Functioneren B&W, gemeenteraad en ambtenaren Gooise Meren

In de Gooi en Eemlander van woensdag 6 juli 2016 verscheen een evaluatie van een half jaar Gooise Meren. Het artikel was van de hand van verslaggever Alexander Poort. Hij is de vaste verslaggever voor de regio en dan met name de volger van de lokale politiek.

Nadat hij zich uitput met het tonen van begrip voor de moeilijke situatie en voor het feit dat het pas om een half jaar gaat en iedereen nog aan elkaar moet wennen, en hij ook erkent dat er hard gewerkt wordt, komt hij tot een vernietigend oordeel over de huidige coalitie. De burgemeester krijgt nog een 5, maar alle wethouders een 4. Dat is een erg laag rapportcijfer. De cijfers worden ook nog onderbouwd. Interessant leesvoer en goed dat iemand die zo dicht op de politiek, zit zijn nek durft uit te steken. Veelal worden journalisten in dat soort gevallen heel praktisch. Ze moeten de ambtsdragers tenslotte toch zo veel mogelijk te vriend houden. Hulde dus voor de verslaggever.
Ik zelf houd de lokale politiek ook aardig in de gaten. Ik ben echter hobbyist en heb niet de tijd om het allemaal en op alle terreinen op de voet te volgen. Ik onthoud me dus van een oordeel, maar wil me wel aansluiten bij algemene opmerkingen over inzet etc. Die is voortreffelijk. Jullie weten dat ik vind dat twee wethouders uit Enkhuizen gewoon niet goed is omdat ze keihard kunnen werken en inhoudelijk heel goed zouden kunnen zijn, maar ze zullen het altijd afleggen tegen lokalen die hier hun leven leiden, de weg kennen en hier ook op avonden en weekends aanwezig zijn. Ja, die moeten dan wel inhoudelijk net zo goed zijn natuurlijk. In dat kader zijn de uitgedeelde vieren dan weer interessant. Nog niet eens meegenomen lijken te zijn de vergeten twee miljoen wethouderspensioenen, het door de Raad van State afschieten van het bestemmingsplan Krijgsman, het geen inzicht blijken te hebben in het onroerend goed van de gemeente en het uit de hand laten lopen van de reorganisatiekosten.

Ook terecht lijkt de opmerking van Poort dat kennelijk de voorbereiding van de fusie wel wat beter had gekund. Er moet nu wel heel erg veel werk nog verricht worden. Dat is nu niet direct de schuld van B&W. Die verrichten het werk tenslotte nu, omdat het nog niet gedaan was. De ambtenaren moeten nu ook keihard werken en de Raad heeft nauwelijks tijd om de stukken te bestuderen. De Raad heeft voor een nieuwe werkwijze gekozen. Dit om het democratisch gehalte van de besluitvorming te versterken, maar ik vraag me af of het bestuur niet te veel verslapt. Voor het echte raadswerk is de afgelopen periode te weinig tijd geweest. Voor het ontwikkelen van beleid is nog helemaal geen tijd geweest. Dat heeft Poort gesignaleerd maar wat mij betreft iets te weinig gewogen. Ik zie allemaal keihard werkende mensen die echt tijd te kort komen. Er moeten ook nog linten geknipt worden, allerlei avonden bijgewoond worden en gesprekken worden gevoerd met bezorgde burgers en dat soort zaken. Als je dan ook nog druk bent met de ambtenaren aansturen en het harmoniseren, dan komt je bij 0,8 werkweek ruim tijd te kort. Ik weet het er zijn mensen die denken dat de Raad en ambtenaren het nu door de Regio, de MRA en allerlei samenwerkingsverbanden gedane werk, er nog wel even bij kunnen doen. Onzin. Dat gaat qua tijd en qua kennisniveau helemaal nooit lukken. Ik zou zelfs willen pleiten voor een soort vice wethouder. Geef de wethouder een redelijk betaalde politiek assistent van enig gewicht die bepaalde werkzaamheden uit handen kan nemen. Geen ambtenaar, nee iemand die los staat van de ambtelijke organisatie en handelt onder verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder en uiteindelijk de Raad.

Deel dit bericht