Het is ondanks alles gewoon 2021 geworden

Ik hoop dat iedereen zonder al te veel regels te schenden toch een fijne Kerst en een mooie jaarwisseling heeft gehad. Anders dan anders. Dat is zeker. Ik heb iedereen al een gelukkig Nieuwjaar gewenst. Via de gemeentesite en via een blog en een opgenomen boodschap. Laten we hopen dat 2021 beter wordt dan 2020 en dat onze vrijheden weer in ere hersteld worden. Kunnen worden, in mijn beleving, want ik sta achter de inperkingen en ik houd me vast aan de bevindingen van het OMT, de regering en de Kamer.  

Ja, we begonnen te laat met inenten. Er zijn allerlei excuses aangevoerd maar het komt uiteindelijk door onze enorme bureaucratie en regelbrij. Te veel instanties die zich er mee mogen bemoeien. Gewoon het laatste land van alle beschaafde landen. Ruim. De feiten spreken voor zichzelf. Onze eigen GGD Gooi en Vechtstreek die eind december trots schrijft dat ze bijna klaar zijn met het opleiden van de prikkers, illustreert dat het best. Te weinig en te laat. Ik laat de schuldvraag in het midden en het ligt natuurlijk niet aan onze regionale dienst.  

Voor het inenten wil iedereen vooraan staan. Er worden afspraken gemaakt die dan weer worden aangepast. Er zijn zorginstellingen die zetten geheel per ongeluk al hun personeel, ook die van de administratie en de keuken etc. op een lijst voor de GGD. Als zo’n persoon dan opgeroepen wordt om een afspraak te maken, denkt hij/zij oprecht ook aan de beurt voor inenting te zijn. Ze hebben het te druk gehad om het nieuws te volgen. Er zijn mensen die in sprookjes geloven. Ik heb het ook nog even geprobeerd. Oude vermoeide arme advocaat of te zware voorzitter van een kleine bedrijvenvereniging. Voorin de bus gaan zitten zoals Hugo de Jonge het noemt, was er niet bij. Terecht zo lijkt me. Ik ben gewoon wel solidair. En trouwens en dat ter zijde in mijn jonge jaren wilde je juist altijd op de achterbank van de bus zitten.  

De tweede lockdown is verlengd. Dat was geen verrassing. De grote meerderheid van onze bevolking staat daar ook wel achter. Bij iedereen zijn er mitsen en maren vragen en er zijn groepen die zich verenigen en de maatregelen althans het grootste deel om verschillende redenen aanvallen of zelfs proberen te frustreren. Persoonlijk denk ik dat het draagvlak groot blijft en dat we niet achter die enkele arts of zelfbenoemd deskundige moeten aanrennen maar gewoon het grote merendeel van de gevestigde wetenschappers in binnen- en buitenland moeten volgen. Er is na maart meer oog voor de economie en de statistiek gekomen en we leren per dag. Hoewel ik niet verwacht dat we op 9 februari al veel versoepeling gaan zien, blijf ik dus optimistisch.  

Iedereen heeft het moeilijk. Ons leven staat op de kop. Ook individuele ondernemers en ja zelfs hele groepen ondernemers hebben het ontzettend zwaar. Financieel en geestelijk. Ze hebben vast en zeker veel slapeloze nachten. Dit al gedurende een lange tijd. Geen benijdenswaardige positie. Blijf deze ondernemers steunen zou ik zeggen. Doe wat je kunt en koop lokaal. We hebben Murphy’s Pub in Bussum van Erich Jedrejak als voorbeeld op de nationale televisie voorbij zien komen. “Crisis in de tent” een programma met Herman den Blijker en Annemarie van Gaal. Moeilijk en ik weet niet of je met de verkoop van Ierse (Engelse) pies (Spreek uit op zijn Engels. Ik bedoel niet het bier zonder schuim, maar de voedzame taartjes), je hoofd boven water kunt houden in onze omgeving. Een dappere poging en ik wens de familie veel succes. De makers van het programma waren richting de gemeente niet echt zorgvuldig. Het effect is dat toch een beetje dat mensen gaan denken dat de gemeente ondernemers dwarsboomt. Niets is minder waar. De gemeente werkt keihard en is in constant overleg met ondernemers en ondernemersverenigingen en niemand in onze gemeente en onze gemeenteraad, denkt te makkelijk over de bestaande situatie voor ondernemers.  

En met de FIN zullen jullie denken. Het is toch niet belangrijk wat jij als voorzitter persoonlijk allemaal denkt over corona? Wie weet hebben jullie gelijk. Als excuus voer ik aan dat er de afgelopen twee weken echt niets is gebeurd wat het vermelden waard is. Ja, als voorzitters van de bedrijvenverenigingen in Gooise Meren hebben we een gesprek gehad met de wethouder. Dat gesprek verliep goed maar wat voorspelbaar. Het ging ook over corona en de zware tijden voor ondernemers. We proberen waar mogelijk de lokale knelpunten te bespreken en op te lossen. De gemeente staat er ook zo in. Dat is dus een goede zaak. De gesprekken gaan heel regelmatig plaatsvinden dus leden die iets aan de orde willen stellen, weten mij te vinden. Het mag iets meer persoonlijk zijn dan normaal. Ik kan dat soort zaken dan als vraag of opmerking voorleggen zonder meteen een mening te verkondigen.  

januari 2021  

Deel dit bericht