Gemeente begroting 2016 van Gooise Meren

Op 30 maart vond een gedenkwaardige extra gemeenteraadsvergadering plaats. Ook de gemeente Gooise Meren gaat weer gewoon meer geld uitgeven dan er binnen komt en komt dan 1 dag voordat de begroting bij de provincie moeten worden ingediend met de bespreking van de nieuwe begroting.

We gaan niet minder uitgeven, nee we gaan gewoon de inkomsten vergroten. Dat wordt op het allerlaatste moment ingebracht. Makkelijk is het toch om met gelden van anderen te werken. Als we het thuis of op ons bedrijf ook zo zouden doen dan zouden we al lang failliet zijn of in de schuldsanering zitten. Ondanks alle beloften toch een OZB verhoging. Voor Naarden en Muiden blijft het een verlaging maar wel minder dan voorgespiegeld. Immers de tarieven zouden op het niveau van Bussum gehandhaafd worden. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de percentages in vergelijking met de rest van Nederland nog steeds niet erg hoog zijn. Ook niet als je naar de totale woonlasten kijkt. Na een oneigenlijke vermenging van de OZB inkomsten en het Ondernemersfonds waarover het laatste woord nog niet gesproken zal zijn, is er een onzorgvuldige compensatieregeling bedacht. Ja alleen voor het volgend jaar. Op enig moment komt de klap. Het ergste is niet dat de percentages verhoogd zijn maar is het ondoordachte en in ieder geval totaal niet toegelichte besluit om de ondernemers extra hard te treffen. Waar voor Bussum de OZB op woningen met 35% verhoogd wordt ten opzichte van 2015, is dat voor niet woningen respectievelijk 61% en 64% voor het gebruikers- en het eigenaarsdeel. Ondernemers betalen nu direct of indirect ongeveer driemaal zoveel OZB als inwoners per 1.000 euro waarde van hun pand. Enige reden wordt niet gegeven. Het zal wel betekenen dat de gemeenteraad van mening is dat de ondernemers in Bussum, waaronder veel winkeliers, de sterkste schouders hebben en maar meer op moeten draaien voor het falen van hun bestuurders. Erg ondernemersonvriendelijk. Een hele slechte start voor de nieuwe raad en het nieuwe college.
Op 31 maart is de officiële aftrap van het Werkgeversservicepunt (WSP) geweest. In de Burgerzaal van het raadhuis te Hilversum. De bedoeling is om regionaal meer mensen aan het werk te krijgen. Meer dan voorheen wordt er gecoördineerd en is er uitgebreide voorlichting over bepaalde subsidieregelingen voor diverse categorieën werknemers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Arjo Klamer, wethouder te Hilversum, verrichtte de start door op een gong te slaan. De opkomst was behoorlijk groot en wij als FIN Bedrijvenvereniging Gooise Meren en jullie als individuele ondernemers zullen er nog wel meer van horen. Heb je personeel nodig, kijk dan toch eens op de WSP site.
Woensdag aanstaande is de volgende FIN bijeenkomst in het NH Hotel in Naarden. We hebben een spreker op financieel gebied Conrad- Jan Crol die al heel lang lid is. Het belooft een interessante bijeenkomst te worden. De omschrijving in de uitnodiging die door Liesbeth is opgesteld, vertelt precies wat er allemaal aan de orde zou kunnen komen. Ik reken op een goede opkomst. Jammer genoeg vergadert de gemeenteraad op het zelfde moment en zullen dus vertegenwoordigers van de politieke partijen niet kunnen aansluiten.

Deel dit bericht