Ja, er is een nieuw college met vier wethouders

JA, ER IS EEN NIEUW COLLEGE MET VIER WETHOUDERS

Je zou er bijna blij mee zijn. Een wereldwonder kan het echter niet genoemd worden. De zelfde partijen en dezelfde personen als wethouder en dan maar praten over een zogenaamd moeilijk bereikt college akkoord waar echt heel weinig verrassends in staat. Ik zal het wel niet begrijpen maar ik word van de hele gang van zaken niet echt vrolijk. Goed, laten we positief blijven en er van uitgaan dat van een groot aantal positieve voornemens iets terecht komt. Alexander Luijten wordt wethouder RO. Een zware taak met een tot op heden te zwakke ambtelijke bezetting. Er wordt hard geworven dus waar jullie kunnen help mee die vacatures te vervullen. Jammer dat Alexander geen Economische Zaken meer doet. Nico Schimmel is zijn vervanger. Nu vind ik persoonlijk EZ en RO in 1 hand wel plezierig maar Nico gaat nu onder meer EZ en Centrum Bussum combineren en dat lijkt mij ook een heel nuttige combinatie. Ik kijk uit naar de samenwerking en hoop dat Nico Schimmel ook de bedrijventerreinen goed onder zijn hoede neemt. Hij heeft ook uit zijn vorige rol op dit gebied al diverse malen van zijn interesse laten blijken. Het lijkt er een heel klein beetje op dat de onderlinge toon weer wat beter wordt. Ik ben er van overtuigd dat ons dat als gemeente meer gaat brengen dan het continue belichten van de verschillen. Aan de slag dus.

In Hilversum bezocht ik het afscheid van drie wethouders. Geen recepties in Gooise Meren. Dan voor een hapje en een drankje maar naar het MCO in Hilversum. Als lid van de Werkkamer moest ik noodgedwongen afscheid nemen van twee D66 wethouders die als stuurgroep voorzitter deel uitmaakten van de Werkkamer . Gerard Kuipers en Annette Wolthers komen vanwege nieuwe politieke inzichten niet terug. Jammer voor Hilversum denk ik, maar zeker jammer voor de Werkkamer. Annette als voorzitter heeft keihard gewerkt en met haar stijl van leidinggeven maakte ze iedere vergadering tot een plezierige bijeenkomst. Zij heeft voor het economisch perspectief van werk en arbeidsmarkt Gerard bij het overleg betrokken en dat was heel nuttig.

In Almere is het hele college afgetreden vanwege het aanstaande debacle van de Floriade. Dat schijnt dapper te zijn. Nou hun termijn zat er al op en of ze zelf weggaan of weggestuurd worden maakt voor hun inkomen en wachtgeldrechten helemaal niets uit. Hoezo dapper? Een extra lange vakantie. Een loos gebaar dus. De beslissing over het binnenhalen van een kansloze exercitie werd overigens door een ander college en een andere raad genomen. Iedereen kon de uitkomst voorspellen maar Almere marcheerde lekker door en wil nu de grote verliezen door de hogere overheden laten compenseren.

Vanuit ons eigen Gooise Meren valt te melden dat onze energie coöperatie Wattnu HIRB subsidies voor zonne-energie heeft binnengehaald door de samenwerking tussen drie bedrijven te realiseren. Door clustering kon de HIRB subsidie worden aangevraagd en kwam er inmiddels een toezegging voor een subsidie van EUR 85.000. Samen met Wattnu en de gemeente gaan we voort met het verduurzamen van de bedrijventerreinen en het 1000Dakendak plan. Ook als het electriciteitsnet problemen gaat opleveren zijn er mogelijkheden voor lokale stroom opwekking en – distributie. Binnenkort horen jullie daar meer over.

Deel dit bericht