De jaarvergadering komt er aan

Bijna zijn we al weer toe aan de laatste reguliere bijeenkomst van het seizoen 2016 – 2017. Hoewel het boekjaar gewoon gelijk loopt met het kalenderjaar houden we in juni onze jaarvergadering met afsluitend een ledendiner. Alle leden die zich vooraf opgeven, want dat is voor de keuken echt nodig, kunnen gratis deelnemen. De vergadering is nogal formeel en daarom meestal niet spannend maar het eten bij NH Naarden is op deze dagen tot nu altijd heel goed. Bij mooi weer maken we ook weer gebruik van het terras. Ik hoop jullie op woensdag 7 juni dus allemaal te zien. Als afsluiting van het verenigingsjaar, althans het eerste gedeelte daarvan, is er dan op 22 juni nog een FIN borrel in het fraaie Vestinghotel in Naarden.

De maandelijkse bijeenkomst van woensdag 3 mei was dit keer ook in het NH. Een geplande bijeenkomst op locatie kon helaas op het laatste moment niet doorgaan. Als gevolg van die switch en het feit dat 3 mei midden in de schoolvakantie viel, was de opkomst iets minder dan gebruikelijk. De ledencommissie had op het laatste moment een zaal en een spreekster kunnen vinden. Dat verdient een compliment. Spreekster Hetty Kastelijn uit Loosdrecht vertelde boeiend over haar bedrijf en haar bijenvolk en liet ons overheerlijke Mede proeven. Waar iedereen die het ruim 8000 jaar oude product niet kende, iets echt zoets verwachtte, was dit toch echt niet zo. Meer wijn dan honing. Zo te proeven ook weinig rest suiker.

Politiek was het deze maand vrij rustig. Wel een boeiende avond over de toekomst van het ziekenhuis maar er werd weinig nieuws verteld. Duidelijk was wel dat er geen schijn van kans was dat er twee ziekenhuizen in de regio open zouden blijven of dat de directie en alle andere betrokkenen op hun plannen zouden terugkomen. Waarom er destijds plotseling niet meer voor Blaricum maar voor Hilversum gekozen werd bleef vaag. De directie van Tergooi had zich duidelijk voorgenomen uit te gaan van de jaren geleden in goed overleg genomen beslissing en die als uitgangspunt te hanteren. De politiek in Gooise Meren maakt zich nog een beetje druk maar vindt buiten de eigen gemeente weinig steun. De burgemeester heeft de petitie voor het openhouden getekend en heeft verklaard zich te willen inzetten voor behoud. Zonde van de tijd en het geld. Leuke persoonlijke PR maar ik denk nutteloos. Misschien is het toch handiger om in te zetten op een zo goed mogelijk regiozorgcentrum in Blaricum of omgeving.

Bij MVO Gooise Meren waar de FIN partner bij is, zijn wat personele wijzigingen. De projectleider is door wethouder Gerben Struik vervangen. De beide betrokken wethouders hebben hun beslissing in een speciaal bijeengeroepen vergadering toegelicht. Dat was erg netjes en de beslissing is natuurlijk die van hun. Iedereen sprak wel de mening uit dat Yvonne van Amstel goed en degelijk werk geleverd had. De bijeenkomsten in juni gaan hopelijk gewoon door want de sanctie van de rijksoverheid op het niet halen van doeleinden onder de Participatiewet hebben zware consequenties voor de begroting van Gooise Meren. Een korting op de bijdrage kan zo maar in de papieren lopen.

De landelijke politiek blijft in zwaar weer verkeren. Een stabiele coalitie vormen is na de verkiezingen bepaald lastig. De eerste poging is na 61 dagen gesneuveld. Voorspelbaar voor velen maar wel een goede poging. De coalitie lijkt in Gooise Meren te werken. Lokale politiek is echter wel wat anders dan landelijke. Wat nu? Niet eenvoudig nu PvdA en SP echt niet lijken te willen en de PVV voor de overblijvende coalitiepartners geen optie is. We moeten afwachten. We kunnen met zijn allen boos worden of teleurgesteld zijn, maar een eenvoudige oplossing met een brede steun onder de kiezers en in de Staten Generaal ligt nu eenmaal niet direct voor de hand.

Deel dit bericht