MVO Gooise Meren draait lekker

In mijn vorige blog kondigde ik aan dat de burgemeester de FIN Bijeenkomst van april waarschijnlijk zou bezoeken. Hoewel een burgemeester het ongetwijfeld druk heeft en het daarom kan voorkomen dat hij op het laatste moment verstek moet laten gaan, konden wij verheugd constateren dat Han ter Heegde ter vergadering verscheen. Vergezeld van de wethouder van Economische Zaken, Miriam van Meerten. Een hele eer. De burgemeester heeft ons kort toegesproken en het belang van goede contacten van de gemeente met het bedrijfsleven benadrukt. De opkomst was weer goed te noemen dus de burgemeester heeft vooraf en bij de borrel vele van onze leden de hand kunnen schudden. De presentatie van Kristel Keuren over Storytelling viel ook in de smaak. Zoals vaak was er een kleine technische storing maar een tweetal filmpjes zijn inmiddels nagezonden.

In de periode na onze bijeenkomst was ik onder meer bij een bijeenkomst van IVW te Weesp. Het ging over zonnepanelen. Duidelijk is dat dat voor veel bedrijven economisch een interessante propositie wordt. De terugverdientijden zijn nog steeds wat lang maar het loont bijna altijd. Voor het milieu is de investering ook een goede zaak. Onze ledencommissie is ook een bijeenkomst over dit onderwerp over duurzaamheid in het algemeen aan het voorbereiden.

Interessant bij de bijeenkomst was dat er op een tweetal momenten met de mobiele telefoon een enquête kon worden uitgevoerd. Het werkte zeer eenvoudig. Niemand van de aanwezigen had assistentie nodig. De app was duidelijk en de resultaten werden direct middels staafdiagrammen in beeld gebracht. Het mooiste van dit alles was dat de app ook nog gratis is. Het FIN bestuur bekijkt of we op deze wijze onze leden tijdens ledenvergaderingen regelmatig anoniem kunnen raadplegen.

Ik was ook aanwezig met het Federatieoverleg. Ik heb onze leden op de vergadering en via de uitnodiging middels een kort memo al gevraagd om kandidaatstellingen voor expertcommissies van de Federatie. Ik breng dit graag nogmaals onder jullie aandacht. Het is interessant, het kost niet te veel tijd en met goede gefundeerde meningen hebben we een directe ingang bij de Regio (fysiek domein) en de portefeuillehouders. Dit werd ons nog eens verzekerd door de aanwezige algemeen directeur en de adjunct directeur van de Regio. In een gesprek tussen de voorzitter van de Federatie, Rob Zieck en wethouder Wimar Jaeger van de gemeente Hilversum werd dit namens alle wethouders ook uitgesproken.

Tot slot was ik op 13 april aanwezig bij een ontbijtsessie van het Sociaal Economisch Platform (SEP) van MVO Gooise Meren. Wij willen als Platform met de gemeente de mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt graag aan het werk helpen. In ieder geval willen we ze helpen zich te ontwikkelen. Dit helpt bij het vinden van relevante betaalde of onbetaalde werkzaamheden en het verschaft in de meeste gevallen ook extra levensvreugde. Het elan binnen de groep en bij de medewerkers is groot. Complimenten voor de gemeente en de projectleidster. Ik was bij de kennismaking wat sceptisch maar ze doen het, voor zover ik dat kan overzien, heel veel beter dan de Regio Gooi en Vechtstreek en de portefeuillehouders die destijds nog niet naar de adviezen van de regionale ondernemers wilden luisteren. Er komt op 11 mei een mooie bijeenkomst voor starters bij de regio en in juni, als onderdeel van een interessant weekprogramma, nog 1 in de Grote Kerk in Naarden. Jullie zijn hierbij alvast uitgenodigd.

Deel dit bericht