Gemeentehuis Gooise Meren gewoon op de Brinklaan of toch elders

Na mijn vorige blog is er weer een hoop gebeurd. We hadden een leuke en zeer geslaagde bijeenkomst in het nieuwe kantoor van onze vrienden van EtoCom in Naarden. Tobias gaf een leuke inleiding en toonde zich een goed gastheer. De FIN had een fotograaf ingehuurd voor een nieuw smoelenboek en alle aanwezigen kregen een chocolade letter mee naar huis.

De Rekenkamercommissie van Naarden presenteerde een rapport over het economische beleid van Naarden en Bussum. Ik was in het verleden geïnterviewd en mocht inspreken. Ik kreeg alle gelegenheid namens jullie mijn zegje te doen. We zijn als FIN heel tevreden over de ambtenaren en wethouders van Naarden en Bussum. Het hele rapport was ook positief. De gemeenteraad heeft de rapporten daarna plenair behandeld en er met tevredenheid kennis van genomen. Ingezet wordt op voortzetting van het beleid en waar mogelijk op een nog nauwere samenwerking met de ondernemers. De bezetting van de bedrijfspanden en de werkgelegenheid hebben de aandacht van alle partijen.

Ik heb verder mogen inspreken in het Mirt traject Oostkant Amsterdam. Dat gaat over de vervoerstromen en bereikbaarheid van de regio. Ik mocht het punt economie belichten. Dat is wel nodig anders zou al ras de indruk gewekt kunnen worden dat het in deze Regio alleen zou gaan om natuur (nou ja echte natuur is mogelijk iets anders).

De gemeenteraden en de fusieraad werken hard toe naar de fusie. Of de fusie er komt staat nog steeds niet helemaal vast en dat maakt een goede voorbereiding toch wat lastig. Er wordt vaak tot in de late uurtjes vergaderd. Een bijeenkomst met 53 leden leidt erg vaak tot schorsingen en omdat het in de politiek goed gebruik is om iedere partij tot vervelens toe zijn zegje te laten doen, duren alle vergaderingen erg lang. Ieder vraag leidt tot een antwoord en een antwoord leidt weer tot vragen. Tergend langzaam gaat het en je vraagt je soms of alle partijen wel streven naar oplossingen en naar vooruitgang.

Inmiddels is onderwerp van gesprek waar het nieuwe gemeentehuis gevestigd moet worden. Er blijken nog veel berekeningen te moeten worden gemaakt. De Stuurgroep denkt aan het huidige gemeentehuis van Bussum en denkt dat gebouw voor geruime tijd in gebruik te kunnen nemen na een verbouwing van minder dan 5 miljoen euro. Het lijkt er een beetje op dat het dan gaat om een interne verbouwing want ramingen uit een verleden kwamen op een veelvoud van dit bedrag. Daarbij ging het dan vooral om het exterieur. Kort en goed voor 1 maart moet er meer duidelijkheid komen. Dan is ook bekend hoeveel ambtenaren er bij de nieuwe gemeente zullen komen te werken. Het streven is naar een aantal van rond de 360 waar er nu meer dan 420 ambtenaren schijnen te zijn. Alternatieven voor huisvesting in het gemeentehuis van Bussum lijken niet veel kans van slagen te hebben. De fusiewethouder gaf ter vergadering tot tweemaal toe aan dat de minimale huursom voor kantoorruimte 150 euro per vierkante meter zou bedragen. Waarschijnlijk heeft zij de voormalige taxateur van de gemeente Naarden geraadpleegd en mijn laatste blog niet gelezen. Het genoemde bedrag is namelijk absurd te noemen. Voor 110 euro per maand zit jij met een huurvrije periode al op Gooimeer Noord. Neem je genoegen met een wat minder gebouw dan gaat het eerder om 75 tot 90 euro. Huur je 4000 meter dan is een mooie korting en verbouwing ook nog wel te bedingen. Ik ben benieuwd naar de uiteindelijke uitkomst. Een gebouw in Bussum lijkt me toch eerlijk gezegd wel voor de hand te liggen. En 4000 bestaande vierkante meters in Bussum huren zal lastig zijn of het binnenkort lege klooster zal gekocht of gehuurd moeten worden en moeten worden voorzien van een mooie aanbouw. Een prachtig alternatief voor de leefbaarheid en de oplossing van de leegstand op Gooimeer Noord zou een komst van het nieuwe gemeentehuis naar Naarden zijn. Goed voor de inwoners van Muiden ook en het zou toch best eens goedkoper kunnen zijn.

Deel dit bericht