Jaarvergadering 2013

Op de algemene ledenvergadering van de FIN Bedrijvenverenging Naarden – Bussum van 5 juni 2013 werden de financiële jaarstukken en –verslagen goedgekeurd. Decharge werd voorgesteld door de kascommissie en vervolgens door de vergadering verleend. Er werden diverse verslagen voorgelezen bijv. van de ledencommissie, de secretaris, Gooiland Beveiliging etc. Bij de vergadering waren zo’n 80 leden aanwezig. Dit is een record aantal. Dit aantal had ook wel te maken met het feit dat er na afloop de gezamenlijke maaltijd was. Er waren echter ook leden die wel aanwezig waren op de vergadering en niet mee-aten en andersom. 

Het is niet mijn gewoonte om te veel te benadrukken hoe gezellig de vereniging is. In de eerste plaats is het toch zo dat de FIN in de eerste plaats een belangenbehartiger is voor de belangen van de ondernemers op de bedrijventerreinen in Naarden en Bussum. Het sociale aspect wordt echter steeds belangrijker. Anders dan echte netwerkclubs zijn de verbanden binnen de FIN toch aanzienlijk nauwer. Inmiddels kan bijna gesproken worden van een vriendenclub en dat komt de gezelligheid en daarmee de saamhorigheid zeer ten goede. 

Het eten was ook dit keer weer voortreffelijk verzorgd door het NH Hotel. Manager Alex had dit jaar extra zijn best gedaan en wij als bestuur hebben alleen maar positieve berichten ontvangen. Het weer hielp natuurlijk mee, zodat er binnen en buiten gegeten kon worden. Naast de bbq met heerlijk vlees en vis, waren er ook vele koude schotels,garneringen en lekkere drankjes. Het was een zeer geanimeerde vergadering met aansluitend diner en de laatste FIN leden verlieten pas laat het NH Hotel. Het was dus een zeer geslaagd evenement en het leek mij goed jullie als leden die niet aanwezig konden of wilden zijn, daarover te informeren. Ik hoop dat jullie er volgende keer wel weer bij zijn. In mijn volgende blog zal ik weer wat meer ingaan op de inhoudelijke aspecten van de vereniging en bijvoorbeeld op de nieuwe bestuursstructuur van het Gewest Gooi- en Vechtstreek. Ik hoop dat jullie er volgende keer wel weer bij zijn.

 

Deel dit bericht