Het gaat toch gebeuren

We hebben even moeten wachten maar het lijkt toch te gaan gebeuren. In nauw overleg met ons lid Spant heeft het FIN bestuur toch een borrel kunnen organiseren. Natuurlijk volgens corona protocol. Bij Fier, naast en onderdeel van, Spant staat een grote tent die daar tot eind september blijft staan. Dit maakt het voor ons mogelijk voor die einddatum tegen een aanvaardbaar tarief een buitenevenement te organiseren. Bij slecht weer kan dan met veel mensen uitgeweken worden naar de grote tent. De organisatie van de FIN en de mensen van Fier hebben bij elkaar gezeten en hebben de plannen uitgewerkt. De uitnodiging hebben jullie inmiddels van Liesbeth ontvangen. Donderdag 24 september van 17.00 uur tot 19.00 uur. Ik zou zeggen kom allemaal maar geef je wel van te voren op. Dat om diverse redenen, maar ook vanwege coronaregels.

Als onze bijeenkomst slaagt zullen wij dit jaar in Spant met enige vertraging onze jaarvergadering houden. Op anderhalve meter. In een van de zalen van het hoofdgebouw. De datum staat nog niet vast omdat het afhangt van diversie opties die er bij van derde partijen bij Spant uitstaan. Onze eerste keus de eerste woensdag van november gaat niet lukken. Houd er vast rekening mee. Of de bijeenkomst doorgaat hangt af van hoe het op 24 september verloopt, maar hangt natuurlijk ook af van de algemene gang van zaken met betrekking tot de pandemie in Nederland.

Het FIN bestuur heeft vergaderd en naast voornoemde activiteiten werden algemene verenigingszaken besproken. We moeten proberen onze leden ook in deze tijd bij de club te betrekken en moeten, nu netwerken lastiger is, ons nog meer richten op belangenbehartiging. De gemeente betrekt ons bij de lokale en regionale coronamaatregelen maar gaat ook verder met het ontwikkelen van visies. Daarop kan dan vervolgens weer beleid gemaakt worden. We hebben het over een mobiliteitsvisie, een visie op de havenkom op Gooimeer Zuid en bijvoorbeeld nog steeds over het bestemmingsplan Gooimeer Zuid. We spreken veel met de gemeente en dat gebeurt naar wederzijdse tevredenheid. We blijven jullie informeren.

De gemeente wil in 2021 aan de slag met bedrijventerreinen. Waarschijnlijk te starten met Gooimeer. Onderzocht gaat worden of het terrein de tand des tijds kan doorstaan en gekeken wordt wat er in de toekomst aan verbeteringen mogelijk is. Te denken valt aan vergroening, duurzaamheid, verfraaiing, kantoren, (grootschalige) detailhandel en in beginsel alles wat aan de orde komt. Laat ik vooropstellen dat bepaalde zaken bepaald nog niet echt op de agenda staan, maar het innemen van een standpunt is wel van belang voor de verdere ontwikkeling. De gemeente zal de ondernemers in dit vroege stadium al nauw betrekken. Naar verwachting zal een projectplan begin 2021 geschreven worden. Contactpersoon is Gulay van Bijleveld.

september 2020

Deel dit bericht