MAIN ENERGIE EN PRO BUSSUM

De bovengenoemde zaken hebben niets met elkaar te maken. Dat zeg ik vast vooraf. Het zijn de twee onderwerpen van deze blog

Het bestuur ontving het bericht dat een persoon bij een lid aanbelde en zei dat hij langskwam namens of vanwege de FIN om de energie afname te bespreken. Iedereen die op de vergadering geweest is of de krant of mijn blos volgt, weet dat de FIN een raamcontract heeft gesloten met MAIN ENERGIE om te bekijken of we collectief goedkoper energie kunnen afnemen. Er is gekeken naar de algemene voorwaarden en de wijze van beëindigen van contracten en de vraag of er ook duurzame energie geleverd werd. Verder heeft men bijvoorbeeld in Weesp goede ervaringen met deze firma. Ieder lid moet natuurlijk zelf weten wat hij of zij doet. Met MAIN praten, inzage geven in de huidige verbruiksgegevens etc. De FIN faciliteert alleen maar en verdient er zelf niets aan. Geen harde drang en zelfs geen zachte. Het is echt helemaal aan jullie zelf. Wel hebben we MAIN gevraagd vooraf telefonisch contact te leggen en jullie niet zonder vooraankondiging te verrassen met een huisbezoek.

Dinsdag 1 juli vond er in het gemeentehuis van Bussum een presentatie plaats van de Stichting Pro Bussum. Hoewel de FIN zich niet richt op ondernemers werkzaam in de detailhandel, was ik uit interesse voor het ondernemen in het algemeen toch aanwezig. Ik ga hier niet uitleggen wat Pro Bussum allemaal doet maar het komt er in grote trekken op neer dat ze proberen de levendigheid van (het centrum) van Bussum te vergroten door evenementen te organiseren en PR voor het dorp te bedrijven. Zij treden op als werkgever van de dorpsmanager en de evenementen coördinator. Deze beide dames die allebei Ellen heten en allebei 20 uur voor Pro Bussum werken worden deels betaald uit de opbrengsten van de reclamebelasting en voor een ander gedeelte uit een subsidie van de gemeente Bussum. Doordat beide dames geen ambtenaar zijn en dus geen verantwoording behoeven af te leggen aan een ambtelijke baas en omdat ze uitgaan van de politieke realiteit en ze zich dus bijvoorbeeld niet bezighouden met de politiek omtrent het Scapino / Nieuwe Brink project, is een goed klimaat geschapen voor kordaat optreden. Pro Bussum doet dat ook. Er is een sterk bestuur en dat bestuur wordt geholpen door een heel welwillend gemeente bestuur en door de BOV. De resultaten zijn te zien. Ellen van Vossen, de dorpsmanager, slaagt er zelfs in lege winkelruimtes te vullen met allerlei soorten initiatieven. Een geweldige prestatie. Alle lof. Ellen Hazenberg heeft onder meer het project Kapelstraat Terrassenstraat mogelijk gemaakt en dat is zeker ook een aanwinst voor Bussum. Ook zorgt ze onder meer vier keer per jaar voor een evenementenkalender. De dames en de stichting zijn makkelijk benaderbaar dus iedere ondernemer die zelf verzoeken of plannen heeft moet de weg weten te vinden. Niet klagen over extra concurrentie of vermeende concurrentievervalsing, maar zelf positief actie nemen is het devies. Er is op dit moment veel mogelijk in Bussum, Hart van het Gooi.

Deel dit bericht