Gooise Bedrijvendag 2013

Op woensdag 6 februari 2013 waren we te gast in het NH Hotel Naarden. Het onderwerp was: de belastingplannen 2013. Simon Schuitema van Meeuwsen Ten Hoopen verzorgde de lezing. Misschien was het het onderwerp van de lezing, maar in ieder geval trok de bijeenkomst een volle zaal. Veel positief nieuws kon hij helaas niet brengen. Bezuinigen in Nederland is bijna volledig synoniem met lastenverhoging. Na afloop bleef het lang gezellig en iedereen kon weer constateren dat de onderlinge verstandhouding binnen de FIN heel goed is. Dit keer deden er 26 mensen mee aan de gezamenlijke maaltijd. Een record. We overvielen het restaurant er een beetje mee zodat het op tafel brengen van het eten wat langer duurde dan normaal. Als compensatie ontvingen we van het hotel extra wijn. Iedereen die ik sprak was uiterst tevreden over de hele bijeenkomst, de aankleding van de zaal en ook de kwaliteit van het eten. De volgende vergadering zal plaatsvinden bij Erco Lighting op Gooimeer Noord. Gastheer zal Gied van Hoorn zijn. Op woensdag 6 maart zal hij ons over het bedrijf en de verlichting die zij met name aan musea verkopen, vertellen. 

Tijdens de ledenvergadering kwam aan de orde dat de FIN een van de sponsors is van de Gooise Bedrijvendag. Die zal op maandagmiddag 11 maart gehouden worden in het Spant te Bussum. Leden van de FIN kunnen een korting verkrijgen van EUR 10 op de entreeprijs van EUR 40. Er is een website geopend onder www.gooisebedrijvendag.nl. Daar kunt ook het programma bekijken. Er is ook veel tijd voor netwerken. 2 jaar geleden was de bijeenkomst al een succes, maar dit jaar worden nog aanzienlijk meer bezoekers verwacht. Ik roep u nu alvast op deze middag in uw agenda te zetten. Kom als u even tijd kunt maken langs. 

Op 13 februari zal de werkgroep Parkmanagement in het kader van het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) een parkeerplan voor Gooimeer-Zuid aanbieden aan de wethouders van Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening van de gemeente Naarden. Het plan zal door voorzitter Gerard Mei en door de ondergetekende aan de beide wethouders worden overhandigd. De hoop wordt uitgesproken dat de gemeente met de plannen aan het werk gaat. Onder de KVO doelstellingen is deze voortdurende wens tot verbetering ook noodzakelijk. We beseffen dat er niet al te veel geld is, maar door creatief optreden en gesprekken met geïnteresseerde ondernemers, moet er veel mogelijk zijn. Na de presentatie van de plannen zullen de plannen ook op de FIN site worden geplaatst. Vanzelfsprekend kan het zijn dat u nog aanvullende ideeën heeft. Die kunnen altijd worden meegenomen en kunnen worden voorgelegd aan de werkgroep parkmanagement. Met name Ben Essink en Maarten van Weel zullen daar dan mee aan het werk gaan. 

Deel dit bericht