Morgen stemmen in Naarden en Bussum

Morgen is het 19 maart. In Naarden en Bussum en in bijna alle gemeentes in Nederland gaan we naar de stembus om gemeenteraden te kiezen. Naar verwachting zal het in onze gemeentes voor een korte periode zijn. Het is niet anders. Ik zelf zou op praktische redenen liever zijn doorgegaan met de huidige coalities in ons beide gemeentes, maar ik besef dat dat niet prettig zou zijn voor oppositie partijen en bijvoorbeeld voor een partij die zich verzet tegen de fusie. Op grond van de wet kan het ook niet dus we zullen het straks met een nieuwe raad moeten doen die de fusie problemen gaat oplossen. Samenwerken aan een straks goed toegerust ambtenarencorps en toewerken naar nieuwe verkiezingen. Een mooie taak. Ik hoop oprecht dat er veel tijd overblijft voor de nieuwe taken die de gemeentes per 1 januari 2015 krijgen. Ik wens alle lijsttrekkers en alle kandidaat raadsleden, en ik heb er deze periode een vrij groot aantal beter leren kennen, veel succes. Na het bezoeken van de lijsttrekkersdebatten in Bussum en Naarden ben ik er van overtuigd dat zij zich allen voor ons aller belang gaan inzetten. Het Bussum wordt het spannender dan in Naarden. Ga vooral stemmen, laat uw stem niet verloren gaan. 

De FIN bijeenkomst van woensdag 5 maart vond plaats bij Ad Smelt, de BMW dealer voor het Gooi. Er waren mooie nieuwe 2 en 4 serie auto’s te zien. Er was een interessante spreekbeurt, een goede catering en veel gezelligheid. Het op locatie vergaderen blijft een succesvolle formule. Namens de leden, heb ik onze gastheer Ronald Lampert bedankt voor zijn gastvrijheid.

Op 3 maart heb ik samen met Kim van Kampen, de voorzitter van BV Hilversum tijdens een manifestatie in het Meenthuis op Businesspark A27 te Blaricum het nieuwe bedrijvenloket voor de Gooi- en Vechtstreek mogen openen. Iedereen die een pand of grond zoekt of aanbiedt in de regio raad ik aan deze website te raadplegen. Alle gemeentes zijn bij het initiatief van iLocator betrokken en voor de komende jaren kunnen we daar veel plezier van hebben. Dat plezier wordt nog groter als de monitor geïncorporeerd wordt.

Op 5 maart was de gedeputeerde voor EZ van Noord Holland, Jan van Run (VVD) de gast van de deelnemers aan het voorzittersoverleg. Met hem werd door de voorzitters een tienpuntenplan besproken voor de economie en ondernemers in de regio. Dit plan is opgesteld in samenwerking met VNO-NCW en MKB Nederland. Van Run was erg enthousiast en beloofde op korte termijn terug te komen. De prachtige nieuwe fabriek van BNI in Huizen werd bezocht evenals het gebouw van AvroTros in het voormalige Wereldomroep gebouw te Hilversum. Prachtige initiatieven en werkgelegenheid in de regio. Het bedrijf Teeuwissen in Huizen trad op als gastheer.

Tot slot was ik op 12 maart aanwezig tijdens het eerste officiële overleg van de Economic Board Gooi en Vechtstreek. Voorzitter is gedeputeerde Jan van Run en naast de voorzitters van de vier innovatieve verbindingen zit burgemeester Henk Heijman van Bussum en een aantal vooraanstaande ondernemers in de Board. Dit forum is bedoeld om de portefeuillehouders (wethouders) economie en de gemeenteraden van de 9 regio gemeentes te adviseren op economisch terrein. Gezien de samenstelling van de groep wordt toch gerekend op een hoge kwaliteit van de adviezen.

 

 

Deel dit bericht