LICHT OP GROEN VOOR VERGROENING BEDRIJVENTERREIN GOOIMEER

Veel FIN-leden hebben zich nog niet veel bezig gehouden met energietransitie, vergroening en verduurzaming van hun bedrijf. Dat kwam vaak ook omdat het gezien werd als een dure linkse hobby. Nu is daar mogelijk nog steeds wel een argument voor te vinden maar langzamerhand wordt steeds duidelijker dat een wat milieuvriendelijker handelen niet alleen goed is voor de omgeving en Nederland, maar ook nodig is om aan wettelijke eisen te voldoen, kosten te besparen en regelmatig zelfs om opbrengsten te verhogen.

De FIN begon kort na corona samen met de gemeente en onze lokale energie coöperatie Wattnu met de energietransitie op de bedrijventerreinen Gooimeer Noord en – Zuid. Steeds duidelijker werd dat als fossiele brandstoffen vervangen moesten worden door schonere energie, er elektriciteit zou moeten worden bespaard en opgewekt. Dat doe je voornamelijk door isolatie en minder gebruik en aan de andere kant door vooral zonnepanelen en windenergie te installeren. Daarvoor is veel overheidssteun door middel van menskracht en geld beschikbaar. Het draagvlak onder ondernemers en pandeigenaren wordt ook steeds groter vanwege de oplopende energiekosten. Met Gooimeer Energie zijn we op de goede weg. Helaas bleek al snel dat de infrastructuur voor het transport van elektriciteit op geen enkele wijze voldoende was om de transitie op korte termijn mogelijk te maken. Grote delen van Nederland waaronder onze regio (sinds 17 oktober)hebben te maken met netwerkcongestie en dat zal het heel lastig maken om bijvoorbeeld warmtepompen en laadpalen op korte termijn van stroom te voorzien. Uitbreiding van productiecapaciteit zal ook moeilijk lastig worden. Er moet dus hard gezocht worden naar alternatieven en daarvoor is inventiviteit en kennisoverdracht vereist. Met de inzet van Gooimeer Energie hopen we daarmee de ondernemingen in Gooise Meren uiteindelijk te hulp te kunnen komen.

Voor het vinden van oplossingen is solidariteit en participatie noodzakelijk. Die verbinding wordt gezocht door middel van onze bedrijvenvereniging en door het vormen van een professionele parkmanagement organisatie. Daartoe worden op dit moment stappen gezet. Parkmanagement (schoon, veilig etc.) zoals we het nu kennen zal worden omgevormd tot parkmanagement 2.0. Daarbij zullen ook zaken als energie, duurzaamheid, circulariteit, mobiliteit, werk en andere zaken betrokken worden. Subsidie zal daarvoor bij de provincie worden aangevraagd en vervolgens zal er een onderzoek naar het draagvlak worden ingesteld door de bedrijvenpark adviseur CLOK. Als de subsidie verkregen wordt, en daar is goede hoop op, dan zullen we voor de zomer van dit jaar kunnen starten. Eerder starten met de subsidiabele activiteiten mag helaas niet. Uiteindelijk zal een programma van wensen worden opgesteld met een bijbehorend prijskaartje. Daarbij zullen de ondernemers geraadpleegd worden. Vervolgens zal een parkmanager worden aangesteld met daarboven een stichtingsbestuur die de geldstromen zal beheren. Een onderzoek naar het stichten van een BIZ met een verplichte jaarlijkse bijdrage van alle ondernemers op Gooimeer is onderdeel van het proces dat CLOK zal inzetten. De onderzoeksfase met 0-meting wordt gefinancierd door de provincie en de gemeente. Informatie, mondelinge voorlichting en raadpleging zullen grootschalig worden ingezet. Dit project moet slagen want niets doen is geen optie, alleen al niet omdat je als individuele ondernemer de grootste moeite zult hebben om aan alle wettelijke vereisten die er zijn of die nog op ons afkomen, te voldoen.

Binnen parkmanagement zullen ook de onderwerpen energietransitie en duurzaamheid en circulariteit aandacht krijgen en hopelijk kunnen een aantal werkgroepen worden samengesteld uit betrokken ondernemers die dit hele proces begeleiden. Ondanks alle subsidiestromen en ondersteuning van de overheid blijft het “van ondernemers en door ondernemers”.

De powerpoint sheets van de FIN presentatie van CLOK van woensdag 7 februari zijn op de website van de FIN (www.fin.nl) te vinden. De website is ook vernieuwd dus er is voor jullie een goede reden om de website even te gaan bekijken. Voor vragen zijn ons secretariaat (Liesbeth Hogenbirk) en ik en ook Danja van Rijn, de ondernemerscontactpersoon van de gemeente, bereikbaar.

Joop van Dort februari 2024

Deel dit bericht