Kerstsferen

Op woensdag 7 december was het weer gezellig druk tijdens onze maandelijkse ledenbijeenkomst.

Dank aan spreker David Gribnau die een boeiende presentatie over communicatie verzorgde. De borrel achteraf was voor vele mensen echter weer het hoogtepunt van de avond. Veel gezelligheid en ik hoop dat er ook wat commerciële doeleinden werden gediend. Dat laatste blijft altijd lastig. Onze leden zijn niet in de eerste plaats lid om veel zaken te kunnen doen met andere leden. Het zou wel leuk zijn en het helpt in ieder geval als je je zakenpartner ook op een andere wijze kent. Toch deins ik altijd wat terug als we het hebben over “koop lokaal wanneer het even kan”. Als iedereen dat doet schieten we er met zijn allen niet al te veel mee op. Het verhoogt per saldo de omzet niet. Doen we het binnen onze beperkte kring dan kan het echter wel een beloning zijn voor inzet en aandacht. Gewoon doen dus.

In de regio blijft het minder gaan. Ondanks de inzet van een heleboel mensen en een langzame beweging in de goede richting komen er steeds vaker berichten van economische achterstand van de regio. Ook het toerisme is geen succes. Met name voor toeristen die in Amsterdam verblijven is de Gooi en Vechtstreek, zo blijkt uit onderzoeken, gewoon nog geen optie. Geen echt goede verbindingen, maar ook is het een probleem dat we te weinig kunnen bieden. Of dat laatste verbetert als we met name in Amsterdam betere voorlichting geven, is maar te betwijfelen. Mogelijk moeten we toch meer inzetten op Nederlandse toeristen. Die kennen het gebied een beetje en hoeven het niet te vergelijken met Amsterdam zelf of met gebieden met internationale trekkers. Wethouder Miriam van Meerten is in een interview in Bussums en Naardens Nieuws van 14 december echter erg optimistisch over de kansen. Laten we hopen dat ze gelijk krijgt en laten we hopen dat ze de situatie ten goede zal kunnen keren. Ook qua bestuurbaarheid zijn we er nog lang niet. In het concept Mirt rapport komt het gebrek aan cohesie in de regio weer ter sprake. Te weinig als een blok naar buiten gericht, maakt economisch opereren moeizaam. Wat dat betreft zijn de ontwikkelingen in Wijdemeren en bijvoorbeeld Weesp wat triest te noemen. Zelfstandig blijven lijkt zo gezellig en democratisch, maar het hindert de ontwikkeling van onze regio en de afzonderlijke gemeentes behoorlijk. Niet zozeer voor de huidige inwoners maar wel voor de mensen van generatie X en de Millennials en alles wat daarna komt. Alle deskundigen lijken het hierover eens. Toch lijkt dat lokaal alleen maar verzet op te roepen.

Er wordt overigens door aan aantal inwoners van onze gemeente wat af geklaagd in de media. Niet alleen in de kranten maar zeker ook op Facebook en andere nieuwe media. Het zal wel een kleine groep zijn maar het negativisme krijgt zo erg veel aandacht. Vrij vaak is het wel heel ongenuanceerd en soms is de gedachte kennelijk dat de gemeente echt gaat over zaken als P + R plaatsen, bus- en treinverbindingen en dat soort zaken. Ook wordt te vaak de indruk gewekt dat als de inwoners van een straat een idee hebben en de Raad anders besluit, er geen inspraak is geweest en de democratie niets voorstelt. B + W en de Raad zitten er voor het algemeen belang en soms moet er dan gekozen worden en is dat minder leuk voor een aantal direct aanwonenden. Inspreken is geen bepalen en participatie is op zijn best meebeslissen. Ik kan begrijpen dat er dan mensen teleurgesteld raken maar om dan meteen een wethouder of de raadsleden weg te zetten als waardeloze en domme politici, die niet luisteren en er alleen maar voor zich zelf zitten. En onder het uiten van nog een aantal andere verwensingen die op papier zo heerlijk vilein zijn, gaat mij toch meestal te ver. Afbreken is zo veel makkelijker dan opbouwen. Ik zou zeggen, mensen doe eens wat meer voor de gemeenschap. Zet je eens belangeloos in. Denk eens wat verder dan de eigen voordeur of straat. Iets meer respect voor de mensen die dit werk wel helemaal of bijna gratis doen is wel op zijn plaats. Ik denk daarbij ook echt niet alleen aan bestuurders, raadsleden en ambtenaren, maar iedereen die zich inzet voor de gemeenschap.

Toch nog een soort kerstgedachte van iemand die daar meestal niet erg mee bezig is. Ik ga graag naar kerstmarkten etc. Niet direct omdat ik ze nu zo leuk vind of dat ik van alles wil kopen, maar wel om de mensen die dit organiseren, en er plezier aan beleven, een hart onder de riem te steken. Nog belangrijker is dat ze andere inwoners een plezier doen. Ik zie veel blije gezichten en hoor enthousiaste recensies. Zonder hen een doods Gooise Meren. Ik wens jullie allen, onze leden, mensen die hoognodig lid moeten worden en andere lezers, fijne feestdagen en alvast een prettige jaarwisseling. Geen ongelukken en veel gezondheid. Tot op onze Nieuwjaarsbijeenkomst van woensdag 4 januari 2017 om 17.00 uur in het Klein Arsenaal te Naarden.

Deel dit bericht