Na 1 juli minder corona?

Het antwoord is zeker ja. Er zijn minder besmettingsgevallen. Er liggen minder corona patiënten op de IC en in het ziekenhuis. Dit gaat de goede kant op. Ook de beperkende maatregelen worden langzaam versoepeld. Niet naar ieders tevredenheid maar dat komt ook omdat er steeds meer uit de eigen economische positie en minder uit hoofde van de volksgezondheid geredeneerd wordt. Bij de horeca komt dat wel het duidelijkst aan het licht. Nou begrijp ik wel dat het niet uit te leggen is dat je met vier vrienden in een auto naar de horeca mag rijden en dat je dan daar niet aan 1 tafel mag eten. Die maatregel ontbeert inderdaad iedere logica. Bij de gemeente is er ook nog weinig van versoepeling te merken. Iedereen vindt het kennelijk lekker om thuis te werken en aan video conferencing te doen. Gewone 1 op 1 gesprekken blijken nog steeds onmogelijk.

Regionaal trekt het sleutelgebied project Hilversum de aandacht. Volgens de provincie moet er binnen stedelijk gebouwd worden en wel snel. Volgens het rijk ook, hoewel die inmiddels wel begrijpen dat je geen 800.000 huizen binnenstedelijk kan verwezenlijken en dat dat in de noodzakelijke samenstelling met de daarbij behorende prijzen vaak extra lastig is. In Hilversum, onze centrumgemeente, is inmiddels al gebleken dat alleen het denken over bouwen in de toekomst kennelijk al taboe is. Hilversum heeft zich in verband met subsidies zonder al te veel inspraak gauw aangemeld bij de MRA voor verstedelijkingstrajecten en dat wreekt zich nu, hoewel het wel de vraag is of wanneer je grote woningbouwprogramma’s aan een raad over laat (moet overlaten), er ooit wel overeenstemming te bereiken valt. In onze regio is iedere verandering ongeveer vloeken in de kerk.

Ook regionaal werd het duidelijk dat onze regiogemeentes jaarlijks veel geld te kort gaan komen. Allemaal lijken ze te moeten interen op hun eigen vermogen. Dat kan niet al te lang worden volgehouden. Dat komt vooral door de jeugdzorg en WMO taken die naar de gemeentes zijn verhuisd. Laren heeft het initiatief genomen om met de kleine gemeentes in Nederland om extra bijdragen van het rijk te vragen. Gooise Meren is middelgroot maar ook die gemeente kan zeker extra steun gebruiken. De Regio heeft zich inmiddels bij het verzoek aangesloten. Hoewel ik een groot voorstander van een Gooistad en/of mini provincies ben en die door de financiële perikelen dichterbij komen, lijkt het initiatief van Laren en de Regio mij toch waardevol en toe te juichen. Het is toch te gek dat het Rijk gemeentes opzadelt met nieuwe taken, denkt dat dat een bezuiniging is en als dat in het hele land onjuist blijkt te zijn, niet bijspringt.

Als voorzitter van de FIN was ik door wethouder Geert Jan Hendriks uitgenodigd om met nog vijf personen deel te nemen aan een video panel over participatie. Ik was vereerd. Het was leuk om te doen. Ik durf te zeggen dat wij als FIN niet te klagen hebben. Wij kunnen altijd zeggen wat we willen en hebben voldoende inspraak. Dat onze mening niet altijd gevolgd wordt is wat anders natuurlijk. Het proces bij de Verbinding buiten de vesting en het bestemmingsplan Gooimeer Zuid had beter gekund. Wij zijn blij met “onze” economie ambtenaren. De meeste gemeentelijke onderwerpen hebben maar zijdelings te maken met onze belangen en dan roeren wij ons ook gewoon minder. In zo’n geval moet ieder lid die in de gemeente woont uit eigen interesse aansluiting en inspraak zoeken.
Mee praten mochten we bijvoorbeeld over de Kustvisie en over het Mobiliteitsplan. Ik heb van niemand van de leden input ontvangen. De concepten werden kennelijk goed genoeg gevonden. Het zijn altijd hele professionele stukken met veel input uit soortgelijke stukken. Copy paste kun je ook zeggen. Inhoudelijk of gemeente specifiek is het wel eens wat minder. Aan de kust mag op zijn Goois na inspraak in de nieuwe concept visie niets. Ik laat in het midden of dat goed of slecht is. Het is wel de te verwachten uitkomst. Veel inspirerende nieuwe commerciële plannen liggen er ook overigens niet.

Het concept Mobiliteitsplan is geschreven voor corona. Behoorlijk brede inspraak. Toch een teleurstellend stuk. De lokale economie wordt grotendeels buiten beschouwing gelaten. Het lijkt me een reden voor de raad om het stuk voor kennisgeving aan te nemen en als een soort droomstuk voor een verre toekomt in een la te gooien. Onderin, of alternatief, heel hard aan het werk gaan om te proberen er een goed stuk van te maken. Ook de aanname dat het openbaar vervoer een steeds grotere rol kan gaan spelen, kan na corona denk ik wel weer even de kast in. Dat gaat de komende jaren niet gebeuren. Buslijnen zijn onrendabel en niet te verwachten valt dat er in deze tijd ruimte komt om extra onrendabele lijnen de dorpen te laten doorkruisen. Dat gaat de provincie niet betalen en wij als gemeente hebben de komende jaren zonder grote extra steun uit het gemeentefonds ook geen financiële ruimte. Bij het spoor geldt dat het tot voor kort door ongelukken, aanrijdingen met een persoon en grote hoeveelheden werkzaamheden vrij vaak gestremd en dus niet echt betrouwbaar, was. Daar komt in coronatijd nog bij dat iedereen toch weer gezien heeft hoe belangrijkrijk individueel vervoer en vrijheid is. Dat je in de auto ook minder snel een virus oploopt is nog een extra reden tot voorzichtigheid. In de tijd dat het gaat kosten het openbaar vervoer dus weer een sterkere positie te geven, kan de gemeente mooi werken aan grotere parkeerterreinen en meer fietsenrekken bij de OV knooppunten.

Juni 2020

Deel dit bericht