FIN ledenvergaderingen

Op woensdag 2 mei waren we als FIN leden te gast in ons eigen cultuurpaleis Spant te Bussum. Het is toch echt prettig dat we een dergelijke mooie locatie in onze werkgemeente hebben. De meeste gemeentes zullen wel meerdere locaties hebben waar je prettig vergaderingen en bijeenkomsten kunt organiseren maar er zijn weinig gemeentes met de omvang van Bussum waar je zo’n mooi conferentiecentrum hebt. Er zijn ook weinig gemeentes die zo’n mooie theateraccommodatie hebben. Op 19 mei wordt het nieuwe theaterprogramma gepresenteerd.  

De opkomst was ondanks de vakantieperiode van de scholen heel behoorlijk. 

De directeuren Paul Haighton en Bert Dijkstra lichtten toe hoe zij in maart 2011 via hun houdstermaatschappijen de exploitatie van het hele pand op zich hebben kunnen nemen. Het zit allemaal wat gecompliceerd in elkaar, maar uiteindelijk is het natuurlijk toch de gemeente Bussum die met dit unieke plan akkoord is gegaan. Van een instantie die de gemeenschap veel geld kostte, is Spant thans een organisatie die voor de gemeente Bussum zelfs een opbrengst genereert. 2 Winnaars dus en in ieder geval is het vrije ondernemerschap de winnaar. Als FIN Bestuur staan wij daar natuurlijk helemaal achter. 

Wethouder Paul Barneveld van Bussum vertelde ons wat er zoal in zijn gemeente speelde en lichtte toe hoe prettig de inspraakprocedure over de Centrumplannen van Bussum is verlopen. Nu wordt het tijd de lokale visie te presenteren en hard aan het werk te gaan. In Bussum heeft men er zin in. Samen met Naarden wordt gewerkt aan een Structuurvisie. De samenwerking is optimaal.  

De volgende vergadering is de jaarvergadering. Er is al een enkele maal gecommuniceerd dat die bijeenkomst zou plaatsvinden op 13 juni. Dit in afwijking van het gebruik om op de eerste van de maand te vergaderen. In juni vergaderen we overigens meestal niet op de eerste van de maand om het gat tussen de laatste en eerste vergadering van het seizoen niet te groot te maken. Op 13 juni wordt echter de wedstrijd der wedstrijden gespeeld, namelijk Nederland tegen Duitsland. Niet alle FIN leden zullen even grote voetbalfans zijn en er zijn wellicht leden die het gezellig zouden vinden de wedstrijd met andere FIN leden te bekijken, maar het bestuur heeft toch geoordeeld dat in het belang van alle leden, het beter is de bijeenkomst te laten plaatsvinden op de eerste woensdag van juni te weten, 6 juni 2012. Gelukkig was NH Hotel te Naarden nog beschikbaar en kon ook de maaltijd georganiseerd worden. Ik roep u dus allen op aanwezig te zijn. Geeft u zich wel van te voren op want dat is voor de inkoop van belang. Neem uw zakelijke of persoonlijke partner mee, dat verhoogt de gezelligheid.

Deel dit bericht