Leegstand en parkeren

Vlak voor de echte zomervakantie, en hoop ik de zomer zelf begint, toch nog een blog.

Binnen de gemeente wordt druk gesproken over een harmonisering van de parkeerregels. Die verschillen nu in de vier kernen. Dat is in één gemeente niet gewenst. Ruwweg gezien liggen de problemen in Muiden en Bussum. Daar kennen ze betaald parkeren en een vergunningenstelsel. Dit om de parkeerdruk te reguleren en in Muiden misschien ook wel een beetje om de financiële toestand van die voormalige gemeente te verbeteren. Het college heeft de discussie in tweeën geknipt. Eerst wordt er gesproken over de vergunningen daarna over het betaald parkeren en de tarieven. Het college zou het graag budgetneutraal regelen. De meeste van onze leden zullen niet echt getroffen worden, omdat hun bedrijven zich op bedrijventerreinen bevinden of in de periferie van de kernen. Er zijn er echter die gevestigd zijn in delen van Bussum waar een vergunning nodig is of betaald parkeren is ingesteld.

Ik roep die personen en bedrijven op zich bij het bestuur te melden zodat we hun ideeën eventueel kunnen inbrengen in de discussie. Duidelijk is wat de ondernemers in Naarden Vesting willen. Geen aanpassing. De reden is eenvoudig. Daar is geen behoefte aan. Indachtig de stelling van de gemeente dat het gaat om het wegnemen van de parkeerdruk en niet om inkomsten, zou de uitkomst wel vast moeten staan. Voor Bussum en Muiden ligt dit anders. In het algemeen zal in verband met de belangen van de winkeliers worden aangedrongen op een lage beprijzing, een periode gratis parkeren en in Muiden geen betaald parkeren in de periode 1 oktober tot 1 mei.

Zoals jullie weten ben ik vertegenwoordiger van de bedrijvenverenigingen in de Regio G + V in de Economic Board. Ik zit er op persoonlijke titel maar ik probeer toch goed bij te houden wat er in de diverse gemeentes speelt. Uit hoofde van die functie maak ik deel uit van de Expertgroep Leegstand. Als groep gaan we aan de hand van 4 pilots best practices formuleren voor transformatie. Een subsidie is verkregen, een project manager is ingehuurd. Een aanjaagteam wordt geformeerd. Voor Bussum gaan we kijken naar de toekomst van de Vlietlaan. De verbinding tussen het station en het winkelhart. Dat betekent niet dat we bestemmingsplannen gaan herschrijven of al plannen gaan maken. We gaan bezien wat er mogelijk en onmogelijk is en waar eigenaren, huurders en andere belanghebbenden waaronder ook de gemeente zelf, tegenaan lopen als ze de Vlietlaan en dan met name de niet openbare ruimte zouden willen upgraden. De openbare ruimte en de terreinen van de NS zullen daar uiteindelijk ook bij betrokken worden maar dat zijn plannen die in een later stadium eventueel door de gemeente met inspraak-/ participatieprocedures etc. moeten worden geïnitieerd. Leden die een input willen geven worden hierbij alvast uitgenodigd dat te doen.

Jullie hebben het in de krant kunnen lezen.

Tom Coronel en Marc Koster hebben hun Create2Fit kunnen terugkopen van het moederbedrijf van Wehkamp. Een mooie prestatie en als FIN zijn we blij dat deze inwoners van, ik meen Eemnes, weer terug zijn in Naarden. We hopen ze regelmatig bij de FIN te zien.

Tot slot: denk aan de FIN zomerborrel bij Felixx Pensioenadvies in Bussum. Die is op 23 juni vanaf 17.00 uur. Het wordt vast mooi weer en we kunnen het dakterras op het Regiogebouw gebruiken. Het belooft gezellig te worden.

 

 

Deel dit bericht