Jaarvergadering met eten op woensdag 3 juni 2015

De vergadering van mei ligt weer achter ons. Ik was er helaas niet bij. Zoals te verwachten viel is het ook zonder mij goed verlopen. De dag viel midden in een vakantieperiode, maar de opkomst viel zeker niet tegen. Het aantal mensen dat heerlijk asperges bleef eten ook niet. Complimenten ook aan de ledencommissie. Voor wie het niet wist ook in Duitsland serveren ze heerlijke witte asperges met alles er op en er aan. Ik ben dus tijdens met driedaags verblijf niets te kort gekomen.

De jaarvergadering komt er al bijna aan. U hebt de uitnodiging ontvangen. Geen spectaculaire dingen behalve natuurlijk toch het jaarlijkse FIN diner. Gratis voor leden en hun partners. U bent weer allen uitgenodigd. De eerste woensdag van de maand is dit keer op 3 juni. Plaats van handeling is zoals gebruikelijk NH Hotel Naarden. Hopelijk kunnen we weer deels buiten zitten.

Hoewel je zou verwachten dat er in mei heel veel gebeurt is dat in onze regio toch niet het geval geweest. Juni wordt drukker. Stilte voor de storm waar het de nieuwe gemeente betreft­­? Voor het eind van de maand stemt de Eerste Kamer en dan staat vast dat de nieuwe gemeente er per 1 januari 2016 zal zijn. Hopelijk zal er op afzienbare termijn een economisch beleid voor de nieuwe gemeente worden ontwikkeld. Veel aandacht voor detailhandel, winkelvoorzieningen in de kernen en hopelijk ook voor de industrieterreinen. Mogelijk dat er ook een betere coördinatie van evenementen en toeristische activiteiten kan komen. Ook zal er wel worden nagedacht over de nieuwe, gelijk te trekken, WOZ voor de niet woningen en over de reclamebelasting die nu nog alleen voor het centrum van Bussum geldt. Als bedrijven in de nieuwe gemeente moeten we goed oppassen dat niet de lasten voor het gelijktrekken van de gemeentelijke belastingen en de kosten van de fusie onevenredig komen te liggen bij de WOZ voor niet woningen (eigenaars- en gebruikersdeel). Er zijn nog steeds gemeentes die denken dat ondernemers diepe zakken hebben. Gelukkig is er nog geen aanleiding dat verwijt aan de drie huidige gemeentes Bussum, Naarden en Muiden te maken. Er is een hoop werk te doen en hopelijk is men achter de schermen al ver met de formering van nieuwe afdeling economische zaken. Laten we hopen dat de nieuwe gemeenteraad wat meer aandacht voor de economie gaat krijgen en bijvoorbeeld een commissie economische zaken instelt. Voor een gemeente met iets als 55.000 inwoners is dat wel gebruikelijk en ook noodzakelijk.

Belangrijk is straks ook het antwoord op de vraag wie de nieuwe burgemeester wordt. In Bussum is de samenwerking in de raad bepaald niet goed en het vertrouwen tussen het college en diverse fracties is ook niet groot. De verhoudingen tussen de fracties onderling zijn overigens ook lang niet altijd even goed. Over de perikelen met de declaraties van burgemeester Henk Heijman zal ik het maar niet hebben. Een vreemde zaak en ook wel een beetje triest. Eigenlijk voor iedereen. We wachten de uitkomsten van het onderzoek af. Er ligt hoe dan ook een mooie taak voor een nieuwe burgemeester en voor een nieuw college. Laten we ook hopen dat er wat minder raadsfracties komen zodat er effectiever vergaderd kan worden.

Naarden staat deze dagen op de kaart door het Fotofestival. Het trekt mensen uit heel Nederland en daarbuiten. Goed voor onze naam als stad, hoofdstad van het Gooi, voor het afgeleide toerisme en voor de winkels en horeca.

In een persbericht heeft onze lid Ad Smelt bv bekend gemaakt haar BMW en Mini dealerschap te hebben overgedragen aan het aanzienlijk grotere Dusseldorp Automotive. De naam, het directeurschap van Ronald Lampert en de vestigingsplaats blijven voorlopig gehandhaafd, zo wordt in het persbericht gemeld.

Over Muiden hoor ik nog vrij weinig. Die snakken naar een sterker bestuur en naar rust op allerlei fronten. De aandacht van de FIN zal zich de komende maanden wat meer moeten gaan richten op de uitbreiding van ons werkgebied. We hebben nog geen Muidense leden, maar ze zijn inmiddels wel al welkom. De nieuwe wethouder economische zaken gaat natuurlijk over de hele gemeente inclusief Muiden en Muiderberg en dan zal wij toch geraadpleegd gaan worden. Een dezer dagen zal ik met de Ondernemers in de Vesting en de BOV uit Bussum een eerste verkennend gesprek voeren met vertegenwoordigers van de ondernemers uit Muiden. Die hebben geen eigen bedrijvenverenging maar er zijn mensen inclusief een ambtenaar die zich opwerpen als gesprekspartner. Ook met IVW die nu ook bedrijfsvereniging voor Muiden is zal nog nader gesproken worden.

Deel dit bericht