Kerstwens en meer

Het is weer de tijd van de eindejaarsborrels, nieuwjaarsrecepties en jaarpresentaties. Ik neem aan dat iedereen druk is met het organiseren of bezoeken daarvan. Op de eerste woensdag van de maand januari is het een nationale vrije dag. Het is dan Nieuwjaarsdag. Onze Nieuwjaarsreceptie wordt derhalve gehouden op woensdag 8 januari. Plaats van handeling is zoals gebruikelijk het stadhuis in Naarden. Vanaf 17.00 uur bent u eventueel met uw partner van harte welkom. Ik zal mijn speech weer kort houden. Namens de gemeente zal wethouder Henk Lanting spreken. Er zullen voldoende drankjes en hapjes zijn. Wij verwachten dit jaar een grote opkomst. In het verleden werden de bijeenkomsten altijd een groot succes en konden we ook mensen begroeten die we in de loop van het jaar vrij weinig zien. 

Zakelijk is er niet al te veel gebeurd. Het voorzittersoverleg zal een doorstart krijgen. Daarover berichtte ik u. Namens de FIN nam ik afscheid van de voorzitter en de directie van de Kamer van Koophandel. Er werd een afscheidsreceptie georganiseerd op het Ondernemersplein in Amersfoort. Voorzitter Rob Zieck sprak lovende woorden over de directie, maar ook aan de hele organisatie. Met hem ben ik van mening dat de nieuwe Kamer van Koophandel verder van de ondernemers af gaat staan en derhalve een minder belangrijke positie in economisch Nederland gaat vervullen. Het zijn vooral VNO NCW en MKB Nederland geweest die gezaagd hebben aan de stoelpoten aan de Kamers van Koophandel. Dat is jammer want anders dan ze zelf denken, zijn zij niet bij machte om de plaats van de Kamers van Koophandel waar het de regionale belangenbehartiging betreft, over te nemen. We gaan er dus naar mijn verwachting op achteruit. 

Het plan Crailo is inmiddels in de gemeenteraad Hilversum geweest. Er is niet zonder meer akkoord gegaan met de plannen voor een oefenterrein en een crematorium. Wel lijkt Hilversum te sturen op de mogelijkheid van de woningbouw en minder bedrijventerrein. De precieze omvang van het advies aan de provincie is nog niet geheel duidelijk. Wanneer er meer duidelijkheid is richting de provincie en uiteindelijk vanuit de provincie, dan bericht ik u weer. In een vorig blog gaf ik al aan dat er betere plannen voor een crematorium zijn dan op het bedrijventerrein Crailo. Op het terrein van de watertoren kan namelijk met behoud van het monument eenvoudig een crematorium worden gerealiseerd. Laren lijkt daar geen bezwaar tegen te maken. De watertoren is eerder al voor EUR 1 aangeboden aan GNR. In het nieuwe plan ontstaat er een situatie waarbij GNR tegen betaling het perceel grond gaat beheren. Op die manier wordt er dus bijgedragen aan natuurbeheer en –behoud in het Gooi. De plek is aanzienlijk mooier dan achter het mogelijke oefenterrein van de veiligheidsregio en de watertoren als monument blijft behouden. Helaas lijkt het er op dit ogenblik op dat het provincie bestuur gaat voor snel geld voor haar eigen grond. Op die manier wordt ook particulier initiatief de nek omgedraaid. Dat lijkt voor de provincie echter nauwelijks van belang. Hoe sneller ze hun eigen grond kunnen verkopen voor de hoogste prijs hoe beter. Wat er komt maakt ze zo langzamerhand steeds minder uit. Persoonlijk hoop ik dat de provincie bij de echte besluitvorming nog tot inkeer gaat komen.

 

Deel dit bericht