Nieuw college bekend

Het is echt waar: er is weer een nieuw college. Op 30 november worden naar verwachting twee nieuwe wethouders geïnstalleerd. Eindelijk kunnen we wat bestuurskracht verwachten. Nu nog wat ambtenaren erbij om het werk te doen en we kunnen mogelijk eens aan de uitvoering beginnen. De nieuwe wethouders heten Mark Marshall en Hugo Bellaart. Van de VVD dus. Omdat ze nu nog in de raad zitten, Hugo ondanks de VVD leden die hem op een onverkiesbare plaats bij de verkiezingen zetten, komen er ook twee nieuwe raadsleden. Jelmer Kruijt was al nieuw in het college, zodat we toch wel kunnen spreken van een nieuw college. Voor de FIN is vooral een wethouder ruimtelijke ordening van belang. Hugo Bellaart dus. Ik heb daar persoonlijk veel vertrouwen in. Volgens mij de man in de raad die er het meeste van af weet. Krijgen we eindelijk een visie op industrieterreinen en nieuwe bestemmingsplannen voor Gooimeer Zuid en mogelijk ook de Nijverheidswerf? Over het eerste bestemmingsplan hebben we genoeg geschreven en geklaagd, het tweede is stokoud en moet echt vervangen worden. Ook daar veel gebruik in strijd met het geldende bestemmingsplan en nul handhaving. Krijgen we eindelijk duidelijke kaders en handhaving? Laten we het hopen.

Wie ook goed bezig is voor ons is de wethouder economie. Nico Schimmel organiseerde een ontbijt voor de vertegenwoordigers van ondernemers in onze gemeente, met kroketten en frites om 9.00 uur in de ochtend. Een mooi initiatief. Er komt ook een Ondernemershuis waar alle ondernemers met hun vragen terecht kunnen. Daar is al geld voor begroot. De inrichting is onderwerp van gesprek. Tot slot komt er ook een ondernemersevenement. Dit voorjaar. Waarschijnlijk in het Spant. Aan een programma wordt gewerkt. Dan een beetje mee drukken bij de wethouder ruimtelijke ordening en ook nog eens de helpende hand bieden bij vragen en problemen bij het Ondernemersfonds in Bussum. Ook dit zie ik positief in. Nu wil ik de andere drie wethouders niet te kort doen, maar deze twee wethouders zijn voor de FIN als ondernemersplatform het belangrijkst. Hopelijk kan wethouder Barbara Boudewijnse nog een mooie rol spelen bij de verduurzaming van onze bedrijventerreinen. Komt daar geld voor via Mark Marshall en zorgt Jelmer Kruijt voor een snelle en vruchtbare participatie?

Namens de FIN en de Werkkamer was ik aanwezig op de Baantalent dag Gooi en Vechtstreek in Theater Gooiland in Hilversum. Een zeer succesvol evenement als ik althans afga op het aantal deelnemers en het gesignaleerde enthousiasme. Iets meer ondernemers zou goed zijn geweest. Dat blijft toch altijd lastig. Er waren wel erg veel werkzoekenden. Er moet één aanspreekpunt komen voor alle vragen over werk, uitkeringen en subsidies. Voor werkgevers en werknemers. Van dit trefpunt uit moeten vervolgens de specialisten worden ingeschakeld. Een mooi plekje in het ondernemershuis zal vast beschikbaar zijn.
De Sinterklaasintochten in de vier kernen waren weer een groot succes. Voor niet alle ondernemers even belangrijkrijk maar voor de verbinding en saamhorigheid in onze gemeente een jaarlijks hoogtepunt. Voor de kinderen ook natuurlijk.

Idem voor de Muiden – Pampus – Muiden sloep roei race. Altijd een erg mooi evenement. Prachtige beelden en stoere mannen en vrouwen. Brigitta Boonacker, voorzitster van de OVGM, werd met haar teamleden van Spiering, kampioen in haar klasse. Goed gedaan. Jullie voorzitter gaat dat voorbeeld niet volgen. Jammer dat het veer Muiden- Pampus met 1 persoon aan boord dwars door de race voer. Dat kan kennelijk gewoon.

Woensdag 7 december is onze volgende FIN bijeenkomst. Jim Tehupuring van 1Vermogensbeheer en columnist in de Telegraaf en Jan de Boer belastingpartner bij Vesting Accountants geven hun jaar update en tips. Plaats van handeling NH Hotel Jan Tabak in Bussum. Kom allen zou ik zeggen. Het wordt leuk en ook gezellig met een hapje en drankje na afloop. Houd woensdag 11 januari alvast vrij voor de Nieuwjaarsreceptie in het voormalige stadhuis van Naarden. Voor nu wens ik jullie veel plezier met het WK voetbal, de jaarlijkse rel aangezwengeld door Sylvana Simons en met de boeiende interviews (lees dieptepunten) zoals die van Beau met de voormalige styliste in de affaire Van Nieuwkerk. Gelukkig heeft onze volksvertegenwoordiging niet veel anders te doen dan zich met dit soort kwesties te bemoeien. Het komt dus wel goed.

Joop van Dort november 2022

Deel dit bericht