Kom naar de jaarvergadering op woensdag 7 juni 2023

Op woensdag aanstaande vindt de algemene ledenvergadering van de FIN plaats. De bijeenkomst start om 17.30 uur met een inloop en een gelegenheid om te netwerken. De vergadering start vervolgens iets voor 18.00 uur. Na afloop is er voor de leden die zich hebben ingeschreven een gratis BBQ. Vorig jaar lag ik net in het ziekenhuis vanwege een hartinfarct maar volgens de ontvangen berichten was het eten erg goed verzorgd en lekker. Komt allen dus. Heeft u zich nog niet opgegeven voor het eten? Stuur een mailtje naar info@fin.nl en dan kunnen wij kijken of er nog een plekje voor u vrij is.


Op vrijdag 2 juni was er een bijeenkomst over het concept bestemmingsplan Gooimeer Zuid. Hoewel de bijeenkomst meerdere malen was aangekondigd viel de opkomst erg tegen. Het is waar, het plan is conserverend van aard en dus vloeit er vooralsnog weinig bloed uit maar het is wel belangrijk ook voor de toekomstige mogelijkheden. De plankaart is moeilijk vindbaar en nog lastiger leesbaar en een beschrijving wat er wel is aangepast in het plan, is niet te vinden. Helaas. De wethouder vergezeld door een ambtenaar RO en een raadslid (Freek Vos) was wel aanwezig en dat werd erg gewaardeerd. Onze vragen werden goed beantwoord.
De gemeente is heel druk met het opzetten een aantal grote projecten en met de Omgevingswet en met het vaststellen van een college uitvoeringsprogramma (cup). Alle stukken zijn op internet te vinden meestal ook met een wel goede inleiding of voor- of oplegger. Vooral in het centrum van Bussum zou er een hoop moeten veranderen. De lokale bedrijvenverenigingen waren op 1 juni nog uitgenodigd om mee te praten over een werkplan voor een transformatie kader voor de commerciële voorzieningen in onze kernen. Het klinkt heel moeilijk maar eigenlijk gaat het er om dat de gemeente een handleiding wil hebben om vragen over het omzetten van functies te kunnen toetsen. Dus bijvoorbeeld mag je van een woning een winkel maken of, meer realistisch, van een winkel een woning. Waar mag dat wel en waar mag dat niet. Waar wordt dat zelfs aangemoedigd? Dat vraagt om keuzes en het vaststellen van kern- en wijkgerichte winkelgebieden. De STEC groep heeft een eerste concept rapport gepresenteerd en dat werd op hoofdlijnen gepresenteerd. Het lijkt een goed stuk te worden. De vraag is wel waar houdt de advisering op. Neem je ook wonen, mobiliteit, parkeren en vergroening mee dan wordt het heel ingewikkeld en kom je in de knoei met andere plannen. Daar ligt nog een opgave. Er wordt in ieder geval hard gewerkt en de consultatie met stakeholders verloopt, wat mij betreft, ook naar wens. De aanbesteding van gebouw De Vonk is afgerond en voor het vullen van de oude Hema (ex Jumbo) is men ver in de onderhandelingen.

Er zijn met de gemeente ook weer gesprekken geweest over parkmanagement. In eerste instantie gaat dat toch vooral over Gooimeer Zuid. Later zullen mogelijk de andere terreinen in de plannen betrokken worden. Er moet eerst gekeken worden wat we precies willen en wat haalbaar is. Dan gaat het om het draagvlak maar ook over de financiële haalbaarheid. Gaat het op kosten van de gemeente of deels om kosten die de ondernemers zullen maken. Die kosten gaan natuurlijk niet uitsluitend door FIN-leden gedragen worden, dus zal gedacht moeten worden een andere wijze van financiering. Bijvoorbeeld via een BIZ met incasso via de OZB. Reclamebelasting is ook een optie , maar een bedrijventerrein kent nogal weinig op de passanten gerichte reclame uitingen en lijkt alleen al daarom geen echte optie. Dit gaat allemaal nog uitgewerkt worden. De eerste onderzoekskosten zullen door de gemeente gedragen worden. Natuurlijk houden wij jullie op de hoogte.

Met Wattnu projectleider Martin Valkenburg hebben al diverse gesprekken plaatsgevonden en met de directies van diverse grotere ondernemingen zijn goede contacten gelegd. Er is extern ook veel informatie ingewonnen. We hopen binnenkort stappen te kunnen maken en daarover meer te kunnen vertellen.

Om deze blog te eindigen. Jullie hebben wellicht gelezen dat MKB Nederland zich zorgen maakt over de steeds grotere regeldruk. Ieder kabinet heeft als plan die regeldruk te verminderen maar het tegengestelde gebeurt. Omdat de overheid inmiddels beseft dat ze al die verzonnen regelgeving niet kan handhaven, worden er allerlei certificeringen en keuringen in het leven geroepen. Particuliere bedrijven storten zich op die markt en worden er rijk van, terwijl de ondernemers zich groen en geel ergeren. Het is niet alleen veel werk maar op deze manier wordt het met het jaar ook veel duurder. Ingrijpen zal moeilijk zijn maar het moet gebeuren. We zijn op 22 juni uitgenodigd voor een gesprek met Jacco Vonhof en dan zal dit onderwerp ook zeker aan de orde komen.

Joop van Dort juni 2023

Deel dit bericht