Jaarvergadering 2013

Het is eind mei 2013. De temperaturen zijn extreem laag en voor de meeste leden lijkt het nog wel winter. Ook het economisch tij is nog niet erg zonnig. Er zijn wel wat positieve berichten. Er zijn ook negatieve berichten, maar ten opzichte van een paar maanden geleden kan gezegd worden dat er nu tenminste een aantal positieve signalen zijn. 

Voor de FIN leden hoop ik dat hun markten gaan aantrekken en dat degene die hard willen en kunnen werken, ook loon naar werken gaan krijgen. 

Binnenkort is al weer de jaarvergadering van de FIN. Zoals u weet is dat met een heerlijke maaltijd en wijn. Iedereen heeft zich van te voren moeten opgeven. Leden die op het laatste moment verhinderd zijn, worden wel verzocht dat tijdig te melden. Er zijn dan wellicht leden die te laat waren met opgeven maar dan alsnog mee kunnen eten. Als FIN moeten we toch betalen voor het aantal maaltijden dat we inkopen, dus op die manier gaan we zuinig met uw geld om. 

Ook dit jaar komt er weer geen voorstel voor een contributieverhoging aan de orde. Dat zal iedereen prettig in de oren klinken. Dit heeft te maken met het feit dat we nog steeds redelijke reserves hebben en we destijds hebben afgesproken in te gaan teren op onze reserves totdat een bepaald punt bereikt zou zijn. We zorgen dus niet voor een sluitende begroting, maar gebruiken een gedeelte van onze overtollige middelen voor het laag houden van de contributie. 

Op het gemeentelijk vlak is er een hoop te doen, maar er zijn nog geen echte nieuwtjes. Bussum is aan het bewegen waar het gaat om een intensieve vorm van samenwerking en misschien wel fusie. Er wordt niet meer alleen naar Naarden gekeken. De minister van BiZa heeft gezegd dat er wat moet gebeuren en dat hij niet wenst te wachten op de uitkomst van een “partij schoolvoetbal”. Volgens hem heeft iedereen zijn zeer specifieke wensen met wie er wordt samengewerkt en dat is onwerkbaar. De minister gaat er van uit dat de commissaris van de koningin Remkes met een werkbaar voorstel gaat komen. Of dan de Tweede Kamer akkoord gaat, is overigens de volgende vraag. Huizen gaat nog steeds voor verdergaande samenwerking en wijst een fusie in elke vorm af. 

Op het terrein van de ruimtelijke ordening gaan we als FIN binnenkort een commissie installeren. Ik ben inmiddels in gesprek met een beoogd voorzitter die in samenwerking met het bestuur een kleine commissie moet gaan leiden. Ik verwacht dat deze commissie binnen niet al te lange tijd kan worden geïntroduceerd en mogelijk dat ik er op de ledenvergadering iets over kan onthullen. Er worden ons als ondernemersvereniging ook vragen gesteld over de verbinding van de Naarder Trekvaart met het Gooimeer. Daarvoor zijn middelen ter beschikking gesteld en daarvoor is een heel plan. Ook een bijdrage van het bedrijfsleven is onderdeel van dit plan. Het gaat slechts om een klein percentage. Zelfs dit bedrag van 1 miljoen euro lijkt mij zeer moeilijk te halen. Of het een verstandige beslissing is in de huidige markt om geld in waterrecreatie te stoppen, valt nog wel te bezien. Het geld is er en dan moet het opgemaakt worden, zo werkt dat bij de overheid. Onderdeel van de plannen is ook het zoveel mogelijk vrijmaken van de schootsvelden etc. U kent onze mening daarover. Meedenken over kansen voor ondernemers is natuurlijk iets anders dan meedenken over het wegsaneren van bepaalde stukken bedrijfsterrein. De gemeente en het Gewest zullen ons niet euvel duiden dat we daaraan normaal gesproken niet meewerken. Ook dit is een onderwerp dat in de commissie ruimtelijke ordening kan en zal worden meegenomen. 

Ik hoop u allemaal op de algemene ledenvergadering van woensdag 5 juni in NH Hotel Naarden weer te ontmoeten.

 

Deel dit bericht