Er komt een regeringsakkoord en met Corona gaat het beter

Helaas geen december bijeenkomst van onze vereniging. Het wordt ons door het regeringsbeleid eigenlijk praktisch onmogelijk gemaakt. Het is even niet anders. Te vrezen valt ook voor het doorgaan van onze Nieuwjaarsbijeenkomst. De gemeente zelf heeft haar jaarlijkse bijeenkomst al afgezegd. Helaas voor het tweede achtereenvolgende jaar. Wij als FIN wachten nog even op de volgende persconferentie. Misschien mag er al iets meer of misschien komt er nog een ander ijkmoment. Wie weet worden de maatregelen voor de kerstdagen iets versoepeld om het de mensen mogelijk te maken bij elkaar te komen en misschien zelfs uit eten te gaan. Drie dagen een sluiting per 21 of 22 uur zal toch niet veel uitmaken zou ik zeggen. Maar goed, ik ga er niet over en ik heb er geen verstand van.

Het niet tijdig inspelen op de mogelijkheid van een boosterprik is helaas weer de zoveelste misrekening van de mensen die over onze gezondheid waken. Allerlei drogreden kwamen naar voren. Net als bij het begin van de crisis. Gewoon te laat en te weinig en dat kost veel levens en anders wel levensjaren en – vreugde. We staan wederom voor schut voor de hele wereld. Goed we gaan het vast inhalen maar de gevolgen van een te laat beginnen kun je natuurlijk niet goedmaken.

Er schijnt voor Kerst een regeerakkoord te komen. Ik ben benieuwd hoe sterk de nieuwe coalitie wordt en in hoeverre ze ook in de Eerste Kamer meerderheden gaan krijgen. Het heeft natuurlijk veel te lang geduurd en wat dat betreft moet er staatsrechtelijk echt iets gaan gebeuren. Wat precies laat ik aan de grote denkers over. Een kiesdrempel ligt toch echt voor de hand. Ons politiek landschap is veel te versplinterd en het midden zegt niet met links of met rechts te kunnen (willen) samenwerken en links en rechts samen is natuurlijk helemaal kansloos. Zo lang de VVD en de PvdA en GroenLinks er zo inzitten, wordt het nooit wat met de bestuurbaarheid in ons land. De vooruitzichten in onze eigen gemeenten zijn niet heel veel vrolijker. Als ik de uitlatingen op internet zo lees, wordt er alleen aangestuurd op verdeling en dat zal een coalitievorming, buiten een enorme aardverschuiving in het politieke landschap, een stuk lastiger gaan maken.

Namens de FIN heb ik deelgenomen aan twee Denk Mee Cafés georganiseerd door de gemeente. De eerste ging over Naarden de tweede over Bussum. Zoals te verwachten viel was de deelname vanuit Naarden beter dan die vanuit Bussum. Uit Naarden nog een redelijk aantal. Uit Bussum naast mij precies twee. Participatie schijnt alleen belangrijk te zijn als het over je eigen straat of maximaal je eigen wijk gaat. Het Denk Mee Café ging over de Omgevingsvisie en de Omgevingswet en was bedoeld om voorlichting te geven en input op te halen over de gewenste ontwikkeling van onze gemeente tot ongeveer 2040. Het aantal deelnemers was dus alles bij elkaar zeer teleurstellend. In Muiden en Muiderberg zal het vast veel beter zijn maar daar hebben wij als FIN geen leden en ook minder belang omdat er geen echte bedrijventerreinen zijn.

Met de gemeente en dan met name met de onvermoeibare Antoinette Soede heb ik afgesproken eens informeel te gaan brainstormen over de bedrijvigheid in onze gemeente. Verkennen wat de weg is die gevolgd moet worden, denk daarbij ook aan de gebrekkige huidige bestemmingsplannen, en hoe we dat dan vorm gaan geven. Thema’s als verduurzaming en energietransitie en vergoeding gaan toch een rol spelen en de gemeente blijft toch drukken om met name de terreinen in Bussum op termijn om te vormen tot woongebieden. Het wordt altijd ontkend, maar je hoeft niet zo heel lang mee te lopen om te weten dat dit in strijd met de realiteit is

Deel dit bericht