Fin zomerborrel 2013 en REA/REO

Alle FIN-leden waren uitgenodigd om op 25 juni 2013 aanwezig te zijn tijdens de FIN-Zomerborrel. Deze borrel werd mogelijk gemaakt door restaurants Paul Fagel Arsenaal Restaurants, Koopmanschap Glas en het Dierenpension Naarden. Leden die op zo’n mooie plek niet aanwezig zijn en voor lief nemen dat ze ook de te verwachten heerlijke hapjes missen, moeten hele goede redenen gehad hebben. Toch waren er een aantal leden niet aanwezig. Dit betekent gelukkig ook dat er veel leden wel aanwezig waren. Het was een heel gezellige bijeenkomst. Onze leden hebben in een andere atmosfeer en op een andere dan de gebruikelijke dag, kunnen kennismaken met andere leden en hun bedrijven. De kwartaalborrel voorziet in een behoefte en het is fijn om dat te constateren. 

Bij de FIN is het nu echt zomerreces. In de politiek zal ook niet meer heel veel gebeuren, hoewel de politiek in Naarden nog heel erg druk is met allerlei bouwprojecten en de gemeente in Bussum erg druk is met het nieuwe Centrumplan. 

Bij het Gewest gaat het zoals ik al min of meer aangaf in mijn vorige blog, niet erg goed. Jullie zijn bekend met het REO en het REA. Het gaat dan om het Regionale Economische Agenda en het orgaan dat dat zou moeten opstellen en begeleiden. Dit stuk was ambtelijk helemaal voorbereid. Ook de portefeuillehouders waren het helemaal eens. Toen uiteindelijk de concept overeenkomst kwam begon Huizen zich te verzetten. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de ondertekening geen doorgang vond. Volgens gedeputeerde Van Run in zijn persbericht kwam dit door het plotselinge verzet van de kant van de gemeente Huizen. De Kamer van Koophandel heeft zich in een iets later stadium helemaal uit de onderhandelingen teruggetrokken omdat zij hadden moeten bemerken dat de wethouder van Hilversum achter de rug van alle andere participanten om een deal had gesloten met Huizen en nu het compromis van Huizen opeens wel acceptabel vond waarbij in eerste instantie was besloten om eventueel maar zonder Huizen door te gaan. Het komt er in ieder geval op neer dat de besluitvorming binnen de nieuwe REO stroperiger zal gaan verlopen dan de bedoeling was. Het primaat wordt geschoven van de ondernemers naar de gemeenteraden en daar kan iedereen die zijn verstand gebruikt zijn grote twijfels bij zetten. In ieder geval heeft de Kamer van Koophandel zich voorlopig teruggetrokken en is de gedeputeerde op zijn zachtst gezegd not amused. Dit was één van de weinige zaken waar het Gewest leek stappen te maken. Het was bovendien goed voor het bedrijfsleven in de regio. Alle gemeentes hebben hun mond vol van samenwerking, voor sommige is dat het alternatief voor fuseren, maar in de praktijk komt er helemaal niets van terecht. Dit is heel slecht voor de Gooi- en Vechtstreek en het zal onze economische ontwikkeling en mogelijk ook de ontwikkeling op andere terreinen ernstig frustreren. Vanzelfsprekend blijf ik het voor u volgen.

 

Deel dit bericht