FIN en sociale media

Op woensdag 1 februari 2012 vond de maandelijkse ledenbijeenkomst plaats. Spreker was Lars Ros die ons inwijdde in de mogelijkheden van de sociale media. Nu is een spreekbeurt van 45 minuten natuurlijk veel te kort om heel diep op de materie in te gaan. In dit geval werd afgezien van het bespreken van de echt praktische aanpak en kwamen meer de do’s en don’ts van sociale media aan de orde. Ook werd aan iedereen duidelijk gemaakt dat wie niet mee doet, er feitelijk ook niet bij hoort. Na een vorige bijeenkomst in 2010 met hetzelfde onderwerp is duidelijk geworden dat veel van onze leden de mogelijkheden van Facebook, LinkedIn, Twitter en Youtube inmiddels ontdekt hebben. Iedereen is bezig het gebruik te optimaliseren. Voor de mensen die gekomen waren om praktische tips op te doen, zal de bijeenkomst misschien niet al te veel hebben opgeleverd. Zij werden verwezen naar de vele cursussen die er op dit gebied gegeven worden, maar kunnen natuurlijk ook vrij eenvoudig en goedkoop een handboek kopen. Er zijn vele boeken over deze onderwerpen te koop en voor zowel dummies als gevorderden leveren die boeken veel inzichten op.

Ook onze oude manier van netwerken leverde weer veel op. Zo werd ik naar aanleiding van mijn vorige blog over het elkaar de bal toespelen, aangeschoten door iemand van een organisatie die al lang lid is. Ik had hem een bedankbriefje geschreven voor een verwijzing en hem laten weten dat ik hem binnenkort een keer hoopte te ontmoeten. Hij kwam me even vertellen wie hij was en dat we elkaar toch echt al eerder hadden ontmoet. Deze nadere kennismaking betekende dus dat het elkaar de bal toespelen daadwerkelijk plaatsvindt, het een manier is om elkaar nog beter te leren kennen, dat het gesprekstof geeft op een ledenvergadering en ook dat mijn geheugen toch wat steuntjes kan gebruiken. Het probleem voor ons allen zal toch zijn dat we veel mensen een hand schudden, dat we proberen de kaartjes te lezen, maar dat we later toch wat problemen hebben om de namen bij de gezichten te plaatsen. De naamkaartjes zullen binnenkort beter leesbaar worden. De zwarte letters worden vervangen door witte. De pasfoto’s van veel van onze leden staan op het internet, maar in bepaalde organisaties zijn er meerdere vertegenwoordigers die niet allemaal op internet staan. Raadplegen van het internet en dan de hele ledenlijst doorlopen is ook omslachtig. De behoefte aan een eenvoudig smoelenboek, on line of op papier, is nog steeds wel aanwezig. Het wordt misschien toch tijd om te bekijken of dat wellicht nog enige toegevoegde waarde heeft.  

Het oude netwerken door middel van persoonlijke contacten, krijgt op 21 februari 2012 een vervolg. Dan wordt de eerste officieuze netwerkborrel van de FIN gehouden. Plaats van handeling is Wijnbar De Samaritan in de Marktstraat te Naarden. De bijeenkomst zal beginnen om 17.00 uur. De Samaritan wordt op dit ogenblik verbouwd en het is niet onmogelijk dat het bedrijf tegen die tijd een andere naam heeft. U blijft echter allemaal van harte welkom. De drankjes zullen die avond gesponsord worden door trainings- en coachingsbureau ProudNu van Verenique van Ecke en ABC Design (projectvloerbekleding) van Willem Braam. Dit tot 19.00 uur. Deze 2 bestuursleden, tevens leden van de ledencommissie hebben hun eigen suggestie aan de leden om desgewenst dit soort bijeenkomsten te sponsoren ingekopt. Het bestuur en straks de bezoekers van de borrel zullen hen daarvoor erkentelijk zijn.

Deel dit bericht