehoord worden.

Het nieuwe kabinet Rutte III is op 26 oktober aangetreden. Een jonge enthousiaste ploeg met vrij weinig echt landelijke politieke kopstukken. Wel op papier veel politiek talent. Wopke Hoekstra uit Bussum wordt Minister van Financiën en Eric Wiebes die zijn hele jeugd in Muiderberg doorbracht wordt Minister van Economische zaken. De meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer is echter klein en vier partijen met 3 partijleiders in de Kamer, maakt het voor het kabinet lastig. Rutte is een meester in verbinden maar hij heeft het zichzelf zeker niet makkelijk gemaakt. In dit geval oppositie op links en op rechts en dan bestaat de kans op gevaarlijke en onverwachte tijdelijke politieke allianties om het kabinet maar te doen struikelen. We gaan wellicht woelige tijden tegemoet.
Woensdag aanstaande is er weer een FIN bijeenkomst in het NH Hotel. De heer Nicolas Castellon is spreker en hij zal het gaan hebben over cyber crime. U denkt wellicht daar als kleine ondernemer minder mee te maken te zullen hebben, maar enige kennis is voor alle ondernemers toch echt zeer aan te bevelen. De spreker zal dat tijdens zijn spreekbeurt zeker duidelijk gaan maken. Het wordt een boeiende bijeenkomst. Op vrijdag 17 november vindt in Bel Ami het jaarlijkse FIN feest plaats. Iedereen zal dat al in zijn agenda hebben staan. Ik hoop de meesten van jullie daar met of zonder partner te zien.

Deel dit bericht