Inbestedingsplannen kabinet

In ‘Forum’, het opinieblad van VNO-NCW, stonden in de uitgave van 17 oktober 2013 een tweetal interessante artikelen over een nieuwe richting die de overheid uit wil gaan. In het regeerakkoord is afgesproken dat er bij het Rijk meer banen zouden moeten komen in de lagere loonschalen. Ongeveer een week geleden heeft het kabinet laten weten hoe ze die afspraak willen invullen. Voor beveiliging, post- en koeriersdiensten worden binnen het Rijk nieuwe functies gecreëerd voor medewerkers in de laagste loonschalen. Voor schoonmaak wordt zelfs een nieuw Rijksschoonmaakbedrijf opgericht waarvan medewerkers in dienst van het Rijk komen. 

Wat de overheid hier dus gaat doen, waar ze stelt graag een slankere overheid te willen, is juist nieuwe ambtenaren aannemen. Het inbesteden van diensten die feitelijk al jaren uitbesteed zijn en ook feitelijk geen (kern) taak van de Rijksoverheid zijn, is echter wel een heel duidelijk voorbeeld van fout regeringsbeleid. 

Grotere opdrachten moeten tegenwoordig (soms Europees) aanbesteed worden. Bedrijven die mee willen dingen moeten vaak aan overdreven hoge opleidings-, kwaliteits, en solvabiliteitseisen voldoen. De overheid loopt wat dat betreft altijd voorop. Indekken staat voorop. Dat alles geldt als het aan het kabinet ligt straks allemaal niet meer wanneer de overheid de diensten zelf gaat verrichten. Die diensten behoeven tenslotte niet aanbesteed te worden. U moet verder niet denken dat de overheid denkt dat het goedkoper en beter wordt. Ook de overheid weet wel dat ze bijvoorbeeld niets van beveiligen en schoonmaken weet en dat er wanneer er wordt schoongemaakt door een Rijksschoonmaakdienst er natuurlijk feitelijk geen sprake is van concurrentie. De efficiency zal met sprongen achteruit gaan. Ook is er geen interne know-how en geen afdoende kwaliteitscontrole. Het leiden van een organisatie met veel lager opgeleiden en allochtonen, die vaak (ook) buiten de normale kantooruren moeten werken en dan om allerlei redenen natuurlijk geen 8 uur per dag is bepaald geen eenvoudige taak. De Rijksoverheid heeft dan ook al uitgerekend dat het schoonmaken en beveiligen ongeveer 30% duurder gaat worden. Het wordt dus veel duurder en veel slechter. De private sector wordt met gesubsidieerde werknemers beconcurreerd, de aanbestedingsregels worden opzij gegooid en de overheid bemoeit zich met zaken waarmee ze zich helemaal niet dient te bemoeien. 

Dat de overheid het woord ´bezuinigen´nogal op een aparte wijze hanteert door jaarlijks veel meer uit te geven dan er binnenkomt, was natuurlijk al bekend. Dit kabinetsvoorstel past feilloos is deze gedachtegang. Het kost wat maar dan heb je ook niets. Ja een paar duizend mensen met een gesubsidieerde baan, die een paar duizend mensen in de markt sector werkloos maken en als gevolg van het voorgenomen besluit een groot aantal bedrijven dat naar het faillissement gedreven wordt. Banen scheppen noemt onze overheid dat. Soms vraag je je af of de leden van het kabinet ooit wel nadenken. Met name minister Stef Blok die dit plan lijkt te trekken en het inbesteden van schoonmaakdiensten en goede stap vindt, verdient het om zwaar bekritiseerd te worden. Dit soort ministers en dit soort beleid kunnen we als ondernemers en als BV Nederland missen als kiespijn. Het laatste woord is aan de Tweede Kamer.

 

Deel dit bericht