Fusieperikelen

Zoals u waarschijnlijk allemaal al heeft gelezen heeft de Tweede Kamer wederom het voorstel over de fusie verworpen. Iedereen is blij met de thans bestaande duidelijkheid. Of het voor de regionale economie ook goed is, valt te bezien. Het is net anders. De naam van de voormalige hoofdstad blijft  behouden en voor de FIN is het ook duidelijk. Een vergaande samenwerking met het IVW is voor overleg met de gemeente niet nodig.  In de toekomst zal de rol van het regionaal overleg belangrijker worden en de meeste bestuurders sluiten op termijn een verdergaande fusie niet uit.  

Op dinsdag 15 mei presenteerde de Kamer van Koophandel voor Gooi, Eem- en Flevoland de uitkomsten van haar mystery client onderzoek 2012. De conclusie is dat de gemeenten hard hebben gewerkt aan hun dienstverlening. De telefonisch bereikbaarheid en beantwoording van emails blijft voor een aantal gemeenten echter wel een aandachtpunt. De metingen werden in maart en april door een gerenommeerd bureau verricht. Gemiddeld is het niveau van de dienstverlening 5% hoger dan een jaar hiervoor. Vijf gemeenten hebben hun ambities overtroffen. Naarden was uiteindelijk de beste. Snelste stijger was Almere. Bussum deed het ook heel goed. 

Bij de uitreiking was wethouder Henk Lanting aanwezig. Ook Alex Meijer, de gemeentesecretaris was aanwezig. Helaas kon ikzelf niet aanwezig zijn wegens drukke werkzaamheden en een afspraak die echt niet verzet kon worden. Met name omdat er zo werd aangedrongen op mijn komst had ik er al een beetje op gerekend dat Naarden het goed zou doen. Ik ben blij dat de Gemeente het zo serieus heeft genomen. Niet alleen is de dienstverlening erg goed, maar ook het feit dat de wethouder en de gemeentesecretaris in Almere aanwezig waren, is een teken aan de wand. Ondernemers in Naarden en ook in Bussum hebben niets te klagen. Ik weet zeker dat wij als FIN door onze rol in de Gemeentes en onze toegang tot de ambtenaren ook een positieve bijdrage hebben geleverd.

Deel dit bericht