Gooise Meren en ruimte voor bedrijven

Omdat ik tegenwoordig zo veel tijd over heb, schrijf ik nog maar eens een blog. Buiten corona gebeurt er natuurlijk niet veel. Toch is er nog wel genoeg reuring om een blog te kunnen schrijven. In mijn vorige blog schreef ik dat de overheid steunmaatregelen had aangekondigd. Naast allerlei extra beperkende maatregelen zijn gelukkig ook de steunmaatregelen aardig uitgewerkt. Nu moet de snelle verwerking nog kunnen en dat is met een gebrek aan menskracht, in samenhang met de enorme hoeveelheid vragen en aanvragen, natuurlijk niet eenvoudig. De regio, de gemeente, OVGM maar ook de Kamer van Koophandel, VNO-NCW, de belastingdienst etc., iedereen heeft steunlokketten ingericht. De regelingen met Q&A zijn op internet vrij makkelijk te vinden. Ik verwijs iedereen daar naar. Onze gemeente heeft snel en adequaat gereageerd met eigen steunmaatregelen en een mooie brief aan alle ondernemers die ze kon traceren. Hulde daarvoor. We liepen aardig voorop. Ik vroeg in mijn vorige blog om actie van banken en verhuurders. Inmiddels zijn die wat vertraagd afgekomen. Banken hadden als excuus dat ze het eerst moesten afstemmen. Ja, je zal als bank toch eens iets uit je zelf aankondigen. We zijn tegen kartelvorming maar bij banken speelt dat kennelijk minder een rol.


Duidelijk is dat uitstel van betaling uiteindelijk toch tot een klap leidt. Als de economie straks aantrekt en het is maar de vraag of dat snel tot 100% is, dan duurt het nog wel even tot al het geld binnenkomt en je de gewone termijnen plus de uitgestelde termijnen kunt betalen. Grote en rijke concerns zoals Action, De Bijenkorf en Hunkemöller nemen zelf maatregelen. Die eigenen zich eenzijdig en zonder overleg en in strijd met de wet, extra lange betalingstermijnen toe. Misschien zakelijk verstandig maar doe zoiets in overleg, want nu staan ze er natuurlijk heel slecht op. Als Action een grote leverancier niet betaalt dan is dat nog te overzien. Als ze ook kleine leveranciers en opdrachtnemers verlaat betalen dan is dat toch minstens onfatsoenlijk. Die mensen wijs ik op de regels over de wettelijke handelsrente. 8% per jaar is toch goed verdienen. Ik ben overigens benieuwd of ook afnemers van deze bedrijven langere betalingstermijnen in acht mogen nemen. Grote huurders zijn deze weg al ingeslagen. Die denken dat ze onmisbaar zijn voor de verhuurders.
De detailhandel heeft het extra moeilijk zonder dat ze gesloten moeten zijn. Er komt echter niemand meer in de winkel omdat ook het de straat op gaan voor de gezelligheid met of zonder gezelschap ontraden worden. De webwinkels en thuisbezorgers van boodschappen en maaltijden spinnen er garen bij. Straks zal het de vraag zijn of de mensen die het gemak van online bestellen nog wel allemaal in dezelfde mate als voorheen fysieke winkels gaan bezoeken. Corona zou heel goed tot een gedeeltelijke verandering van het koopgedrag kunnen leiden en dat zal grote gevolgen voor onze centra hebben.


Bij de Federatie zijn we buiten vergadering ook nog bezig geweest. We hebben onze mening over het concept Koersdocument in een vroeg stadium op papier gezet. De brief is naar de portefeuillehouders fysiek domein in de Regio gestuurd. Het Koersdocument bevat veel pagina’s over ook interessante onderwerpen maar als je de twee passages over economie leest dan springen de tranen je in de ogen. Het komt er eigenlijk op neer dat het adagium “we roepen het wel, maar doen het niet”, nu vervangen wordt door “we zouden het graag willen maar we proberen het niet eens meer”. Uiterst korte en ongelukkige formuleringen over de economie in de Regio Gooi en Vechtstreek. Dat lijkt op veelvuldig schrappen door diverse wethouders. Het concept stuk en de brief van de Federatie kunnen jullie bij mij opvragen.


Ook in Gooise Meren wordt wat met de mond beleden wordt, niet nagekomen. Er zijn duidelijke afspraken over het niet verminderen van het aantal vierkante meters bedrijventerrein. Bij Gooimeer Zuid wist de gemeente zich daar al weinig van te herinneren, maar bij het Hocras terrein gaat men helemaal los. B & W hebben een plan neergelegd waarbij de beschikbare 5,5 hectaren bedrijfsruimte worden gebruikt voor 24.000 meter woningen, 17.000 meter school en 12.000 meter bedrijfsruimte. Dat laatste ook nog in de lichtste milieucategorie. De school wordt een vervanging voor het Goois Lyceum of het Willem de Zwijger College. De grond die daarbij in het Bredius of het Spiegel beschikbaat komt zal ongetwijfeld niet voor bedrijfsruimte beschikbaar komen. Het is echt treurig. Het is des te erger als college partij de VVD in een persbericht trots weet te melden dat er ruimte komt om het tekort aan bedrijfsruimte te bestrijden. Hogere rekenkunde. Een waar stukje NEP nieuws voor de snelle lezer. Als voorzitter van de FIN heb ik samen met Brigitta Boonacker, de voorzitter van OVGM, een brief aan B & W gestuurd. Daarin uiten we ons ongenoegen over het gemaakte plan. klik hier voor de brief .


Over FIN valt weinig te zeggen. De ledenbijeenkomst van 1 april kan natuurlijk niet doorgaan en die van mei zullen we met zekerheid ook wel kunnen vergeten. Het is helaas niet anders. Laten we hopen dat de jaarvergadering met diner nog door kan gaan. Wat wel doorgaat is de palletinzameling. Liesbeth heeft jullie daarover een bericht gestuurd.

Deel dit bericht