logo

Lid worden

Als u lid wil worden kunt u dit doen via ons online inschrijfformulier. Heeft u hier vragen over stuur dan een mailtje aan info@fin.nl.

Toelatingscriteria
Om lid te worden van de FIN zijn de volgende toelatingscriteria opgesteld:

  • Inschrijving als bedrijf bij de Kamer van Koophandel;
  • Lid kunnen worden bedrijven, detailhandel, beheermaatschappijen en sociaal maatschappelijke stichtingen of verenigingen die een bedrijf exploiteren;
  • Gevestigd en kantoorhoudende in de gemeente Gooise Meren;
  • Er geldt geen minimale bedrijfsgrootte;
  • Het bedrijf en zijn eigenaren moet te goeder naam en faam bekend staan.

 

Het bestuur heeft discretionaire bevoegdheid met betrekking tot het toelaten van bedrijven die niet aan de criteria voor lidmaatschap voldoen; zij kan advies inwinnen bij de ledencommissie. Bedrijven die verhuizen buiten de gemeente Gooise Meren kunnen lid blijven indien zij gevestigd blijven in de regio (straal 25 km) en actief lid willen blijven van de FIN. Het bestuur is gerechtigd dit jaarlijks te toetsen. Bij niet-toelating of opzegging door het bestuur kan bezwaar gemaakt worden. Het bestuur zal alsdan de ledencommissie raadplegen. Bij een afwijzing na bezwaar is beroep op de algemene ledenvergadering mogelijk.

Contributieregeling

  Aantal medewerkers   Jaarcontributie
a. 1 – 5 medewerkers inclusief eigenaar  €250
b. 6 en meer medewerkers inclusief eigenaar  €400
       
       
       

Alle bedragen zijn excl. BTW. Het lidmaatschap is altijd voor een geheel kalenderjaar en de contributie dient aan het begin van het jaar voldaan te worden na ontvangst van de contributierekening. Indien het lidmaatschap aangevangen wordt na 1 juli van enig jaar is slechts de helft van de contributie over dat jaar verschuldigd. Indien het aantal medewerkers van een lid in de loop van de tijd verandert wordt er verwacht dat hij dit zelf meldt bij het secretariaat.

Het beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend geschieden door opzegging in schrift of per e-mail voor 1 november bij het secretariaat (info@fin.nl). Bij opzegging na deze datum is de gehele contributie over het volgende jaar verschuldigd. Restitutie wordt niet verleend. De opzegging wordt voor het einde van het jaar bevestigd door het secretariaat.