Fusieperikelen

Zoals u wellicht in de krant heeft gelezen, zal de Tweede Kamer de fusieperikelen niet meer in januari 2012 bespreken. Op de voorlopige agenda is de zaak weer verder naar achteren geschoven. Nu naar de vergaderdata 7, 8, of  9 februari. Het zal mij benieuwen of dit keer het onderwerp wel aan de orde komt. In de tussentijd lijkt het er op dat men in Muiden nieuwe wethouders heeft gevonden die in ieder geval totdat er sprake is van een fusie, de gemeente weer kunnen besturen. Naar het schijnt gaat het om wethouders van buiten en die kunnen wellicht vastgelopen dossiers iets makkelijker oppakken en tot een besluitvorming brengen.

Ik heb in de regio een aantal Nieuwjaarsbijeenkomsten bezocht. Alle colleges lijken toch veel te voelen voor een verdergaande samenwerking. In welke vorm moet dan nog onderzocht worden. Het is niet erg waarschijnlijk dat partijen het heel snel eens worden. Wel zou er binnen het Gewest ook tot een betere besluitvorming gekomen gaan worden door het aannemen van een nieuw bestuursmodel. Verder komt er het verwijt aan het adres van de burgemeester van Hilversum dat hij voor de troepen uitloopt. Ik persoonlijk vind dat wel een goede zaak, omdat iemand de kar moet trekken. Pieter Broertjes is voorzitter van het gewest en is burgemeester van de kerngemeente van het Gooi. Hilversum alleen zorgt voor ongeveer 50% van de economie in de regio. Het streven naar een gemeente Gooistad of desgewenst –land om het landelijke van de regio te benadrukken, lijkt inmiddels levensvatbaarder te worden dan een G4, een G3 of een G2, of zelfs de onwaarachtige voorstellen waarbij de Hilversumse Meent en Muiderberg van gemeente wisselen.

Voor wat de FIN aangelegenheden betreft wijs ik u er op dat het FIN bestuur op 9 februari een gesprek heeft met de wethouder economische zaken Henk Lanting in Naarden. Zijn er zaken die u namens het collectief aan de orde wenst te stellen, dan hoor ik dat graag. Zelfs een individueel probleem kan wellicht kort meegenomen worden. Op 7 februari in de namiddag is er een bijeenkomst waarbij iLocator over de werklandschappen in de Gooi- en Vechtstreek besproken gaat worden met geïnteresseerde partijen. De plaats van handeling is nog steeds niet bekend, maar mensen die interesse hebben kunnen zich opgeven via de site van iLocator of anders via mij. Lokaal is iLocator in Naarden gelanceerd. U heeft dat in de krant kunnen lezen.

Op woensdag 1 februari zien wij elkaar weer in het NH Hotel te Naarden. Er zal sprake zijn van een gewone bijeenkomst met een spreker en een borrel en eventueel een maaltijd in de bar/het restaurant van het hotel. Ik nodig u allen uit om te komen. Graag zie ik u op die datum.

Deel dit bericht