Is er leven na Corona en zo ja, hoe?

Half april. Het einde van de Corona crisis lijkt nog niet in zicht. Wel gloort er hoop en kan het zijn dat de maatregelen binnenkort wat verspoeld gaan worden. Naast het echte corona nieuws staat vooral voetbal hoog op de agenda. Het is in de Nederlandse samenleving een zeer belangrijke bijzaak. Of het er van komt en om voetballen in lege stadions wel een oplossing is, is de vraag. In de media wordt er bij gebrek aan ander sport nieuws volop over gespeculeerd. Mij lijkt het dat afwachten noodzakelijk is. Bij twijfel niets doen en gewoon op het normale tijdstip het nieuwe seizoen beginnen. Als dat ook niet lukt pas gaan nadenken over wat wel.

In de regionale en lokale politiek is een beetje hetzelfde aan de orde. Sommige zaken kunnen maar half gedaan worden. Inspraak en ook goed overleg zijn bijna onmogelijk. Ga je dan toch beslissen dan is de vraag of je de kwaliteit kunt handhaven. Niet iedereen zit in deze periode te wachten op 100% kwaliteit, maar waar het mogelijk is, is het toch van belang dat na te streven. Zo ook bij de discussie over het doelgroepen vervoer. 7 mei is daar een wettelijke deadline. Aanbesteden of inbesteden. Een grotere overheid of het particulier initiatief. Wie kan het beter. Ook wanneer er niet alleen naar de financiën gekeken wordt. Aanbesteden van regionaal taxivervoer is lastig gebleken. Misschien kan het beter en kan de continuïteit beter gewaarborgd worden. Er gaan dan ook stemmen op dat vervoer in te besteden, dus het als Regio (lees gemeentes) zelf te doen. Het zou op termijn wel eens behoorlijk duurder kunnen worden en na inbesteden terug naar aanbesteding kan lastig worden. Het woord is aan de diverse gemeenteraden. Zonder alle stukken te lezen en nadere voorlichting te verkrijgen is het vellen van een oordeel moeilijk. Ook voor de griffie en de raadsleden die er alles aan doen om waar dat maar even kan het democratisch proces over dit onderwerp aan de gang te houden. De gegeven tijd, was zoals wel vaker, erg kort. Hulde dat er toch zo goed en zo kwaad als het kan doorvergaderd wordt.

In mijn vorige blog had ik het over het Hocras terrein en de snode plannen van B & W. Ik zeg snode omdat het ingaat tegen alles wat we met elkaar hebben afgesproken. Ik had het in navolging van de kranten over in totaal 5,5 hectaren. Het blijkt toch iets minder te zijn. Ongeveer 5 ha. Het probleem blijft hetzelfde. Kies je voor woningen bouwen of behoud van bedrijven terrein, dus voor economische activiteiten. De gemeente haalt ook nog het verplaatsen van een school als een soort hoger doel erbij. Omdat er dan op de oude plek van die school ongetwijfeld woningbouw gaat komen gaat het feitelijk om alleen woningbouw. Natuurlijk kan het zijn, zoals de gemeente gecalculeerd heeft, dat het op deze manier verbouwen en verplaatsen van VO scholen financiële voordelen voor de gemeenschap met zich meebrengt. We zitten in de eerste fase en de vraag is wat de gemeenteraad en de Regio via het handhaven van de uitgangspunten van het transformatiefonds (een school is daarbij geen uitzondering) er van vinden. Als FIN en vast ook als OVGM en de Federatie zullen wij het proces kritisch blijven volgen.

Nu Covid-19 blijft voortwoekeren, komen er ook allerlei interessante artikelen naar buiten over de nieuwe wereld na corona. Minder dieren en een schoner milieu. Nu is het zeker niet zo dat mensen die LinkedIn en Facebook volschrijven per definitie een meerderheid van meningen vertegenwoordigen. Het tegendeel lijkt vaak het geval. Sommige auteurs trekken ook wel erg eenzijdige en door eigen belang ingegeven conclusies. Het zal echter vast zo zijn dat er op diverse terreinen veranderingen in gang gezet of versneld worden. Aan ieder de taak om daarbij in de gewenste richting mee te sturen.

Als FIN bestuur wachten wij de mededelingen van de regering af. Op 21 april wordt er een inzicht gegeven over mogelijke aanpassingen in het beleid na 28 april. Op dat moment kunnen wij als bestuur bepalen of we nog een bijeenkomst kunnen houden of dat we de jaarvergadering met eten doorgang kunnen laten vinden. Video bijeenkomsten lijken ons niet aan de orde. Willen jullie zaken aan de orde stellen dan kan dat natuurlijk altijd via de telefoon of via de mail en als daar aanleiding toe is kan het bestuur die kwesties dan via de mail voorleggen aan de leden. De contributie nota’s zijn zoals al aangekondigd verzonden. Voor leden die nu wat betalingsproblemen hebben, hebben wij een soepele betalingstermijn opgenomen. Zulks wel met de vraag dat wanneer liquiditeit geen echt probleem is, de nota gewoon zo snel mogelijk te betalen.

Deel dit bericht