Kiest Weesp voor kleinschaligheid en ons of toch voor de bestuurskracht en het geld van Amsterdam

Het gaat spannend worden als het gaat om de fusie die Weesp te wachten staat. Wordt het Amsterdam of Gooise Meren en daarmee de Regio Gooi en Vechtstreek? Gooise Meren en Weesp passen erg goed bij elkaar en een fusie zou voortbouwen aan een sterkte Regio betekenen. Lees in dit verband ook het goede interview met de algemeen directeur van de regio, Igor Meuwese in de lokale kranten. Kiest Weesp voor Amsterdam met de grote bestuurskracht en het geld, dan gaat er veel veranderen in Weesp en wordt de samenwerking in de regio anders en mogelijk duurder. We missen dan tenslotte de (financiële) inbreng van Weesp. De regio zelf is ook aan herijking toe na 7 november. Als de provincie zou kiezen voor drie gemeentes, dan wordt uiteindelijk de regio wat minder belangrijk. Voeg daarbij dat de veiligheidsregio en de GGD mogelijk naar Flevoland vertrekken en zie daar de problemen. Komt er uiteindelijk een regiogemeente dan gaat de regio als het ware op in die nieuwe gemeente. Zo ver is het nog lang niet maar de stip aan de horizon wordt wel steeds duidelijker. Huizen, Blaricum en Laren hebben op het laatste moment nog iets verzonnen om de effectiviteit van het regiobestuur wat te vergroten, maar het aantal wethouders, burgemeesters en raden blijft gelijk, dus verwacht mag toch wel worden dat hun voorstel de bestuurskracht nauwelijks positief beïnvloedt. De provincie zal zich waarschijnlijk niet met dit kluitje in het riet laten sturen. Als ze dat wel doen, dan hebben genoemde drie gemeentes een mooi resultaat behaald. Het is en blijft afwachten. Het is in eerste instantie de provincie en later nog de Kamer die over de fusie en een mogelijke gedeeltelijke afbraak van de Regio moeten beslissen. Voor de inwoners van de Gooi en Vechtstreek is wel te hopen dat er snel duidelijkheid zal komen.

De gemeente Gooise Meren heeft een nieuwe bedrijfscontactfunctionaris gevonden. Een vrij jonge man, Rigo Heldoorn, met toch al vrij veel relevante ervaring. Ook in de Gelderse politiek. Hij komt binnenkort even bij mij kennismaken en daarna ongetwijfeld ook met de leden van de FIN. De gemeente heeft ingezien dat een functionaris die bij iedere vraag van ondernemers bij zijn collega’s moet smeken om medewerking, gewoon weinig zin heeft. Laten we hopen dat het gelukt is. Ik mag verder hopen dat hij onmiddellijk actie neemt om de dramatisch slechte website van de gemeente Gooise Meren aan te pakken. Vooralsnog komen de ondernemers er nog niet op voor.

In het blad Forum van VNO-NCW stond deze maand een mooi interview met de directeur van ons lid Jachthaven Naarden. Mevrouw Nanke den Daas beklaagde zich over het wanbeleid van de gemeente en vooral van Rijkswaterstaat op het gebied van het weghalen van het fonteinkruid. De jachthaven en ook de haven van het Naarder(woon)bos is net als bijna de hele pleziervaart op de randmeren vooral door de invloed van de milieubeweging bijna onmogelijk geworden. Dit levert een enorme schadepost op voor de eigenaar van de jachthaven. De mensen met een aanlegplaats kunnen met goed fatsoen niet meer uitvaren en velen zouden overwegen maar weer richting Plassengebied te trekken. Het gesignaleerde probleem dat al geruime tijd bekend is, geeft maar weer eens aan dat de gewenste vaarverbinding tussen de trekvaart en het Gooimeer de reinste geldverspilling is. Wat waterrecreatie belangrijk in Gooise Meren?

 

Intern hebben het bestuur en de ledencommissie weer met elkaar gesproken. De ledencommissie kan wat versterking gebruiken en suggesties voor aantrekkelijke spreekbeurten blijven welkom. Ook de ledenwerving kan nog wat versterkt worden en ik roep iedereen nog eens op om te proberen, de buren die nog geen lid van de FIN zijn, te bewegen zich wel aan te sluiten. Is het niet voor de gezelligheid dan toch in ieder geval om een bijdrage te leveren aan de belangenbehartiging. De oktober ledenbijeenkomst stond in het kader van de duurzaamheid. Zonnepanelen en de mogelijkheden daarvan werden belicht door de heer Bart Doornbos van het bedrijf SolarPartners uit Bussum. Het was een leerzame avond. Het programma voor november is nog niet bekend. De bijeenkomst op de eerste woensdag van november zal waarschijnlijk plaatsvinden in het NH Hotel.

Deel dit bericht