Word lid

Word lid van FIN! Als je lid wilt worden, kun je dat doen via ons online inschrijfformulier. Als je hier vragen over hebt, stuur dan een mailtje naar info@fin.nl.

Toelatingscriteria

Om lid te worden van de FIN zijn de volgende toelatingscriteria opgesteld:

  • Inschrijving als bedrijf bij de Kamer van Koophandel.
  • Bedrijven, detailhandel, beheermaatschappijen en sociaal maatschappelijke stichtingen of verenigingen die een bedrijf exploiteren, kunnen lid worden.
  • Gevestigd en kantoorhoudend in de gemeente Gooise Meren.
  • Er is geen minimale bedrijfsgrootte.
  • Het bedrijf en zijn eigenaren moeten een goede naam en faam hebben.

Het bestuur heeft de vrijheid om bedrijven toe te laten die niet aan de eisen voor lidmaatschap voldoen; ze kan advies vragen aan de ledencommissie. Als je bedrijf verhuist naar buiten de gemeente Gooise Meren, kan je lid blijven als je gevestigd blijft in de omgeving (binnen 25 km) en actief lid wilt blijven van de FIN. Het bestuur heeft het recht om dit jaarlijks te controleren

Als het bestuur je niet toelaat of je opzegt, kan je bezwaar maken. Het bestuur zal dan advies vragen aan de ledencommissie. Als je bezwaar afgewezen wordt, kan je beroep doen op de algemene ledenvergadering.

Contributieregeling

 Aantal medewerkers Jaarcontributie
a.1 – 5 medewerkersinclusief eigenaar €250
b.6 en meer medewerkersinclusief eigenaar €400

Alle bedragen zijn exclusief BTW. Het lidmaatschap duurt altijd het hele kalenderjaar en de bijdrage moet aan het begin van het jaar betaald worden na ontvangst van de factuur. Als je lidmaatschap na 1 juli van een bepaald jaar begint, betaal je alleen de helft van de bijdrage voor dat jaar. Als de grootte van je bedrijf tijdens je lidmaatschap verandert, verwachten we dat je dit zelf meldt bij het secretariaat.

Om je lidmaatschap op te zeggen, kan je alleen schriftelijk of per e-mail (info@fin.nl) contact opnemen met het secretariaat voor 1 november. Als je na deze datum opzegt, ben je de hele bijdrage voor het volgende jaar verschuldigd. Restitutie wordt niet verleend. Het secretariaat bevestigt je opzegging voor het einde van het jaar.